Мова – це наша національна ознака,
в мові – наша культура,
сутність нашої свідомості.

Іван Огієнко

Із нагоди 30-ліття кафедри української мови, літератури та культури відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська мова і міжкультурна комунікація в глобалізованому світі: виклики та перспективи".

Тридцять років – такий шлях пройшла кафедра від створення до сьогоднішнього часу, роки її історії збіглися з історією Незалежної України, з трьома революціями, у яких брали участь студенти КПІ та викладачі. Кафедра виникла в непрості часи, коли питання мовної політики, мовної культури, мови як націєтворчого чинника були особливо актуальними. Та й сьогодні ці питання повною мірою не вирішені, а деякі постали знову  в умовах гібридної війни. Тридцять років – від факультативних занять до розлогої системи сучасних дисциплін та дистанційного курсу на всіх факультетах вишу, від рукописних конспектів до посібників і монографій – такий методичний та науковий  доробок кафедри.

Пленарне засідання конференції відкрила завідувачка, доцент Олена Онуфрієнко, яка ознайомила з історією кафедри від часу заснування у 1989 році, коли таку кафедру було вперше створена в технічному навчальному закладі,  і до теперішнього часу; наголосила на важливості гуманітарних дисциплін у вихованні нового покоління української еліти, формуванні національної свідомості та становленні фахівців загалом. О.Онуфрієнко охопила ціле коло важливих питань у перебігу історії становлення та розвитку колективу: говорила про успіхи й труднощі, про викладачів та студентів, про програми та семінари, конференції та конкурси, які щорічно проводить кафедра.

У роботі конференції взяли участь науковці-мовознавці України та Польщі. Їхні наукові розвідки висвітлювали питання теорії та практики міжкультурної комунікації, універсального та національного в мовній картині світу, актуальні проблеми українського літературознавства, лінгвокультурної інтерпретації тексту, здобутків та перспектив сучасної культурології, інноваційних технологій навчання української мови з професійною метою. Так, доцент Інституту філології КНУ О.Бондаренко у доповіді "Українська гуманітаристика перед викликами сучасності" зосередив увагу на викликах сьогодення, на питаннях гібридної війни та механізмах протидії агресії. Порушені питання перегукувалися з проблематикою доповіді доцентки А.Березовенко "Семіотичне просування Росії в Україні: зауваження щодо поточної динаміки". Доктор філологічних наук, професор КНУ Ю.Мосенкіс ознайомив із сучасними інтерпретаціями трипільської писемності; про чинники формування міфу, фактори впливу на міф йшлося у виступі доцентки В.Завадської; к.філ.н. Ю.Маковецька-Гудзь доповіла про використання матеріалів TEDx для формування навичок презентаційної грамотності студентів.

 Після пленарного засідання роботу було продовжено в секціях за визначеними напрямами.

2019-kp33-12 2019-kp33-11 2019-kp33-21

Інф. оргкомітету конференції

Дата події