Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим (за всіма спеціальностями):

 • політологія
 • соціологія
 • право

03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.7, к. 506 (соціологія, політологія та соціальна робота)
03056, Київ-56, вул. Борщагівська 124, корп. 19, к. 322 (право)
Основна контактна особа: Кутуєв Павло Володимирович, головний редактор
Email: p.kutuev[at]gmail.com
ISSN: 2308-5053

Редколегію журналу цікавлять нові, оригінальні теоретичні та експериментальні роботи за такими напрямами:

 • політологія;
 • рефлексія проблем державотворення;
 • проблеми розвитку громадянського суспільства;
 • теорія та історія соціології;
 • соціальна структура;
 • дослідження трансформацій сучасного суспільства;
 • глобальні соціальні зміни;
 • дослідження соціальної структури сучасного суспільства;
 • соціальна робота з різними категоріями населення тощо.