Шановні учасники конференції трудового колективу, поважні гості! Звітний період став для київських політехніків роком напруженої праці у критичних умовах, роком важких людських втрат, роком консолідації й гуртування навколо всебічної допомоги країні та ЗСУ. Нині у лавах захисників Вітчизни понад двісті київських політехніків й тисячі випускників минулих років. Тридцять два з них під час війни віддали своє життя за свободу і незалежність України. Прошу вшанувати пам’ять загиблих захисників Вітчизни хвилиною мовчання. Дякую!

Війна докорінним чином змінила життя людей в Україні й роботу закладів вищої освіти. Ми стикнулися з небаченими до цього викликами, на які доводилося реагувати оперативно, щоб допомогти усім, чим можемо, державі та Збройним Силам України, зберегти стабільність роботи університету.

Проявом відповідальної громадянської позиції й патріотизму були рішення Студентської ради КПІ та університетської профспілки щодо перерахування Збройним Силам України коштів у сумі 1,5 млн і 1 млн грн відповідно. Благодійний фонд підтримки ЗСУ «Київський політехнік» регулярно відправляє на фронт ліки та зброю відповідно до запитів військовослужбовців. Це пакети індивідуального захисту, бронежилети, квадрокоптери, тепловізійні приціли, пошуково-зенітні світлодіодні прожектори HUNTER, тепловізори, інші засоби оборони.

kpi images

Тісно співпрацюючи з державними й громадськими інституціями країни університету вдалося зберегти життєдіяльність і безпеку протягом 14 місяців війни за усіма напрямами його роботи.

У складних умовах проходив освітній процес. Найважчим був весняний семестр 2022 року. Через вимушені канікули в березні постала необхідність корегування графіку навчального процесу, надання індивідуальних графіків студентам, оформлення їм академічних відпусток, заміни кваліфікаційної роботи на атестаційний іспит.

Це дозволило університету успішно завершити навчальний рік, здійснити черговий випуск 3740 бакалаврів і 250 магістрів.

Вступна кампанія 2022 року була достатньо складною для усіх її учасників. Частина вступників опинилась на окупованій території та в зоні активних бойових дій, частина з батьками виїхала за кордон, і ми мали зробити все, аби допомогти їм скористатися правом на освіту.

Попри це, завдяки активній профорієнтаційній роботі й професійній інформаційній кампанії ми успішно провели набір. Середній конкурс по університету становив 6.36 заяв на місце, що свідчить про високий інтерес молоді до навчання в КПІ.

2022 року на бакалаврат зарахували 5030 осіб, на магістерські програми — 2662 особи. Тогорічне поповнення КПІ становило 7692 студенти, що стало найбільшим державним замовленням серед усіх закладів вищої освіти України.
Розпочавши минулий навчальний рік у змішаному режимі, вже з середини жовтня 2022 року, через масовані ракетні удари по столиці, ми вимушені були знову перейти на дистанційне навчання.

kpi images

Університету довелося переводити інформаційні сервіси у хмарні середовища, змінювати розклади занять, частково застосовувати режим асинхронної освітньої взаємодії. Врешті-решт освітній процес тривав без зривів, було проведено підсумкову атестацію магістрів та організовано складання студентами зимової сесії.

Досвід роботи, набутий КПІ протягом останніх трьох років за умов пандемії COVID-19, а потім війни, продемонстрував, що в майбутньому найбільш ефективними можуть стати змішані моделі навчання, коли дистанційний режим оптимально поєднується з очним.

Аналізуючи швидкозмінні запити ринку праці, університет і далі оновлював освітні програми. Протягом року за рекомендаціями стейкхолдерів було оновлено 88 та запроваджено 5 нових освітніх програм.

З метою підвищення рівня практичної підготовки протягом останнього року укладено близько 70 загальноуніверситетських договорів з підприємствами на проведення практики студентів.

Тривала робота з розвитку дуальної форми навчання. Станом на сьогодні університет має відповідні договори із 48 компаніями за 66 освітніми програмами. При цьому 10 договорів було укладено упродовж звітного періоду. Найбільш затребуваними напрямами підготовки фахівців за дуальною моделлю стали сфери енергетики, машинобудування, матеріалознавства та IT-індустрії.

За звітний період проведено конкурсний відбір на заміщення 757 вакантних посад науково-педагогічних працівників. Середній вік деканів факультетів / директорів навчально-наукових інститутів знизився на 10 років і становить близько 58 років; завідувачів кафедр — майже на 20 і становить 50 років.

Запорукою якісного кадрового складу університету є постійне вдосконалення педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації. За звітний період в Інституті післядипломної освіти перепідготовку пройшли 593 університетські працівники. Також відбулося 135 закордонних стажувань співробітників КПІ.

Продовжувала функціонувати система рейтингування науково-педагогічного персоналу, яка реалізовувалася як окремий модуль Електронного кампусу. Вже стало традиційним щосеместрове опитування здобувачів «Викладач очима студентів».

Скорочення фінансування університету з Держбюджету України за статтею «Зарплата» в обсягах 5,1% на освіту і 26,8% на науку, призупинення «формульного» фінансування ЗВО призвели до вимушеного переведення 564 працівників НПП (це 25,3%) на 50–75% від окладу. По науці ці зменшення оплати праці торкнулися 150 осіб, або 46% штатних працівників. Бюджетна комісія університету здійснювала чіткий контроль за цим процесом на засадах справедливості, рівності та збереження всіх науково-педагогічних шкіл і трудових колективів.

Водночас КПІ залишився одним з небагатьох ЗВО, який здійснював виплати за наукові ступені, вчені звання та стаж роботи у розмірах, визначених чинним законодавством.

Протягом року тривала активна робота з акредитації освітніх програм в НАЗЯВО. Було акредитовано 51 освітню програму, серед яких 8 програм докторів філософії, 31 магістерська та 12 бакалаврських програм. Загалом за останні три роки КПІ акредитував за новою процедурою понад 116 освітніх програм, зокрема 10 з оцінкою «зразкова». До липня 2023 року заплановано акредитувати ще майже 80 освітніх програм.

КПІ покращив свої позиції в низці світових рейтингів університетів: QS, UniRank, Webometrix та інших. За результатами 2022 року КПІ став лідером серед українських університетів у рейтингах Unirank та Webometriсs.

kpi images

Відповідно до тенденцій розвитку економіки та запитів ринку праці, за звітний період у КПІ створено навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики на базі колишнього ТЕФ та кафедру штучного інтелекту в структурі ІПСА.

Активно тривала цифровізація університету: набули подальшого розвитку система «Електронний кампус», платформа дистанційного навчання «Сікорський», СЕД «Мегаполіс», АІС «Кадри» та інші. Зокрема, на платформі «Сікорський» сьогодні розміщено 5 тисяч дистанційних курсів, 902 з яких уже атестовано відповідно до групи базових критеріїв.

2022 року почала використовуватися електронна система планування освітнього процесу, яка спрощує вибір дисциплін, генерування навчальних та індивідуальних планів, формування розкладу занять.

Значні зусилля були спрямовані на підтримку навчального та управлінського процесів під час повітряних тривог. Зокрема, забезпечено телефонним зв’язком та вайфай-доступом до інтернету укриття у 22 навчальних корпусах і 15 гуртожитках, у пунктах незламності в 13-му, 14-му гуртожитках, в корпусі ФБМІ та першому корпусі.

Завдяки ЗСУ вже третій місяць Київ перебуває в режимі відносної стабілізації. Скоротилася кількість повітряних тривог, нема перебоїв енерго- та водопостачання. З огляду на це адміністративна та вчена ради університету ухвалили рішення про перехід з 1 травня 2023 року на змішану форму навчання. Тобто за 322 освітніми компонентами в межах 25 спеціальностей проведення лабораторних та практичних занять відбуватиметься в очному режимі, а лекційні заняття проводитимуться дистанційно.

Ухвалюючи це рішення, зважали на те, що, за результатами опитувань, близько 90% викладачів і 40% студентів перебувають в Києві. Ще 50% студентів — в інших містах України, 10% — за кордоном. Для студентів, які не зможуть долучитися до змішаного навчання з 1 травня цього року, передбачена можливість перенесення вивчення дисциплін на наступний семестр і надання академічних відпусток.

Шановні делегати конференції! Розвиток науки та інновацій і далі є одним з головних пріоритетів КПІ. Нині в університеті діє 67 наукових шкіл, які виконують розробки для економіки й оборонно-промислового комплексу України, співпрацюють із закордонними партнерами, беруть активну участь у підготовці кадрів, здійснюють інноваційну діяльність.

Фінансування науки університету відбувалося за кошти держбюджету, госпдоговірної тематики й закордонних грантів. Зокрема, з Держбюджету наукові розробки було профінансовано в обсязі 36 млн грн; зі спеціального фонду — в обсязі 43 млн.

kpi images - Фінансування науки університету

Воєнний стан в Україні суттєво вплинув на структуру фінансування науки в КПІ. Так, 2022 року воно скоротилося на 37% з національних джерел, але у 8 разів зросло з міжнародних фондів і становило 34 млн грн, що практично зрівнялося з фінансуванням науки університету з Держбюджету України.

За результатами наукової атестації КПІ виконав договір з МОН України на базове фінансування обсягом 8,3 млн грн. Основним завданням цього договору стала комплексна космічна програма КПІ, до виконання якої було залучено 8 підрозділів університету. Вагомим результатом за цією програмою став успішний запуск у космос третього наносупутника університету PolyITAN-НР-30, завданням якого є дослідження впливу мікрогравітації на ресурс і робочі характеристики мінітеплових труб оригінальної конструкції. Триває робота ще над низкою університетських супутників.

У жовтні 2022 року проведено 11-й Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge: Інноваційна трансформація України». Він був спрямований на вирішення запитів оборонно-промислового комплексу країни та на її повоєнну інноваційну трансформацію. У фестивалі взяли участь 502 учасники, фіналістами стали 75 проєктів, переможцями — 20.

Тривала активна публікаційна діяльність. 2022 року науковці КПІ опублікували 172 монографії (з них 89 закордонних, 83 вітчизняних) і 2823 наукових статей (з них 42% у журналах, що індексуються в БД Scopus та Web of Science).

2022 року в університеті велась системна робота з набуття, охорони й захисту об’єктів права інтелектуальної власності на наукові розробки. На баланс університету поставлено 113 патентів на корисні моделі, 42 патенти на винаходи та 1 патент на промисловий зразок.

Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка продовжила розвиток репозитарію відкритого доступу, який сьогодні містить майже 46 тисяч документів, що на 15% більше проти минулого року. Серед важливих справ бібліотеки — затвердження Політики відкритої науки на шляху до інтеграції в ЄС. Наш університет зробив це першим серед ЗВО України.

Не припиняв роботи Державний політехнічний музей України. Навіть за цих умов упродовж звітного періоду в музеї проведено понад 100 екскурсій.

За наукові досягнення науковці університету отримали одну премію Президента України для молодих вчених, чотири премії Верховної Ради України, дев’ять стипендій і одну премію КМУ.

kpi images  - наукові досягнення науковців університету

Шановні колеги! Навчально-виховна робота зі студентською молоддю була активною і багатоплановою. Особливу шану ми маємо висловити тим нашим студентами, які виявили патріотизм, віру в Україну і стали на її захист. Якраз такі студенти з перших днів війни зголосилися добровольцями на фронт, самоорганізувалися в територіальну оборону КПІ, будували барикади на території університету і Солом’янського району, чергували на блокпостах як в нашому районі, так і в інших небезпечних куточках Києва. Шестеро з них віддали своє життя на цій війні, один пропав безвісти. Після закінчення гарячої фази оборони Києва активні студенти добровільно виконували багато інших важливих справ.

Зокрема, з ініціативи небайдужих студентів було організовано та проведено Літню школу: «КПІ – школа креативності», організовано компактне переселення студентів у гуртожитках університету.

Професійній орієнтації шкільної молоді сприяють дні відкритих дверей КПІАбітFirst. Факультети й інститути торік провели 130 таких заходів. Вони допомагають майбутнім абітурієнтам зорієнтуватися в переліку спеціальностей, розпочати вибудовувати майбутню кар’єру.

Важливою є співпраця з мережею загальноосвітніх навчальних закладів України — і передовсім з Політехнічним ліцеєм, МАН з метою залучення обдарованої шкільної молоді до навчання в КПІ.

Адаптуватися до університетської спільноти першокурсникам допомагає марафон «Твій перший рік у КПІ». Спільно зі студентами з Польщі проводився проєкт ТехноАртКПІ у форматі конкурсу «Відновлення. Відбудова. Відродження». Важливими для оновлення університету й підтримки ЗСУ були КПІ Upgrade хакатон та благодійний концерт і ярмарок.

Університет цілком виконав свої зобов’язання щодо стипендіального забезпечення. Студентам було виплачено 179 млн грн академічних стипендій; 18 млн соціальних; 6,2 млн виплат дітям-сиротам. 101 студент-пільговик був переведений з контракту на бюджетну форму навчання.

Сім студентів університету стали лауреатами стипендії Президента України, п’ять — Верховної Ради України, шість — Кабінету Міністрів України. Виплачувалися іменні стипендії від компаній «Мелексіс» та НАЕК «Енергоатом».

Війна не завадила участі студентів у роботі наукових, інженерних і соціально-гуманітарних гуртків, яких натепер налічується 160. У них працюють 1750 студентів. Упродовж року було зареєстровано 26 нових гуртків.
Незважаючи на призупинення всеукраїнських олімпіад, університет провів 18 загально-університетських олімпіад, участь у яких взяли 750 студентів.

Працювала Студентська соціальна служба, яка здійснювала психосоціальну, інклюзивну підтримку молоді, забезпечувала розвиток волонтерства, громадської активності.

Шановні делегати конференції! Протягом звітного періоду суттєво активізувалася міжнародна діяльність університету. Значною мірою це було пов’язано з бажанням демократичного світу допомогти Україні. В КПІ пройшло понад 100 міжнародних заходів, конференцій, літніх шкіл, посилилася академічна мобільність. За програмами ЄС виконувалися 52 проєкти з університетами 20 країн Європи.

kpi images  - міжнародна діяльність

КПІ увійшов до чотирьох альянсів європейських університетів. Це дає нам змогу успішно виступати в наукових та інноваційних програмах «Горизонт Європа», «Еразмус+» та інших.

Загалом від міжнародної діяльності 2022 року університет отримав надходжень у сумі 65,8 млн грн, обладнання для організації освітнього процесу на суму 6,3 млн грн, матеріальної допомоги в обсязі 3 млн грн.

Особливо варто відзначити Шеффілдський університет (Великобританія), який надав 20 тисяч фунтів стерлінгів на реконструкцію бомбосховищ. Компанія «Хуавей Україна» передала безплатно 350 одиниць комунікаційного обладнання для забезпечення доступу до інтернету в бомбосховищах і навчальних корпусах. Посольство Італії в Україні передало університету артоб’єкт «Вируюча молекула ДНК», який встановлено біля Палацу культури і мистецтв.

Окремої уваги потребували іноземні студенти, особливо під час їх евакуації з Києва в перші тижні війни та облаштування побуту тих, хто залишився в університеті. Попри екстремальні умови дві третини іноземних студентів побажали продовжити навчання в КПІ. Нині їхня загальна кількість становить 449 осіб з 33 країн світу.

Відбулися зміни структури Центру міжнародної освіти та оновлення його керівного складу, що сприяло поліпшенню роботи за цим напрямом.

Шановні делегати конференції! Господарська робота була спрямована на забезпечення життєдіяльності й безпеки університету.

З метою створення умов для навчання та роботи студентів і співробітників КПІ були підготовлені й укомплектовані майном три захисні споруди цивільного захисту, 15 укриттів у навчальних корпусах та 14 гуртожитках студмістечка загальною місткістю 6,5 тис. осіб. Проведено їх атестацію працівниками ДСНС і поліції.

Для забезпечення неперервності роботи університету в період частих вимкнень електроенергії в 1-му корпусі, НТБ, в 9, 13, 14, 22-му гуртожитках, приміщеннях профкому студентів було створено пункти незламності з постійним електропостачанням та доступом до інтернету.

Закуплено й отримано від спонсорів генераторне обладнання загальною потужністю 300 кВт, що у разі вимкнення енергоживлення є достатнім для підтримки життєдіяльності головних ланок університету.

Відновлюється робота бюветного комплексу з метою автономного забезпечення водою на випадок аварійного від’єднання від зовнішніх мереж.
Облаштовані стаціонарні пости охорони системою відеонагляду біля 1, 5, 6, 7, 12, 28-го корпусів. Загалом додатково встановлено 15 нових систем спостереження на території кампусу.

Активно велись роботи з благоустрою території університету. Закладено новий парк вздовж вулиці Борщагівської, тривало упорядкування скверу Піонерів Авіації біля 1-го корпусу.

Центр фізичного виховання та спорту «Політехнік» надавав послуги студентам і працівникам КПІ. У його структурі було сформовано 7 спортивно-оздоровчих секцій, які протягом року відвідували близько 400 студентів, а також тренувалися збірні команди з 5 видів спорту.

У полі зору господарських служб залишалася підтримка життєдіяльності усіх систем студмістечка. Задля поліпшення умов проживання студентів виконано капітальні ремонти 146 житлових кімнат і місць загального користування в 14 гуртожитках.

Враховуючи зростання тарифів на теплову енергію на 28%, електричну енергію — на 68%, холодну воду — на 20%, запроваджено систему дистанційного енергомоніторингу. Це дало змогу в онлайн-режимі фіксувати комунальні витрати й оперативно усувати їх нераціональне використання. Тривала робота з модернізації індивідуальних теплопунктів у навчальних корпусах і гуртожитках з обладнанням їх сучасними контролерами та можливістю віддаленого керування.

Порівнюючи з 2021 роком, скоротилося споживання електричної енергії на 31%, холодної води — на 20,4%, теплової енергії — на 23,4%.

Шановні делегати конференції! Однією із запорук ефективної роботи університету під час воєнного стану була його фінансова стабільність за умов значних коливань бюджетного процесу країни. Держава призупинила програми розвитку закладів освіти, кредитування навчання студентів, систему формульного фінансування університетів на основі показників їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності.

Обсяги державного фінансування передбачали тільки заробітну плату, соціальні виплати студентам пільгових категорій і часткове покриття комунальних витрат. Попри це, заборгованості за усіма видами діяльності й нестабільності в роботі КПІ не було.

Загальний бюджет Університету на 2022 рік становив 2,2 млрд грн, що на 2,3% більше за бюджет 2021 року, але на 5,8% менше від запланованих потреб. Зокрема, очікуваним стало зменшення надходжень від надання освітніх послуг. Вони 2022 року становили 79% від запланованих. Важливими факторами, що призвели до зменшення доходів університету стали: відплив іноземних студентів, аспірантів, слухачів підготовчих курсів, скорочення надходжень студмістечка, Центру культури та мистецтв, Центру фізичного виховання та спорту, Центру студентського харчування.

kpi images  - Загальний бюджет Університету на 2022 рік

Цей рік для нас є особливим, адже у вересні ми відзначатимемо 125-річчя КПІ. Комісії Вченої ради на чолі з її головою Михайлом Юхимовичем Ільченком працюють над програмою ювілейних заходів. Зокрема, готується до друку ювілейне видання «КПІ: друге століття», здійснюється пошук спонсорських коштів для фінансування заходів, друку матеріалів, проведення круглих столів, конференцій тощо.

Шановні колеги! Переходячи до звіту про виконання колективного договору, зазначу, що усі його пункти в цілому виконані.

Повністю виконані пункти першого розділу. Зокрема, у зведеному кошторисі університету та кошторисах підрозділів були передбачені витрати на розвиток соціальних об’єктів, на проведення медичного обстеження працівників, зайнятих на важких роботах, на здійснення соціальних виплат, на охорону праці тощо.

Усі передбачені колективним договором розпорядчі документи адміністрація погоджувала з профкомом та ініціювала їх громадське обговорення.

Інформація, передбачена законодавством, розміщувалася на офіційних інформаційних ресурсах університету. Усі запити, що стосуються публічних даних, реєструвалися у системі електронного документообігу «Мегаполіс». Адміністрація університету та всі керівники структурних підрозділів своєчасно відповідали на запити, надавали обґрунтовані відповіді членам трудового колективу.

Другий розділ, який стосується трудових договорів, оплати й нормування праці, створення сприятливих умов праці та соціальному захисту, виконано повністю. Укладанню контракту з науково-педагогічними й науковими працівниками передувало проведення конкурсного відбору.

В умовах воєнного стану у березні 2022 року за поданнями керівників підрозділів установлено дистанційний гнучкий режим роботи. З травня 2022-го працівники Університету змогли перейти до виконання своїх обов’язків на робочому місці, а також працювали за гнучким графіком і в дистанційному режимі. У разі неможливості виконання своїх обов’язків працівники мали змогу оформити простій чи відпустку, зокрема без збереження заробітної плати.

З початком екстрених вимкнень електроенергії керівникам структурних підрозділів надавалася можливість самостійно встановлювати графік роботи працівників за умови виконання основних завдань підрозділу.

Співробітникам надавались заохочення за результатами виконання покладених на них обов’язків. Університет виплатив 10,6 млн грн заробітної плати працівникам, які проходять військову службу; 49,7 млн грн — допомоги працівникам на оздоровлення, 18,3 млн грн — премій; 700,0 тис. грн — заохочень за публікації в науково-метричних ресурсах; 1,3 млн грн — надбавок викладачам-дослідникам; 1,6 млн грн — щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам; 300 тис. грн — матеріальної допомоги за заявами.

Розділ 3 «Охорона праці та здоров’я» виконано в цілому. Проведено атестацію 62 робочих місць для 160 працівників, які отримають пільги у зв’язку з роботою в шкідливих умовах. Проведенні навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки.

Відділ охорони праці проводив внутрішні перевірки й видавав приписи на усунення виявлених недоліків.

2022 року проведено планову атестацію робочих місць із визначенням шкідливих виробничих факторів і встановленням компенсації працівникам за шкідливі умови праці.

З початком війни проведено відповідну підготовку та атестацію ДСНС України трьох захисних споруд цивільного захисту, п’ятнадцяти укриттів у навчальних корпусах та чотирнадцяти — в гуртожитках КПІ.

Четвертий розділ договору «Соціальне страхування, медичне обслуговування, організація санаторно-курортного лікування i відпочинку» виконано. На жаль, через військову агресію цьогорічний літній оздоровчий сезон не відбувся. База «Політехнік» протягом лютого — березня перебувала на тимчасово окупованій території. База відпочинку «Маяк» — досі під тимчасовою окупацією.

Відповідно до договору між профкомом та адміністрацією університету членам збірних команд працівників КПІ надавалися пільгові й безплатні послуги Центру фізичного виховання і спорту.

П’ятий розділ, присвячений умовам праці й побуту жінок, надання їм допомоги у вихованні дітей, також виконано повністю. Протягом року діяв гнучкий режим робочого часу для жінок, які мають дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. Важливо, що під час війни в університеті було створено Клуб сімейного дозвілля для перебування дітей співробітників і студентів під наглядом вихователів.

Пункти шостого розділу, присвяченого житлово-побутовим умовам, організації громадського харчування та забезпечення культурних потреб працівників, виконано повністю.

Для співробітників, які втратили житло внаслідок бойових дій, університет надав можливість поселення до гуртожитків.

Протягом березня — квітня 2022 року реалізовано проєкт соціального харчування на базі 31-го навчального корпусу для працівників і студентів, представників поліції та ТРО, які забезпечували життєдіяльність і безперебійну роботу університету.

Повністю виконано сьомий розділ договору, в якому йдеться про забезпечення правових гарантій профкому та профспілковому активу.

Громадським контролем було охоплено усі напрями роботи КПІ. Університет забезпечив профспілковий актив окремими приміщеннями, засобами зв’язку, сплатою комунальних витрат, надавав доступ до усіх службових матеріалів, не втручався в роботу громадського контролю.

Будь-які зміни умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, здійснювалися лише за попередньою згодою профспілкових організацій.

Восьмий розділ, присвячений розподілу повноважень між адміністрацією, профспілками й трудовим колективом, виконано повністю. Керівники усіх рівнів прозвітували перед своїми колективами та затвердили колективні угоди на новий термін.

Через об’єктивні обставини маємо часткове виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом університету. Робоча комісія ухвалила рішення про відтермінування окремих пунктів цієї угоди до виникнення можливості їх повного виконання.

Загалом, у складних умовах університет працював успішно. Він в повному обсязі виконав державне замовлення на підготовку кадрів, здійснив розробку нових видів техніки й технологій, всебічно підтримував ЗСУ, вирішив усі покладені на нього завдання.

Шановні колеги, спільними злагодженими діями наш колектив гідно подолає нові виклики, з новими досягненнями зустріне свій 125-річний ювілей і пройде наступний етап розвитку. Бажаю мирного неба, натхнення й успіхів у роботі, перемоги нашому народові!

Дякую за увагу!

Дата події