26 квітня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулися щорічні загальні збори Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН (URAN –  Ukrainian Research and Academic Network). Головував на зборах голова ради Асоціації, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Ю.І.Якименко. Було підбито підсумки діяльності Асоціації та намічено плани на найближче майбутнє і перспективу. Особливу увагу приділено проектам інтеграції до Європейського інформаційного простору у співпраці з мережею GEANT.

Сьогодні УРАН об'єднує близько 100 вищих навчальних закладів та наукових установ майже з усіх регіонів України, які завдяки УРАН мають доступ до сучасних інформаційних і телекомунікаційних сервісів.  УРАН є єдиною національною мережею – представником України у пан'європейській науково-освітній мережі GЕANT.

Метою створення мережі GEANT є впровадження цифрових інформаційно-телекомунікаційних технологій для розвитку науки і освіти країн Європи. Мережа GEANT на початок 2018 року об'єднувала більше 50 млн користувачів у понад 10 000 університетах і науково-освітніх організаціях Європи. Загальною стратегією розвитку мереж GEANT і УРАН є надання, крім телекомунікаційних послуг і високошвидкісних каналів передачі даних, також широкого спектру  мережевих сервісів. У минулому році завдяки введенню в дію каналу Київ-Відень (GEANT) швидкість передачі даних зовнішнього каналу УРАН сягнула 10 Гбіт/с. 

У поточному році набув нового розвитку сервіс Eduroam, який дозволяє користувачам з науково-освітніх установ отримувати майже в усіх точках світу Інтернет-доступ через будь-яку Wi-Fi мережу, підключену до Eduroam, з використанням свого звичайного логіна/пароля (як у своїй "домашній" установі). Цього року до сервісу підключено ще чотири університети – два в Києві, по одному в Харкові і Одесі, а загалом таких точок по Україні налічується вже 93. 

Продовжено участь УРАН у програмі ЄС разом з науково-освітніми мережами Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану у п'ятирічному проекті Partnership Connect (EaPConnect), спрямованому на розвиток телекомунікаційної інфраструктури у цих країнах.

На постійній основі для користувачів мережі УРАН діє сервіс відеоконференцій Webclass.uran.ua, який забезпечує їх проведення без обмеження кількості учасників.

У рамках проекту LHCONE забезпечується доступ до Європейської   мережі  ядерних досліджень CERN  (м. Женева), при цьому якість передачі по каналах з допустимими втратами пакетів даних забезпечується на рівні  10 -7.  Завдяки новому каналу передачі даних 10 Гбіт/с Україна – GEANT та оновленому  центру  обробки даних УРАН з десятикратною модернізацією (у рамках проекту  EaPConnect вдалося довести кількість процесорів центру даних до 112, а оперативну пам'ять до 1024 Гбайт) підвищено швидкість обміну і ефективність передачі даних центрів ядерних досліджень України з CERN. Зокрема, пікова двополярна інтенсивність мережевого трафіку між CERN та Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут" зросла більш ніж у чотири рази.

У поточному році для користувачів УРАН продовжено встановлення  зв'язків за сучасним протоколом передачі даних IPv6. Насамперед це пов'язано  з доступом до GEANT, загального Інтернету та каналів щодо проекту LHCONE.

Крім подальшого розвитку зазначених проектів, перспективним і сучасним є  розвиток на базі УРАН хмарних технологій і відповідних послуг (NextCloud), а також забезпечення резервного копіювання і зберігання великих масивів даних.

В.І.Тимофєєв, секретар ради Асоціації УРАН