З доповіді ректора на сесії професорсько-викладацького складу 28 серпня 2020 р.: продовжувалася активна робота університету у програмах академічної мобільності з університетами 27 країн світу. Протягом минулого навчального року у програмах академічної мобільності взяли участь 146 студентів.

Від завідувача кафедри д.т.н., проф. С.М.Пересади: Відповідно до програми Erasmus+ студенти та викладачі кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу (АЕМС-ЕП) факультету електроенерготехніки та автоматики проходили наукове стажування в Університеті Ворика (University of Warwick, Coventry), Велика Британія. Загалом у програмі взяли участь два студенти-магістри 1-го та 2-го років навчання, два аспіранти, а також чотири викладачі. Студенти мали можливість жити в гуртожитках університету, відвідувати заняття, проводити наукові дослідження в лабораторіях, подорожувати країною. Учасники програми, студенти Дмитро Родькін і Олексій Зінченко, за чотири місяці стажування отримали нові знання і побачили багато корисного. Д. Родькін підготував та захистив магістерську дисертацію англійською мовою, успішно склав іспити в аспірантуру і буде продовжувати дослідження на кафедрі. О. Зінченко працює над своєю магістерською дисертацією, яка теж базується на спільних з британськими вченими результатах.

Безумовно, цікавими є й враження та спогади студентів про стажування та  наукову роботу в британському університеті, які наводимо нижче.

Замість передмови. Нам, науковим магістрам кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу факультету електроенерготехніки та автоматики, пощастило взяти участь у програмі академічної мобільності Erasmus+. Це був великий виклик, оскільки ми  вперше їхали в Європу та ще й у провідний університет світу. Дещо невпевнені і закомплексовані на початку, ми швидко зрозуміли, що  маємо належний рівень підготовки. Оцінивши тематику і  рівень наукових досліджень, які ми виконували в лабораторіях кафедри, нам надали можливості для проведення самостійних досліджень на рівних умовах з аспірантами і штатними дослідниками університету. Після чотирьох місяців роботи в Університеті Ворика, спілкування зі студентами й аспірантами з різних країн ми можемо стверджувати, що наш КПІ ім. Ігоря Сікорського, попри складності в країні, є світовим освітньо-науковим центром.

Про університет. Університет Ворика є університетом класичного типу, знаходиться біля міста Ковентрі, що розташоване на сході від Бірмінгема, в центральній частині Великої Британії. Університет було засновано в середині ХХ століття, він є досить молодим серед європейських університетів. Однак це не заважає йому постійно входити в рейтингову п'ятірку-десятку найпрестижніших британських університетів. В університеті навчається близько 30 тис. студентів, більшість з яких іноземці. Усе, що може знадобитись студенту під час навчання, сконцентровано в єдиному кампусі: корпуси для навчання і дослідницької роботи, гуртожитки, кафе, магазини, спортивний комплекс, лікарня, пральні тощо.

На початку навчання кожен студент отримує власну ID-карту, яка є пропуском до лабораторій, кімнат та спортивного центру (за наявності абонементу). Можна класти кошти на цю картку та отримувати знижки в місцевих кафе. Студент, крім персональної картки, отримує акаунт та електронну пошту на порталі університету. Безліч питань можна вирішити шляхом електронного листування з відповідним органом. Реєстрація на будь-які заходи, зв'язок з викладачами, заявка на проживання в гуртожитку – усе відбувається в електронному вигляді. Така система зв'язку та доступу забезпечує надійну і зручну систему захисту з різнорівневим доступом та спілкуванням для персоналу та студентів.

Оскільки метою нашого перебування було наукове стажування, то нам надали доступ до комп'ютерів та тестової установки в лабораторії енергосистем та систем керування (Power and Control Systems Research Laboratory). З отриманням акаунта нам відкрився доступ до бібліотеки університету, а також до цифрової бібліотеки IEEE Xplore Digital Library та інших світових баз даних.

Навчальний процес. Під час стажування ми відвідували кілька курсів лекцій, що стосуються нашої спеціальності. У кожній аудиторії встановлено проєктор або великий екран. Більшість викладачів подають лекційний матеріал як презентацію, тож темп лекцій досить високий. Для повного розуміння матеріалу студент має доопрацьовувати його самостійно. Для демонстрування друкованого матеріалу в аудиторіях є спеціальні камери над столом викладача. Лектор підключає мікрофон на початку кожної лекції, і вона записується в базу університету для можливості повторного перегляду. Лектора під час лекції знімає ще й спеціальна камера, що підвищує безпеку на занятті та полегшує повторення лекційного матеріалу студентам. Усі студенти, зареєстровані на курс, мають доступ до запису лекції, а також до всіх необхідних матеріалів через свій акаунт. Лекція триває одну годину (без перерви).

Студенти протягом семестру вивчають предмети, які охоплюють різні галузі знань. Відповідно до концепції британських класичних університетів, в Університеті Ворика за бакалаврською програмою (три роки) готують спеціалістів дуже широкого профілю. На відміну від технічних університетів, глибина матеріалу менша (в тому числі порівняно з КПІ ім. Ігоря Сікорського), що ми і побачили з тих лекцій, які відвідували. У нас була можливість відвідати за вибором декілька лекційних циклів. Рівень викладання, безумовно, високий. Дуже приємно, що одним з викладачів був випускник нашої кафедри, її колишній викладач проф. О.І. Кіселичник.

Цікавою є система оцінювання знань. Іспити – письмові, проводяться без участі лектора. Студент отримує білет, який складається із багатьох коротких завдань, здебільшого задач, які необхідно розв'язати. Лектор і професор, який інспектує, оцінюють надані студентами роботи на основі еталонних відповідей в анонімному режимі, коли прізвища студентів невідомі. Результат навчання для групи вважається гарним, якщо середня оцінка в межах 3 – 4 за п'ятибальною шкалою. Випадки недоброчесності, зазвичай, відсутні, тому що караються дуже суворо.

Студенти. Система освіти та принцип викладення вимагають від студентів значної самостійної роботи. Лекції є швидше докладним планом, за яким студент має рухатись для успішного складання іспитів та набуття вмінь і навичок, аніж основним джерелом отримання знань. Для самостійної роботи організовано місця, зокрема спеціалізовані аудиторії. На наш погляд, мотивація до навчання у студентів висока. І тут, як і для КПІ ім. Ігоря Сікорського, престижність навчання саме в цьому університеті дуже важлива. Передбачені стипендії для студентів, оплачені підприємствами. Потрапити в таку програму нелегко, але після закінчення навчання студенту гарантоване працевлаштування на цьому підприємстві. Такі можливості стимулюють до навчання. Навчання в університеті – платне і дороге, а для іноземців – дуже дороге.

 Викладачі. Навчальне навантаження у професорів не дуже відрізняється від того, що є в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Завдяки автоматизації організації навчального процесу, вони не займаються адміністративною й організаційною роботою, багато подорожують у наукових справах. Весь робочий час, окрім проведення занять, працюють у своїх офісах. Студент може звернутися до професора виключно за встановленим розкладом. Зони перебування викладачів і студентів розділені.

Дослідницька лабораторія. Більшу кількість робочого часу ми проводили в лабораторії енергосистем та систем керування. Умовно її можна поділити на 4 секції: робочі місця, лабораторні стенди, кухня та склад з інструментами. Через нестачу місця тестові установки розташовані одна біля одної дуже тісно. Однак стенди легко пересуваються, що дозволяє легко робити перестановку. Технологічно дослідницькі установки нашого напряму в цій лабораторії та на нашій кафедрі не надто відрізняються, хіба що тут обладнання більш дороге та отримується легко і швидко за кошти факультету.

Більшість людей, які працюють в лабораторії, – аспіранти. Розклад робочого часу не встановлюється, тому вони працюють самостійно скільки потрібно. Раз на тиждень відбувається зустріч з науковим керівником для обговорення результатів і планів роботи.

Вільний час та побут. Студентські гуртожитки розташовані невеликими мікрорайонами. Кімнати розраховані на одного студента. Різниця, порівняно з київськими гуртожитками, в тому, що студенти виселяються з гуртожитків на період канікул. Також студенти можуть орендувати кімнати, квартири або будинки в навколишніх містах. Діє розгалужена і зручна транспортна мережа автобусів, таксі та потягів.

У вільний час студенти можуть піти в спорткомплекс, прогулятися околицями, поїхати в сусідні міста, відпочивати в гуртожитках, зустрічатися там з друзями або йти в кафе.

Проведена наукова робота. Під час стажування нами були виконані теоретичні та експериментальні дослідження стосовно ідентифікації параметрів синхронної явнополюсної машини з постійними магнітами з урахуванням ефектів насичення, які стали логічним продовженням роботи, розпочатої в КПІ ім. Ігоря Сікорського. На основі отриманих результатів було опубліковано дві спільні статті у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus.

Спостереження та висновки. У вільний час ми спілкуватися зі студентами, аспірантами та викладачами, просто з британцями. Як виявилося, чимало з них знають про Україну, цікавилися ситуацією в країні. Люди у Великій Британії досить розкуті, охоче  стають до розмови, що дозволило покращити наші знання англійської.

За цей час ми отримали не тільки нові наукові результати, але й суттєвий життєвий досвід. Важливо було підтвердити, що ми ні в чому не поступаємось британським здобувачам вищої освіти. Ставлення до студентів залежить не від того, з якої він країни: Німеччини, Китаю, України чи Туреччини, а від того, як робиш справу, вивчаєш і знаєш мову, історію і культуру країни перебування. Ми завжди пам'ятали, що представляємо Україну і наш Київський політехнічний інститут.

Хочемо подякувати нашим керівникам – проф. О.І.Кіселичнику з Університету Ворика і проф. С.М.Пересаді, які організували програму і здійснювали керівництво науковими дослідженнями.

Інф. кафедри АЕМС-ЕП