12-15 травня 2010 року під головуванням ректора НТУУ “КПІ” академіка НАН України М.З.Згуровського кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ НТУУ “КПІ” організувала і провела у Ворзелі II Міжнародну науково-практичну конференцію “Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток КМХТ-2010”. Мета конференції – обговорення досвіду використання комп’ютерного й математичного моделювання в хімії й екології, хімічній і біохімічній технологіях, сучасних напрямках комп’ютерного й математичного забезпечення технологічних систем. Також було розглянуто питання сучасної багаторівневої вищої освіти “бакалавр-магістр” напряму підготовки фахівців з хімічної технології й інженерії.

У конференції взяли участь 182 науковці з України, Росії, Польщі, Німеччини, серед них 29 докторів наук. З доповідями на конференції виступили 21 науковець, серед них вісім докторів наук: Г.О. Статюха (НТУУ “КПІ”), В.П. Решетіловський  (Дрезденський технологічний університет, Німеччина), С.О. Кондратов  (Інститут хімічних технологій Східноукраїнського НУ ім. В.Даля), О.С. Шмелев (Інститут хімічних технологій СНУ ім. В.Даля), М.А.Цейтлін (НТУ “Харківський політехнічний інститут”), Я.М. Гумницький (Національний університет “Львівська політехніка”), М.С.Мальований (НУ “Львівська політехніка”), Н.Н. Зіятдинов (Казанський державний технологічний університет).

Конференція розпочалась з вітального слова директора Центрально-Східно-Європейського інституту сталого розвитку, завідувача кафедри кібернетики ХТП доктора технічних наук Г.О.Статюхи та його доповіді на тему “Концептуальна модель сталого розвитку суспільства”. Подальші виступи висвітлювали проблеми автоматизації розрахунків у хімічній кінетиці, комп’ютерне моделювання для обробки результатів лабораторного експерименту, комп’ютерне моделювання рівноважної деполімеризації, проблеми розрахунку властивостей нафтопродуктів з використанням функції розподілу, математичне моделювання газорідинних взаємодій у технології виробництва кальцинованої соди, проблеми моделювання статики та кінетики адсорбції іонів амонію, підходи до вирішення задач оптимального проектування системи ректифікаційних колон та ін. Наступного дня після закінчення пленарного засідання учасники відвідали місто Київ, де побували в Софії Київській, Києво-Печерській лаврі, Володимирському соборі.

Варто відзначити, що конференція вже стала доброю традицією, яка об’єднує науковців не тільки з різних куточків України, а й із сусідніх держав.

Інф. кафедри КХТП

Дата події