Адреса: м. Київ, 03056, вул. Політехнічна, 33, НТУУ КПІ, корп.2, оф. 105

Асоціацію користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» було створено в 1997 році Спільною постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України та перереєстровано в 2006 році на підставі Наказу Міністерства освіти і науки «Про створення Всеукраїнської Асоціації УРАН» від 13 березня 2006 року № 181 та за дозволом Антимонопольного комітету України згідно з Рішенням АМКУ від 5 жовтня 2006 року № 411-р як неприбуткову організацію. Її засновниками стали ВНЗ України IV-го рівня акредитації, установи НАН та Академія педагогічних наук України.

Метою створення і діяльності Асоціації є координація дій та об‘єднання зусиль Членів Асоціації для сприяння створенню, розвитку та використанню єдиної національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі України, для підвищення рівня освіти та науки, розвитку засад інформаційного суспільства, повноправного входження України в глобальний інформаційний простір і представництва інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в українських та міжнародних організаціях. Асоціація є відкритою для нових членів і діє відповідно до Установчого договору.

Діяльність Асоціації УРАН є неприбутковою, а розвиток Мережі УРАН забезпечується в основному за рахунок цільового державного фінансування або міжнародних грантів і здійснюється Асоціацією згідно із Концепцією Національної програми інформатизації, схваленої Законом України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР, та Державною Програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153.

Асоціація є власником знаку для товарів і послуг "УРАН". Її внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.