В Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з наказом ректора №7/115 від 05.10.18 р. на базі Центру підготовки енергоменеджерів почала роботу комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність:

  • із сертифікації енергетичної ефективності будівель;
  • із обстеження інженерних систем.

Головою комісії призначено директора ІЕЕ С.П.Денисюка, до складу комісії ввійшли також три представники ІЕЕ, один представник Інституту теплофізики НАН України, один представник Всеукраїнської громадської організації "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України", один представник громадської спілки "Асоціація інженерів-енергетиків України".

Сертифікація енергетичної ефективності будівель – вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність нормативним вимогам та надаються технічно та економічно обґрунтовані рекомендації.

Перші 10 фахівців, які мають досвід роботи у сфері енергетики, енергоефективності, будівництва та архітектури або ЖКГ, успішно склали два іспити 20 листопада 2018 р. і можуть надалі провадити діяльність у сфері енергетичної сертифікації будівель.

Згідно із Законом України "Про енергетичну ефективність будівель" розробка енергетичного сертифікату є обов'язковою для:

  • нових будівель;
  • будівель державної власності;
  • будівель органів місцевого самоврядування;
  • будівель, для яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка через Фонд енергоефективності.

Триває набір бажаючих на навчання за програмою підготовки, що включатиме лекційні і практичні заняття, а також самостійну підготовку.

М.М.Шовкалюк, секретар комісії, доцент кафедри ТЕ ІЕЕ

Дата події