Бюджет університету на 2019 рік, затверджений у сумі 1 656,0 млн грн, виконано на 101,6 %, причому план надходжень загального фонду виконано на 100 %, а план надходжень спеціального фонду – на 107,4 %.

Порівняно з 2018 роком бюджет збільшився на 207,5 млн грн, або на 14,1 %, у тому числі за програмою "Підготовка кадрів" на 14,4 %, а за програмою "Виконання НДР" на 106,9 %.

Протягом 2019 року не було жодних затримок надходжень коштів із загального фонду, своєчасно та в повному обсязі здійснювались оплата за договорами на придбання товарів, матеріалів, послуг та робіт, виплати заробітної плати та всіх інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством  щодо оплати праці та Колективним договором.

Фонд заробітної плати всіх працівників університету порівняно з попереднім роком збільшився на 14,2 % і склав 1 027 980 тис. грн.

Розмір мінімальної заробітної плати зріс на 12 %.

Відповідно до Колективного договору, крім посадових окладів, обов'язкових і стимулюючих надбавок та доплат, працівникам університету було виплачено:

– місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат на суму 18 868,3 тис. грн;

– щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам на суму 1 137 тис. грн;

– матеріальної допомоги за заявами на суму 438,6 тис. грн;

– допомоги працівникам на оздоровлення на суму 40 095,9 тис. грн;

– зарплати, збереженої за мобілізованими працівниками, на суму 840,7 тис. грн;

– надбавок до окладів викладачам-дослідникам на суму 854,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2019 рік становила 11 354,2 грн, або на 23,5 % більше, ніж відповідний показник за 2018 рік.

Крім того, відповідно до Колективного договору та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" протягом року на підставі заявок профкому адміністрація виділила 1 250,0 тис. грн на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників університету.

Усі види соціальних виплат студентам, аспірантам та докторантам здійснювались відповідно до чинного законодавства в межах затверджених кошторисом асигнувань.

Середньорічна чисельність студентів-стипендіатів склала 48,7 % від загального контингенту бюджетних студентів. Річний стипендіальний фонд за 2019 рік у сумі 142 769,6 тис. грн був використаний на 100 %.

Крім того, за рахунок інших джерел та фондів було додатково виплачено стипендій на суму 847,4 тис. грн.

Відповідно до рішення Вченої ради університету кошти на фінансування органів студентського самоврядування було виділено в розмірі 0,5 % надходжень від основної діяльності, а саме 805,2 тис. грн.

Фактичні витрати на оплату комунальних послуг (внаслідок зростання тарифів) збільшились на 16,8% і склали по загальному і спеціальному фондах 117,8 млн грн.

З метою подальшого скорочення обсягів споживання енергоносіїв на заходи з енергозбереження в корпусах та гуртожитках за 2019 рік використано коштів спеціального фонду на суму 9 158,8 тис. грн.

Видатки власних коштів на придбання обладнання довгострокового користування в 2019 році склали 45 716,5 тис. грн.

Ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету протягом року виконано на 36 606,7 тис. грн, або на 19,4 % більше, ніж у попередньому році.

Рішенням Вченої ради університету від 10 березня 2020 року бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019 рік за всіма основними показниками визнано повністю виконаним.

Людмила СУББОТІНА, головний бухгалтер

Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

Дата події