30 червня 2016 року в нашому університеті відбувся семінар, організований у рамках проекту "UKRAINE", що фінансується Рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020". У семінарі взяли участь понад 40 фахівців, серед яких, окрім виконавців проекту "UKRAINE", були представники різних дослідницьких та підприємницьких структур, державних установ, зокрема: Міністерства аграрної політики та продовольства України, Асоціації виробників навігаційного обладнання і постачальників навігаційних послуг, Української асоціації маркетингу, компанії "Logistic Ukraine", приватного підприємства "Heoskanes", Національного центру управління та випробування космічних засобів, "ITS Ukraine" (Інтелектуальні транспортні системи – ІТС Україна), Нової Пошти, ТОВ "Corum SOURCE", "IDOM".

Ключовими завданнями проекту "UKRAINE", який розпочався в січні 2015 року, є розповсюдження системи EGNOS (європейської геостаціонарної служби навігаційного покриття) в Україні, визначення законодавчих можливостей для підтримки впровадження європейської системи GNSS (глобальної навігаційної супутникової системи), розроблення інноваційних рішень для моніторингу та відслідковування небезпечних вантажів у мультимодальній логістиці тощо.

Власне EGNOS – це європейська система диференційної корекції, що була розроблена з метою підвищення достовірності та точності інформації про місцезнаходження об'єкта по всій Європі. Ця технологія покращує характеристики системи GNSS через передачу поправок за умов втручання сторонніх факторів, які можуть вплинути на супутниковий сигнал.

1 грудня 2013 року набула чинності угода про співпрацю між Україною та ЄС у галузі системи GNSS. Ця угода спрямована на створення послуг супутникового зв'язку з покращеними характеристиками за допомогою впровадження послуг з використанням системи EGNOS на території України.

Для України впровадження системи EGNOS стане ключовим фактором для підвищення рівня безпеки та ефективності авіаційного, сільськогосподарського та наземного транспортного секторів, а також інших сфер, особливо з точки зору міжнародної торгівлі, яка є ключовим напрямом для України. Впровадження системи EGNOS на всій території України сприятиме розвитку нових додатків у ключових галузях економіки.

Міжнародний консорціум виконавців проекту "UKRAINE" нараховує 9 організацій з шести європейських країн (Італія, Україна, Австрія, Бельгія, Великобританія, Іспанія). Україну представляють: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний авіаційний університет, Державне космічне агентство України. Виконавцями проекту від КПІ є кафедра телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем, кафедра промислового маркетингу факультету менеджменту і маркетингу та відділ міжнародних проектів департаменту міжнародного співробітництва. Крім того, до окремих завдань проекту залучались фахівці з кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету та кафедри технології електрохімічних виробництв хіміко-технологічного факультету.

У 2016 році вже було проведено низку семінарів у Державному космічному агентстві України та Національному авіаційному університеті, присвячених тематиці проекту. Семінар "Перспективи використання системи EGNОS в різних галузях промисловості України", який відбувся 30 червня, насамперед був спрямований на використання системи EGNOS у бізнесі – при залізничних, річкових, морських та мультимодальних перевезеннях, в інноваційній системі e-Call, при транспортуванні небезпечних вантажів тощо.

На відкритті семінару з вітальною промовою виступив проректор НТУУ "КПІ" з наукової роботи М.Ю. Ільченко. Він наголосив на важливості проекту "UKRAINE" як для університету, так і для України в цілому і побажав учасникам семінару успіхів у налагодженні зв'язків між представниками українського та європейського бізнесу.

Марко Болкі, представник компанії VVA (Valdani Vicari & Associati), розповів про європейський внесок у галузь супутникової навігації, результатами якого, власне, є існуючі системи EGNOS та Galileo. Остання є частиною проекту супутникової навігаційної системи Європейського Союзу та Європейського космічного агентства. Окрім того, пан Болкі презентував сам проект "UKRAINE", представив склад консорціуму, оголосив мету і завдання проекту, а також повідомив, що вже було зроблено в рамках виконання цього проекту та якими будуть наступні кроки. За його словами, серед вже отриманих результатів проекту "UKRAINE" можна назвати, передусім, визначення пріоритетних галузей для українського ринку GNSS додатків (авіація, небезпечні вантажі та мультимодальна логістика), проведення конкурсу інноваційних ідей на найкращу ідею багатофункціонального приймача для використання на ринку України, виконання пілотного тестування навігаційних модулів компанії Ovinto, проведення аналізу ринку України для застосування технології EGNOS та визначення комплексу заходів, які б сприяли популяризації даної системи в Україні. Серед наступних кроків проекту пан Болкі назвав підготовку матеріалів для підтримки EGNOS підходів в авіації, доопрацювання ринкової стратегії для авіації та вантажних перевезень.

Основні напрями діяльності австрійської компанії TeleConsult Austria охоплюють сферу точного позиціонування та надійної навігації, зокрема в галузях розвитку і поєднання навігації, телекомунікацій та інформаційних технологій, а також у сфері послуг для застосування в галузях транспорту і мобільності. Представники TeleConsult Austria висвітлили питання моніторингу GNSS сигналів для безпеки авіації, торкнувшись у своїй презентації існуючих у даній галузі проблем та методів їх вирішення за допомогою GNSS систем. Зокрема, було зазначено, що надійне позиціонування цих систем має важливе значення для багатьох прикладних додатків транспортної системи, включаючи авіацію. Серед основних факторів уразливості доповідачі назвали низький рівень енергії, тепловий шум, а також численні перешкоди сигналу, такі як, наприклад, заломлення та інтерференція, причому як випадкова, так і навмисна.

Представники Національного авіаційного університету розглянули важливе питання щодо перспективи розповсюдження даних систем на території України. На сьогоднішній день система EGNOS уже покриває більшість європейських країн, і на черзі тепер стала Україна. За словами спеціалістів з НАУ, RIMS-станція Київ (тобто базова станція моніторингу системи, що базується в Києві) дозволяє забезпечити розширення зони обслуговування EGNOS на Західну і Центральну частини України, тоді як станції в Києві, Харкові та Маріуполі забезпечать ідеальне покриття для зони обслуговування EGNOS на території України. Серед переваг, які надає використання даної системи, були названі: зменшення витрат на дороге наземне обладнання, підвищення інтенсивності польотів, розширення аеропортів, які забезпечать можливість посадки в умовах обмеженої видимості, а також забезпечення використання ділової (малої) авіації в регіональних аеропортах.

Представники бельгійської компанії Ovinto та компанії "ДФС Логістік" торкнулися тематики мультимодальної логістики, розглянули сервіси та системи, які існують на сьогоднішній день у цій галузі. Зокрема, було порівняно технологію GSM та супутникову технологію, висвітлено основні переваги та принцип дії модулів, що виробляються Ovinto та використовують супутникові системи.

Доповідачі від Асоціації виробників навігаційного обладнання і постачальників навігаційних послуг висвітлили технічні та організаційні проблеми використання навігаційного обладнання в Україні; представник Державного космічного агентства України розглянув проблеми, пов'язані із законодавчою базою впровадження системи EGNOS в Україні, зокрема були розглянуті принципи державної політики щодо цього питання та механізми державного регулювання даної навігаційної системи.

Ґрунтовний аналіз галузей України, в яких може застосовуватись система EGNOS, провів представник НТУУ "КПІ" доцент І.В.Трубаров. Він надав учасникам семінару широку картину можливостей використання цієї технології в різних сферах. За його словами, система супутникової навігації дозволить значно підвищити потенціал транспортного сектору. Зокрема, використання цієї системи сприятиме збільшенню ефективності наземних перевезень через впровадження таких технологій, як "розумні" транспортні системи і системи підтримки змішаних перевезень. Це, у свою чергу, дозволить оптимально керувати дорожнім рухом та підвищити його безпеку, забезпечить надходження інформації в режимі реального часу тощо. Не можна обійти увагою й ті можливості, які може надати використання системи EGNOS Державній службі України з надзвичайних ситуацій і, тим самим, врятувати сотні життів. Водночас, використання супутникової навігації є ключовим елементом технології раціонального сільського господарства "Precision Agriculture" – високоефективної сільськогосподарської стратегії, яка підвищує врожайність і продуктивність, разом з тим зменшуючи витрати і вплив на навколишнє середовище. Таким чином, перед учасниками семінару розгорнувся широкий спектр можливостей для впровадження та ефективного використання системи EGNOS.

Проект "UKRAINE" завершується у вересні 2016 року, і на 21 вересня вже заплановано фінальний захід, покликаний підбити підсумки виконання проекту, проаналізувати його результати та накреслити подальші перспективи використання системи EGNОS у різних галузях промисловості України.

Ольга Сулема, співробітник відділу міжнародних проектів ДМС

Дата події