Асоціацією центральноєвропейських та східноєвропейських науково-освітніх комп'ютерних мереж (CEENET), за підтримки ЄС та 7-ї Рамкової програми розвитку ЄС, 22 травня в нашому університеті була проведена Міжнародна конференція з е-інфраструктурного розвитку під назвою CEENET/CEENGINE NRENs Users Workshop "Advanced Services for Research Users – Enablers of Cooperation and Collaboration in Europe" (CEENET/CEENGINE конференція користувачів  NREN "Розширені сервіси NREN для дослідників – потужні важелі кооперації і співробітництва в Європі"). 

На конференції було заслухано кілька доповідей про е-інфраструктурні сервіси, які можливо і бажано впровадити в країнах східного партнерства. Дослідники із Польщі, Італії, Швеції, України розповіли про реальні е-сервіси в галузі медицини з використанням Grid-комп'ютингу, а також гідрометеорології, сейсмології та інших наукових галузей.

Конференція стала ще одним кроком на шляху розвитку електронних інфраструктур (e-Infrastructure's) як важливого напрямку розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій (IТT) та інформаційного суспільства.

Сьогодні сфера IТT бурхливо розвивається і є важливим інструментом гуманізації суспільного життя, розвитку національних культур, освіти, науки і технологій. Європейський союз надає підтримку розвитку IТT в сусідніх країнах, зокрема в Україні,  а також у країнах так званих східноєвропейських партнерів (Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан). Для цих країн виділяються реальні кошти на науково-дослідні та інфраструктурні програми.

Завдяки зусиллям нашої дипломатії в ЄС та доброзичливому зустрічному руху з боку ЄС, вдалось розпочати процес розробки масштабного інфраструктурного проекту в напрямку розбудови е-інфраструктури в Україні та інших країнах східного партнерства та інтеграції національних складових таких інфраструктур з відповідними структурами Європи.

В ЄС давно створена і активно розбудовується мережа GEANT, що охоплює переважну більшість університетів і наукових центрів країн ЄС, об'єднана з мережею США (Abilene), науковими мережами Японії та інших країн.  До GEANT також підключена і Україна, яка офіційно представлена мережею УРАН  і технічно підключена через власне оптичне з'єднання з потенціальною швидкістю до 100-300 Гбіт/с (зараз використовується 10 Гб підключення).  Фактично GEANT є центром консолідації наукових процесів, пов'язаних з розвитком IТT та інформаційного суспільства.

Найважливішою частиною конференції був розгляд аванпроекту від України – "Towards Eastern Partnership Countries e-Infrastructures Development"  (TEPID). (Рух у напрямку розвитку е-інфраструктур країн східного партнерства.)

Учасники обговорили основні складові проекту, що включали розвиток мережевих з'єднань між NREN  країн EAP та GEANT шляхом створення кордонних переходів з потенціальною швидкістю до 100-300 Гбіт, зокрема Україна–Румунія, Україна–Білорусь, Україна – Грузія – Азербайджан –  Вірменія GRID-кластерів  потужністю до рівня петафлоп  (1012 операцій за секунду) та розподілених claudscomputing дата-центрів, розбудову локальних і регіональних мереж користувачів Інтернет у ВНЗ України та доведення високошвидкісного Інтернет-доступу до кожного студента, впровадження системи DOI світового рівня – системи онлайн реєстрації і обліку друкованих наукових видань для забезпечення глобального взаємного доступу вчених країн EAP до наукових публікацій,  а також для виконання пошуку та оцінки рівня цитування наукових публікацій. Крім того, обговорювалось завдання забезпечення доступу вчених EAP до ліцензованих наукових видань, зокрема джерела та схеми фінансування.

Низку доповідей було проведено в онлайн-режимі – зокрема, виступ представника Єврокомісії пана Жан-Люка Дореля про принципи фінансування майбутнього проекту.

Інф. “КП”

Дата події