21 квітня 2016 р. відбулася IIІ Міжнародна конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти", організаторами якої виступила кафедра теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики НТУУ "КПІ". У конференції взяли участь науковці з 50 ВНЗ України, а також Франції, Азербайджану, Казахстану, Росії.

На пленарному засіданні виступили провідні науковці кількох українських університетів. Завідувач кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України доктор філол. наук, професор О.М.Ільченко висвітила у своїй доповіді низку питань щодо сучасних тенденцій у науковому стилі англійської мови, типових помилок, притаманних викладу англомовних анотацій українцями, а також надала практичні поради щодо їхнього усунення та редагування тексту англомовних наукових статей. Завідувач кафедри германських та романських мов Національного університету "Одеська юридична академія" доктор філол. наук, професор Н.В.Петлюченко розглянула у своїй доповіді поняття харизми та способи творення харизматичного іміджу політика в усному публічному дискурсі на матеріалі інавгураційних промов президентів Німеччини та України. Питанням визначення енергетичного аспекту паузи та її функціонального призначення в мовленні було присвячено доповідь доктора філол. наук, професора кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ "КПІ" А.А.Калити. Ґрунтовний аналіз становлення та еволюції фаху перекладача у ХХ ст. представив увазі учасників конференції С.Г.Саєнко – канд. філол. наук, доцент КНУ ім. Т.Шевченка, постійний перекладач парламентської делегації України в Раді Європи.

Робота конференції продовжилась у чотирьох секціях: "Актуальні проблеми дискурсології та міжкультурної комунікації", "Функціонування мовних одиниць у професійних дискурсах", "Проблеми перекладу в контексті професійної комунікації" та "Інноваційні технології навчання іноземної мови для професійних цілей". Під час секційних засідань учасники обговорили, зокрема, структуру та наповнення лексикографічного корпусу французького інтернет-порталу CNRTL як інструменту роботи перекладача, особливості просодичної реалізації ключових слів в англомовній військовій промові, застосування єдиної системи українсько-латинської транслітерації як інструменту європейської інтеграції України, поняття інноваційності у методиці викладання іноземної мови спеціальності.

За підсумками конференції було прийнято резолюцію щодо продовження впровадження різних форм співробітництва вітчизняних і закордонних фахівців, зокрема міжнародних он-лайн і заочних конференцій, на яких викладачі й дослідники з України та інших країн світу могли б обговорювати проблеми лінгвістики, перекладознавства та викладання іноземних мов професійної комунікації.

О.М.Пархоменко, канд. філол. наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, координатор конференції

Дата події