На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України в першому читанні прийнято за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків»   

Законопроєктом пропонується надати закладам вищої освіти та науковим установам право створювати наукові парки без погодження із МОН, а також самостійно визначати напрями своєї діяльності; право бути засновниками  кількох наукових парків; можливість надавати в оренду приміщення для розміщення наукових парків на пільгових умовах (1гривня орендної плати за 1 метр квадратний орендованої площі). 

Як повідомляє пресслужба МОН, нині в Україні зареєстровано 36 наукових парків, засновниками яких є заклади вищої освіти, наукові установи та державні підприємства. Питома вага внесків бюджетних установ до статутного капіталу наукових парків становить від 2% («Науковий парк «Кардіо плюс») до 99% (Науковий парк «Наукоград – Харків»). Активно працюють 28 наукових парків.

Основні їх функції: створення нових видів інноваційних продуктів, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції; інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання їм патентно-ліцензійної допомоги.

Важливе значення має залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників ЗВО та/або наукових установ до розроблення і виконання проєктів наукового парку.

Основні послуги, що надаються науковими парками: проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт; фінансово-економічний супровід реалізації інвестиційних (інноваційних) проєктів;  послуги з фахової комунікації та гармонізації термінологій; розробка і реалізація комплексу маркетингових стратегій.

Газета «СВІТ. Наука. Освіта. Техніка. Прогрес» (№ 15–16, 2021)