1 жовтня 2018 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.  

Розпочалося воно церемонією передачі в дарунок університету погруддя Альфреда Нобеля.

Далі відбулося привітання завідувача кафедри історії д.істор.н., професора С.О.Костилєвої , завідувача кафедри технології електрохімічних виробництв д.т.н., професора О.В. Лінючевої та завідувача кафедри приладів і систем орієнтації та навігації д.т.н., професора Н.І.Бурау з ювілейними датами. Також Ю.І. Якименко привітав завідувача кафедри фізики енергетичних систем академіка А.А. Халатова з присвоєнням почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Після цього було розглянуто питання про підсумки прийому до аспірантури та докторантури у 2018 році. Доповідав проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко. Михайло Юхимович представив показники державного замовлення на підготовку фахівців в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського, показники конкурсу по галузях знань та кількість рекомендованих до зарахування по факультетах/інститутах. Також було відзначено, що з 2018/2019 навчального року з метою покращення ефективності процесу підготовки в аспірантурі зменшено обсяг освітньої складової навчального плану аспіранта до 30 кредитів і проведення аудиторних занять для аспірантів не більше ніж 1 день на тиждень. Заслухавши надану інформацію, Вчена рада ухвалила рішення затвердити підсумки прийому до аспірантури у 2018 році.

Насамкінець були розглянуті конкурсні питання й поточні справи, зокрема питання про створення робочої групи з організації виборчої кампанії на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. Також були заслухані питання про створення кафедри трансляційної медичної біоінженерії на ФБМІ та затвердження результатів конкурсного відбору проектів наукових робіт і науково-технічних розробок молодих учених.

Дата події