Відкриття й презентація нової навчально-наукової лабораторії автоматизованих систем моніторингу та керування системами електропостачання відбулося 6 березня. Лабораторію створено спільними зусиллями кафедри електропостачання ІЕЕ та Інституту електродинаміки НАН України в рамках договору про співпрацю.

Відкриттю навчально-наукової лабораторії передували курси для викладачів та аспірантів кафедри електропостачання "Моніторинг параметрів режимів роботи електроенергетичних систем", що їх провели МПП "Анігер" спільно з Інститутом електродинаміки НАН України. Співробітники Інституту електродинаміки НАН України також провели для студентів кафедри курси лекцій і практичних занять: "Технічні засоби та методи керування", "Моніторинг та керування якістю електричної енергії", "Електромагнітна сумісність в інтегрованих системах електропостачання" та "Електричні станції та підстанції".

Установлене в навчально-науковій лабораторії обладнання дозволяє реєструвати аналогові та дискретні сигнали, аналізувати розвиток аварійних ситуацій, оцінювати функціонування пристроїв релейного захисту і автоматики, визначати місця пошкодження при коротких замиканнях на лініях електропередачі, визначати залишковий ресурс високовольтних вимикачів, отримувати добові відомості режимів, а також передавати зареєстровану та оброблену інформацію на будь-які вищі рівні керування. Обладнання для лабораторії було люб'язно надано компаніями ДП ПО "Київприлад" у вигляді двох мікропроцесорних пристроїв захисту, автоматики, контролю і керування приєднань та інформаційно-діагностичного комплексу "Регіна" від МПП "Анігер".

Основні завдання, які будуть вирішуватись на базі навчально-наукової лабораторії:

  • негайне, в режимі on-line, забезпечення інформацією в необхідному, інколи досить малому, реальному часі автоматичного керування (автоматичного регулювання, автоматики, релейного захисту, стеження та ін.);
  • негайне, в режимі on-line, забезпечення інформацією автоматизованого та ручного оперативно-диспетчерського керування;
  • накопичення даних, створення баз даних, баз знань, архівів;
  • проведення ретроспективного (тенденції, напрями, оцінки розвитку), поточного (спостереження, контроль, діагностика, розпізнавання образів) та перспективного (прогноз, планування) аналізу ситуацій та оцінка стану об'єктів моніторингу;
  • організація передачі та обміну моніторинговою інформацією між об'єктами та суб'єктами, що мають відношення до технологічних процесів в електроенергетиці.

На відкритті лабораторії були присутні академіки НАН України Олександр Васильович Кириленко та Борис Сергійович Стогній, директор ІЕЕ С.П.Денисюк, завідувач кафедри електропостачання В.А.Попов, завідувач кафедри автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами В.П.Розен, завідувач кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв С.П.Шевчук, співробітники Інституту електродинаміки НАН України, співробітники та студенти Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Присутні мали змогу взяти участь в обговоренні перспектив розвитку нової лабораторії з метою підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та проведення курсів і майстер-класів з моніторингу й керування в рамках концепції Smart Grid.

Керівник відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України академік О.В.Кириленко відмітив значущість створення передової лабораторії з новітнім обладнанням. "Сподіваюся, навчально-наукова лабораторія стане базою для проведення наукових досліджень світового рівня та важливим елементом навчального процесу", – зазначив він.

Академік НАН України Б.С.Стогній, науковий керівник проекту зі створення науково-дослідної лабораторії, наголосив, що це перша в Україні навчально-наукова лабораторія, в якій встановлено сучасний, високоточний інформаційно-діагностичний комплекс "Регіна": "На різних об'єктах України, Республіки Білорусь, Молдови, Азербайджану і Казахстану вже експлуатуються більше 1000 таких реєстраторів, і дуже важливо, щоб студенти та науковці мали доступ до сучасних технологічних рішень в електроенергетичній галузі. Технічні дані переданих приладів дозволяють вирішувати безліч завдань, пов'язаних з реєстрацією режимів роботи електричних мереж, визначенням електричних і часових параметрів, пошуком пошкоджень на лініях електропередачі, діагностикою електрообладнання і т. ін.".

Директор ІЕЕ професор С.П.Денисюк акцентував увагу на подальшому розвитку лабораторії з метою об'єднання вже існуючих лабораторій технологій енергозбереження, контролю та управління режимами енерговикористання в єдиний кластер для детального аналізу режимів електропостачання і проведення експериментів: "Створення навчально-наукової лабораторії автоматизованих систем моніторингу та керування системами електропостачання є важливим етапом у розвитку інституту. Приємно, що передові наукові інституції країни, приватні компанії енергетичної галузі підтримують ініціативу впровадження передових науково-дослідних практик у навчальний процес".

На завершення всі присутні мали змогу відвідати лекцію про структуру та призначення ІДК "Регіна", проведену науковим співробітником Інституту електродинаміки НАН України, к.т.н Ю.В.Пилипенком. Він розповів про ключові структурні особливості, отримані результати та приклади впровадження інформаційно-діагностичного комплексу в Україні та за її межами.

Інф. ІЕЕ

Дата події