28–30 жовтня 2013 р. на кафедрі менеджменту НТУУ "КПІ" під керівництвом д.е.н., проф. В.В. Дергачової були проведені науково-практичні семінари, тематика яких відповідала напрямам підготовки студентів факультету менеджменту та маркетингу. Основною метою проведення семінарів було підвищення якості навчання, розширення освітнього та наукового світогляду студентів, реалізація їх творчого потенціалу в контексті розбудови НТУУ "КПІ" як дослідницького університету.
У межах напрямів науково-практичних семінарів працювали три секції: "Інноваційне управління розвитком вітчизняних підприємств" (керівник секції – к.е.н., доц. К.О. Бояринова), "Актуальні проблеми управління розвитком сучасних підприємств" (керівник секції – к.е.н., доц. Т.А. Коцко), "Менеджмент ЗЕД: перспективи та виклики для вітчизняних підприємств" (керівник секції – к.е.н., доц. М.А. Пічугіна). Організаційний комітет висловлює вдячність керів¬никам науково-практичних робіт студентів.

У роботі науково-практичних семінарів узяли участь 56 студентів, які представили свої наукові здобутки щодо обґрунтування напрямів інноваційного розвитку підприємств, методичних підходів до управління інноваційною діяльністю, інноваційно-інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств, маркетингу інновацій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, вирішення проблем обґрунтування напрямів та механізмів розвитку сучасних підприємств з урахуванням вик¬ликів та загроз світової економіки.

Проведені семінари сприяють поглибленню набутих студентами теоретичних знань, розвивають їх творчі здібності, формують уміння застосовувати результати науково-дослідної роботи в практиці діяльності вітчизняних підприємств.

Л.Є. Довгань, проф., К.О.Бояринова, доц.

Дата події