Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 4 грудня 2023 року

4 грудня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, В.А.Кондратюк, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Г.С.Васильєв, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, О.М.Бруй, М.О.Мазур, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, С.А.Огінський, М.О.Безуглий, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1.СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- 4 грудня розпочався другий календарний контроль. Він проводитиметься до 16 грудня;

- 27 листопада відбулося засідання робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (Рейтинг НПП). Сформовано оновлені норми бального оцінювання, їх передано на затвердження Методичної ради університету;

- 30 листопада в університеті було проведено  ЄДКІ  зі спеціальності «Право»;

- проводиться підготовка до захисту кваліфікаційних робіт випускників магістратури: формується графік захистів, екзаменаційні комісії тощо. 5 грудня для керівників цих робіт планується провести навчально-методичний семінар;  

- розпочато заходи з підготовки набору до аспірантури в наступному році; для подання в МОН готуються документи щодо формування державного замовлення. Окрім того, забезпечується супровід аспірантів до захисту, зокрема 11 грудня на засіданні Вченої ради востаннє за старими правилами мають бути сформовані разові спеціалізовані вчені ради – з 1 січня все відбуватиметься за новими процедурами; 

- завершився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі штучного інтелекту. Фінал відбувся 28-29 листопада. Участь у ньому взяли 27 університетів. До фіналу вийшли 20 проєктів з 53-х поданих. Перемогу здобули студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, ХНУРЕ, НТУ «ХПІ», ДНУ ім. Василя Стуса; 

- триває підготовка до проведення запланованого на 9 грудня Дня відкритих дверей;

- триває навчання політехніків за програмою Національного спротиву. На додаток до п'ятиденних запроваджено й одноденні курси. Окрім студентів до навчання долучилися й викладачі;  

- минулого тижня в університеті відбувся День донора, здали кров більше 20 студентів;  

- акредитація: 28-30 листопада КПІ відвідала остання в цьому календарному році група експертів. Вони працювали з освітньо-науковою програмою ІСЗЗІ рівня PhD. Для акредитації цієї програми було призначено 6 експертів. Окрім того, минулого тижня отримано 11 звітів від експертних груп, які працювали раніше, – усі позитивні. На рівні галузевих експертних рад НАЗЯВО розглянуто справи за 9 ОП, висновки позитивні з рекомендаціями щодо повної акредитації. 5 ОП винесено на остаточне затвердження Колегії НАЗЯВО.

ВИСТУПИЛИ
М.З.Згуровський:

- запитав, чи в повному обсязі виконано план акредитацій і скільки усього ОП КПІ буде акредитовано на кінець року.

О.А.Жученко:

- повідомив, що план за прогнозами буде виконано повністю (за прогнозами, бо процедури акредитації програм, які ще не розглянула Колегія НАЗЯВО, тривають), передумов, що якусь буде відхилено, немає.  Отож упродовж вересня-грудня буде акредитовано 35 програм, за календарний рік – приблизно 100, а з самого початку акредитацій – 210. 

М.З.Згуровський:

- зауважив, що університет має стати стане базовим для проведення Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту. 

2. СЛУХАЛИ

Г.С.Васильєва

- оприлюднено рейтинг ЗВО України за кількістю поданих заявок на ОПІВ (винаходи і корисні моделі). КПІ посідає друге місце після Вінницького НТУ;

- для покращення ситуації з винахідницькою роботою та захистом інтелектуальної власності в університеті вживаються заходи, зокрема: за участі проректора з науково-педагогічної роботи та інших фахівців університету двічі відбулися засідання робочої групи щодо напрацювання механізмів захисту службових ОПІВ науково-педагогічних працівників університету; проведено моніторинг патентування службових ОПІВ за останні 5 років для категорій від професора кафедри і вище; розпочато інформаційну кампанію щодо інформування про алгоритми дій при створенні ОПІВ та необхідності виконувати п. 3.1.25 Контракту з НПП університету; 

- на засіданні робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання та розроблення норм часу для визначення обсягу наукової роботи НПП, збільшено кількість балів за винаходи (250) і корисні моделі (50);

- до ДП УкрНОІВІ подано 1 заявку на винахід (ФЕЛ) та 1 заявку  на корисну модель (НН ВПІ), отримано 2 патенти на корисні моделі (ФМФ, НН ІАТ);

- відбулось спільне засідання Наукової та Експертної рад МОН. Через кризову ситуацію з експертизою основного конкурсу (лише 800 із 2000 затверджених наказом МОН експертів активні), залишилися проєкти, від яких експерти відмовляються. Для вирішення проблеми ухвалено рішення про залучення експертів молодіжного конкурсу для завершення експертизи основного конкурсу. Станом на 4 грудня експертизу практично завершено. Відповідно до цього:НДЧ протягом тижня проводив роботу з експертами від КПІ щодо необхідності термінового проведення додаткових експертиз проектних заявок на конкурс д/б робіт;

  • Визначені та погоджені кандидатури експертів від КПІ для проведення експертизи проектних заявок на конкурс д/б робіт, що мають гриф з обмеженим доступом;
  • На звернення МОН України визначено та погоджено кандидатури експертів від ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського для проведення експертизи проектних заявок на конкурсах НФДУ з оборонної тематики;

- на запрошення ДКАУ робоча група на чолі з проректором з наукової роботи взяла участь у спільній нараді щодо виконання робіт за проєктом PolyITAN-12U;- інноваційну екосистему КПІ презентовано на міжнародному заході Manufacturing Day Ukraine, що відбувся 30 листопада в м. Ужгород.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- наголосив, що для КПІ, який має 67 наукових шкіл та понад 270 наукових груп,  існуюча кількість винаходів є дуже низькою. Але важлива не лише кількість заявок. Слід  побудувати систему роботи з інтелектуальною власністю за моделлю провідних вишів світу. Для порівняння: Массачусетський інститут технологій має бюджет понад 23 млрд доларів. 30% цього бюджету – це надходження за рахунок комерціалізації науки. Система роботи з інтелектуальною власністю полягає, первинно, в захисті всього масиву тих винаходів, що створюються в університеті. Це перший крок, необхідна умова для створення такої системи. Коли представники промисловості чи керівники наукових груп КПІ пропонують укласти угоду, Департамент інтелектуальної власності КПІ аналізує весь масив винаходів, що створюється. Незалежно від наукового керівника має відбуватися захист певної частини інтелектуальної власності. Цю роботу виконує Департамент інтелектуальної власності. Після накопичення масиву певних результатів: патентів, заявок на твір та іншого відбувається аналіз, що з цих заявок може бути комерціалізовано. Після цього включається Департамент економіки та фінансів, який повинен зробити оцінку цієї інтелектуальної власності через ліцензовані фірми, компанії, що мають право на такий вид діяльності. Після того, як вони нададуть документи про фінансову власність того чи іншого винаходу, відбувається постановка на баланс університету. Далі департамент інтелектуальної власності робить широку рекламу на різних наукових заходах, доводить до різних компаній, підприємств інформацію про розробки, які стоять у нас на балансі, з метою їхньої комерціалізації. Лише у такому випадку ми вийдемо на результат такого виду діяльності. Все це має приносити відповідний репутаційний та економічний ефект університетові. Ректор доручив Вченій раді взяти цей процес під свій контроль.

3. СЛУХАЛИ

М.Ю.Ільченка:

- продовжується підготовка до грудневого засідання Вченої ради університету. Формується порядок денний. Основне питання: доповідь проректора з наукової роботи Віталія Пасічника та проректора з міжнародних співробітництва С.І. Сидоренка «Досвід проектно-грантової діяльності університету у  2021-2023 роках»;

- головам постійних комісій Вченої ради університету для інформування  Вченої ради доручено підбити підсумки  проведеної протягом року роботи.

4. СЛУХАЛИ

С.І. Сидоренка:

- здійснюється підготовка до першої установчої  доповіді для заступників деканів, директорів з навчальної роботи ННІ щодо інформування, що таке програма ERASMUS+ (рівня KA2), як писати і подавати проєктні пропозиції до конкурсів цієї програми. Під час зустрічі буде презентовано методичний посібник «Все про ERASMUS+»;

- на 7 грудня заплановано участь М.З. Згуровського у відкритті Міжнародної науково-практичної конференції «Світова культурна спадщина в умовах формування нового світопорядку», яка організована кафедрою ЮНЕСКО «Музика, освіта та наука – заради миру" при Національній консерваторії України»;

- підготовлено довідку про дії та заходи КПІ в складі Альянсів і Асоціацій європейських університетів, членами і асоційованими партнерами яких є КПІ. Також у ній наведено інформацію про можливості, що їх пропонують для КПІ Альянси та Асоціації;

- на базі Українсько-Японського центру 3 грудня проведено єдиний (в усьому світі одночасно) кваліфікаційний іспит з японської мови. Захід проведено за безпосередньої участі Посольства Японії в Україні;

- отримано запрошення від Кошалінського технологічного університету (Польща) долучитися до проєкту формування Європейського університету EU4Dual (eu4dual.education) за грантом Польського агентства академічних обмінів (NAWA). До проєкту залучено вісім європейських університетів і Львівський національний університет імені Івана Франка;

- з метою посилення роботи завідувачів кафедр з підготовки проєктних пропозицій до конкурсів європейських проєктно-грантових програм «Горизонт Європа», ERASMUS+ (рівня КА2), НАТО «Наука заради миру і безпеки» підготовлено й подаються на розгляд 16 управлінських дій і питань для обговорення, зокрема, навчання завідувачів кафедр основам технологій підготовки проєктних пропозицій до конкурсів, посилення їхньої  відповідальності за результати цієї роботи, перегляд і конкретизація умов контрактів при переобранні;

- минулого тижня подано 1 проєктну заявку на конкурс програми «Горизонт Європа» (НН ФТІ). Продовжується надання допомоги підрозділам у підготовці 6 проєктних заявок до конкурсів програми «Горизонт Європа» за конкурсами, дедлайни яких припадають на січень-березень 2024 року. Всього за 2023 рік на конкурси «Горизонт Європа» подано 49 заявок; 

- проведено Zoom-зустріч із робочою групою Вальдемара Сівінського для формування кошторису і роботи над сайтом проєкту «Incubating Freedom for Ukraine» («Розбудова ІТ-компетентності серед українських біженців від війни, які проживають у країнах ЄС (IFU)»);

- 28 листопада на відеозустрічі делегацій університетів - членів Асоціації CESAER в Task Force Group «Sustainable Funding» (Міжнародна проєктно-грантова діяльність) представлено пропозиції до підготовки спільних проєктів від наукових шкіл КПІ; 

- Координаційна рада з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ розглянула підсумки вступної кампанії 2023 року в межах виконаних і ще невиконаних положень «Концепції системи роботи по набору іноземних громадян на навчання в КПІ за нових умов». Загалом роботу директора ЦМО С.С.Мауліка оцінено позитивно;

- від Польської освітянської фундації «Perspektywy» отримано пропозицію вивчити думку членів Асоціації ректорів ВТНЗ України щодо участі у новому Європейському рейтингу «European Ranking of Engineering Programs 2023» (Engirank Next Generation European Ranking of Engineering Programs). Перший рейтинг вже сформовано у 2023 році для технічних університетів країн Євросоюзу;

- триває робота з залучення благодійної допомоги. Пріоритетом є дарування комп'ютерного обладнання від UoS для Суперкомп'ютерного центру КПІ. Орієнтовна дата відправки обладнання – середина січня 2024 року.

5. СЛУХАЛИ

В.А.Кондратюка:

- завершуються роботи з облаштування смартукриття в НТБ ім. Г.І.Денисенка. До 15 грудня планується всі роботи там завершити. Також добігає кінця робота з облаштування укриття в гуртожитку №4;

- пожежна безпека. Минулого тижня інспектори ДСНС провели планову перевірку університету, зауважень немає;

- 2 грудня в КПІ працювали фахівці «Київтеплоенерго», які облаштовують індивідуальні теплові пункти (ІТП), вони відрегулювали температуру теплоносія – цьогоріч вона є вищою, ніж торік.  Нині її можна регулювати дистанційно в 13-ти навчальних корпусах, які обладнані ІТП. Наступного року планується встановити ІТП ще в 4 корпусах;

- з ініціативи директорки ННЦ ІМЯО М.М.Перестюк щодо порятунку двохсотп'ятдесятиричіного річного дубу на  території університету, щодо цього досягнуто домовленостей з КП «Київзеленбуд». Необхідні матеріали закуплено, роботу розпочато; 

- у ЦФВС «Київський політехнік» завершено монтаж насосного обладнання у великому та малому басейнах. Це дозволило підтримувати температуру води на рівні 20 градусів і при цьому скоротити споживання електроенергії втричі. Тож річна економія від їхнього встановлення складатиме за розрахунками 500 тисяч грн, тобто це обладнання окупиться впродовж 2-х років. Окрім того, прибутки від діяльності ЦФВС постійно збільшуються і за листопад сягнули 1 млн гривень;

- Технічно-будівельна комісія затвердила план щодо укріплення фундаменту 12-го корпусу. Це дозволить ближчим часом збільшити місткість укриттів ще на 250 місць;

- з представниками компанії ДТЕК перевірено резервні лінії електропередач університету, в тому числі й в укриттях. Також перевірено відповідну документацію;

- завершено   навчання працівників усіх господарських служб університету;

- проведено зустріч з керівництвом київського управління Держпраці щодо створення на базі НН ІЕЕ лабораторії з вибухотехніки. Організацію фінансування бере на себе Держпраці;- у минулому місяці кількість заяв співробітників університету про перерахування частини їхньої зарплатні до Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік» збільшилася на  211;

- проведено чергове навчання з надання домедичної допомоги для співробітників департаменту безпеки, які забезпечують патрулювання території та належне реагування на виклики;

- університет передав доступ до двох камер відеоспостереження програмі «Безпечна столиця» і навзамін отримав доступ до камер, встановлених за цією програмою навколо і на території КПІ.

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:

- запитав, чи в повному обсязі вирішено питання вивезення сміття з території університету.

В.А.Кондратюк:

- пояснив, що з боку університету організаційні питання  вирішено, закуплені контейнери встановлено, спецтехніка працює. А питання норм щодо збільшення норм вивезення твердих побутових відходів в розрахунку на одного мешканця студентських гуртожитків у середині грудня має бути розглянуто на сесії Київради.

М.З.Згуровський:

- доручив В.А.Кондратюку та О.М.Бруй провести обстеження приміщень НТБ і розробити план ремонтних робіт в усіх її приміщеннях, які цього потребують, та включити його до загального плану ремонтних робіт в університеті на наступний рік. 

6. СЛУХАЛИ

Л.Г.Субботіну:

- завершується бюджетний рік. Бюджетне фінансування університет отримує в межах затверджених лімітів,  кошти використовуються за цільовим призначенням;

- спецкошти надходять щодня в очікуваних обсягах. За прогнозом, план надходжень спецкоштів за рік буде виконано. ДЕФ і керівники підрозділів постійно працюють з боржниками – орендарями, студентами-контрактниками та мешканцями гуртожитків;

- з метою успішного завершення бюджетного року розпочато інвентаризацію та списання  застарілого обладнання та майна. Проведення процедур закупівлі нового обладнання призупинено до наступного року (окрім придбань для забезпечення наукових робіт);

- останнім часом сформувалася певна кредиторська заборгованість, планується, що її погашення розпочнеться ближчим часом;

- минулого тижня тривала робота зі Світовим банком – за його запитом було надано інформацію про використання переданих університетові коштів, зокрема щодо нарахування заробітної платні кожному співробітникові;

- з 28 листопада розпочато захист бюджетів підрозділів на 2024 рік. Кампанія  триватиме 2 тижні;

- триває впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку, постачальники удосконалюють  програму відповідно до наших обсягів матеріальних цінностей  та кількості працівників і студентів.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- підкреслив, що зважаючи на те, що завдяки впровадженню нової бухгалтерської програми частину достатньо простих рутинних операцій буде перекладено на комп'ютер, працівників, які завдяки цьому вивільнятимуться, слід перевести на виконання аналітичних завдань, обсяг яких в роботі ДЕФ має бути розширеним.

7. СЛУХАЛИ

О.О.Царенка:

-  тривають косметичні й капітальні ремонти в укриттях і гуртожитках;

- продовжується ремонт укриття в гуртожитку №14;

- минулого тижня відбулася зустріч з представниками студентського активу Студмістечка, на якому обговорено проблеми, з якими стикаються мешканці гуртожитків, і шляхи їхнього вирішення;   

- триває проведення тренінгів для студентів і консультації психолога;

- триває підготовка заходів до Дня Святого Миколая.  

8. СЛУХАЛИ

Я.Ю.Цимбаленко:

- розпочато роботу з аналізу забезпечення захисту інтелектуальної власності університету. У цьому напрямі вже багато зроблено, але більшість напрацювань і документів розпорошено по підрозділах і навіть виконавцях. Отож потрібно їхнє узагальнення й створення єдиної загальноуніверситетської системи захисту інтелектуальної власності. До роботи залучено проректорів за напрямами і профільних спеціалістів;

- для студентів проведено екскурсію «Корупційні пам'ятки Києва». Єдиний недолік –  кількість учасників була достатньо обмеженою, більшість студентів не проявили цікавості до цієї теми. Тому роботу з популяризації антикорупційних питань буде активізовано;

- поточний тиждень в Україні  відзначається як «Тиждень боротьби з корупцією». Тому у його рамках планується провести в КПІ гостьову лекцію очільника Офісу доброчесності НАЗК. Після підтвердження про місце і час її проведення буде повідомлено.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

-  звернувся до Я.Ю.Цимбаленко та С.А.Огінського з проханням розібратися в причинах,  які заважають студентському активу провести вибори органів студентського самоврядування, як це давно зроблено в інших київських вишах.  Слід розуміти, що відсутність законно обраного, тобто легітимного органу студентського самоврядування в КПІ, окрім іншого, унеможливлює й передачу на реалізацію студентських ініціатив та підтримку їхніх заходів коштів, які згідно з Законом України «Про вищу освіту» виділяються на це в розмірі 0,5% власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності. В КПІ ця сума сягнула вже майже 4 млн гривень. Отож слід не лише проаналізувати причини затягування виборів, але й за необхідності допомогти їх організувати.

9. СЛУХАЛИ

О.М.Бруй:

- в НТБ завершується підготовка університетських журналів до перереєстрації, формуються пакети відповідних документів;

- 5 грудня на базі Бібліотеки планується провести семінар для наукових керівників студентів магістратури, які готують кваліфікаційні роботи. На ньому буде надано інформацію, як перевіряти роботи студентів на текстові збіги, що робити в разі виявлення таких збігів тощо;

- завершуються роботи з облаштування смартукриття і підготовка до його публічної презентації. 

10. СЛУХАЛИ

М.М.Перестюк:

- доуніверситетська підготовка: навчання слухачів триває. Паралельно проводиться набір на нові напрями навчання;

- Центр тестування: триває ректорський контроль студентів 3-го курсу. Його вже пройшли 828 студентів, залишилося ще 3200. Контроль планується завершити до кінця поточного місяця. Після цього планується провести комплексний моніторинг знань студентів 4-го курсу: нині оновлюються пакети завдань з фахових дисциплін – моніторинг проводитиметься за усіма напрямами після зимових канікул; 

- з 4 грудня починається рубіжна атестація слухачів підготовчих курсів, з 6 грудня – випускна атестація першокурсників, які проходили адаптаційні курси;

- Платформа  працевлаштування: опрацьовано і внесено в базу даних профілі понад 1000 компаній. Формуються профілі студентів з урахуванням результатів комплексних моніторингів знань. На поточному тижні планується розпочати роботу над створенням відеоматеріалів  інформаційно-рекламного характеру для популяризації цієї платформи серед студентів;

- Медіалабораторія продовжує роботу над створенням відеоматеріалів, спрямованих на інформування громадськості про інноваційні розробки КПІ. Деякі з них здобувають дуже велику аудиторію в інтернет-мережах, також ними цікавляться загальноукраїнські та закордонні медіа, як-от сюжетом про роботу  С.Бурбурської зі створення та 3D друку штучних кісток;

- триває співпраця з Суспільним телебаченням щодо створення матеріалу про Космічну програму КПІ;

- готується новий випуск програми «КПІ для Перемоги» – інтерв'ю  зі студентом НН ІМЗ, який повернувся з фронту та інше.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- доручив М.М.Перестюк активізувати роботу з інформаційного супроводу діяльності курсів доуніверситетської підготовки з метою залучення на навчання більшої кількості майбутніх абітурієнтів. Також доручив О.А.Жученку, В.А.Кондратюку і М.М.Перестюк повернутися до вирішення питання переведення Політехнічного ліцею КПІ на територію університету. Проблема має дві складові: перша – зміни юридичного статусу ліцею (нині він перебуває в комунальній власності міста, а КПІ – державний університет) та переведення його на територію університету, друга – тіснішої інтеграції та гармонізації ліцею з університетом.

11. СЛУХАЛИ

М.О.Мазур:

- нагадала, що до 5 січня всі підрозділи мають подати до відділу кадрів графіки відпусток.

12. СЛУХАЛИ

М.О.Безуглого:

- проводиться оновлення договорів з санаторно-курортними закладами для задоволення запитів працівників;

- відпрацьовується запит щойно мобілізованого працівника університету про допомогу  з певними видами речового забезпечення.

13. СЛУХАЛИ
І.Степанюка:

- 29-30 листопада в НТБ КПІ відбувся відкритий шаховий турнір, присвячений 125-річчю КПІ. Участь у ньому взяли 125 шахістів з 12 київських вишів. У перший день проводився турнір початківців і спортсменів масових розрядів, у другий – турнір висококваліфікованих шахістів. Головним арбітром був суддя міжнародної категорії з шахів. Турнір отримав високу оцінку гравців і суддів, вирішується питання проведення наступної весни на базі КПІ студентської першості України;

- проведення Дня волонтера в КПІ перенесено на суботу 9 грудня. Того дня  в приміщеннях студентського Профкому та Центру консолідації студентів планується провести волонтерські заходи і встановити рекорд з виготовлення антен для рацій, а також виготовляти окопні свічки та організувати плетіння сіток.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- подякував за організацію спортивно-масової роботи серед студентів і, зокрема, за організацію шахових турнірів, особливо того, що пройшов минулого тижня. Підтримав у прагненні організувати в КПІ всеукраїнський студентський шаховий турнір і наголосив, що варто попрацювати над тим, щоб такий турнір традиційно проводився в КПІ й став ще одним брендом університету. 

Дата події