Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління" відбулася 7–9 квітня 2015 р. на ФММ. Її організувало НТСА факультету. Робота проходила в п'яти секціях: "Менеджмент", "Економіка підприємства", "Міжнародна економічна діяльність", "Маркетинг та математичні методи", "Інформаційні технології в економіці".

Тези доповідей було подано від 212 учасників з 10 університетів і організацій України, Білорусі, Польщі та Бельгії. Серед учасників – представники провідних вітчизняних та іноземних ВНЗ: НТУУ "КПІ", КНЕУ,   Льовенського католицького університету (Бельгія), Варшавського університету (Польша), КНУ культури і мистецтв, Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю.Бугая, Білоруського державного економічного університету, Білоруського національного технічного університету та ін.

Учасників конференції привітали заступник голови програмного комітету, заступник декана ФММ з наукової роботи О.В. Зозульов та представники програмного комітету. Зі змістовними доповідями на пленарному засіданні виступили професори С.В. Войтко, В.Г. Герасимчук, О.О.Охріменко, доцент  А.Р. Дунська та ін.

В останній день роботи конференції було підведено підсумки та визначено кращих доповідачів, яких нагородили грамотами і призами.

 Організатори конференції дякують за підтримку ФММ та іншим підрозділам НТУУ "КПІ", які допомогли у проведенні конференції, а також висловлюють подяку усім учасникам. Сподіваємося на подальшу співпрацю та зустріч наступного року.

Наталія Котова, голова НТСА ФММ

Дата події