5 грудня 2014 р. в НТУУ "КПІ" відбувся сьомий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі". У семінарі взяли участь провідні науковці Інституту історії України, а також представники кафедр гуманітарного профілю ВНЗ Києва та багатьох областей країни.

Учасників семінару привітав проректор з навчально-виховної роботи д.т.н., проф. П.О.Киричок.  Про історію як мистецтво пам'яті та роль історіографії в консолідації суспільства доповів директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України, чл.-кор. НАПН, д.і.н., проф. О.А.Удод. Зацікавлення присутніх викликала доповідь директора Інституту всесвітньої історії НАН України д.і.н., проф. А.І.Кудряченка про значення нових парадигмальних досліджень у галузі всесвітньої історії для української історичної науки.

Кілька доповідей на конференції фактично дали відповідь на важливе для освітян питання: як саме можна застосувати багатоперспективний підхід у вивченні та викладанні магістральних тем вітчизняної історії. Особливо цікавими у цьому контексті були доповіді провідних науковців Інституту історії України – д.і.н. Л.Д.Якубової про наслідки радянської національної політики та її вплив на українське націотворення в контексті аналізу процесів у Донбасі, д.і.н. Л.В.Гриневич про радянську політику творення голоду 1932 – 1933 рр. в Україні. Про події Революції Гідності та війну на сході України як виклики для вітчизняних досліджень історії Другої світової війни доповідала ст.н.с., к.і.н. Т.В.Пастушенко. Із великим зацікавленням учасники заслухали й доповідь відомого науковця д.і.н., проф. С.В.Кульчицького, який представив погляд історика на суспільно-політичні події в Україні кінця 2013 – 2014 рр.

Як можна застосувати принципи відкритого підходу до вивчення та викладання контраверсійних питань історії України, пов'язаних із національною політикою та міжнаціональними відносинами продемонструвала учасникам семінару завідувач кафедри історії НТУУ "КПІ" д.і.н. С.О. Костилєва. "Ахіллесовою п'ятою" вітчизняної практики викладання вітчизняної історії доповідач назвала ігнорування ролі національних меншин у творенні сучасної Української держави, закликавши колег уважніше поставитися до потенціалу поліетнічного і полікультурного бачення української історії.

Окремо порушувались на семінарі й проблеми особливостей викладання у вищій школі гуманітарних дисциплін та готування навчальних видань. Особливо цікавими з цього погляду були доповіді доцента кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ "Національний гірничий університет", к.і.н. П.О.Чорнобаєва, доцента кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Української академії друкарства (м.Львів) к.філол.н. Я.Я.Чорненького.

Приємною подією стало дарування НТУУ "КПІ" учасниками семінару – представниками Інституту історії України та Української академії друкарства – нових наукових та навчально-методичних видань.

Чимало учасників порушували тему майбуття гуманітарних (історичних) дисциплін у вищій школі в контексті реалізації положень Закону України "Про освіту" від 1 липня 2014 року та скасування МОН наказу № 642 від 9 липня 2009 року "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента". Учасники наполягли внести до резолюції семінару пропозицію щодо проведення на базі НТУУ КПІ" у 2015 р. спеціального семінару за участю представників МОН для обговорення проблемних питань у викладанні гуманітарних (історичних) дисциплін у вищій технічній школі.

С.О.Костилєва, завідувач кафедри історії

ФСП НТУУ "КПІ", д.і.н., проф.

Дата події