Шановні делегати конференції, шановні гості! Вже понад десять років український народ великою ціною дає гідну відсіч російським агресорам. Викладачі, науковці, студенти університету в години важких випробувань стали на захист Батьківщини. Війна забрала життя 82 київських політехніків, 5 з них відзначені званням "Герой України" посмертно. Вони назавжди увійшли в історію КПІ. Вічна їм пам'ять!

М.З. ЗгуровськийУ минулому році наш університет відзначив 125-ту річницю від дня заснування. Ми підбили підсумки попереднього поступу КПІ, подякували людям за напружену працю та визначили перспективи на майбутнє.

Університет продовжував реалізовувати затверджену колективом Стратегію розвитку до 2025 року, відповідно до якої він у повному обсязі здійснював свою статутну діяльність.

За умов війни КПІ почав відігравати важливу роль у підтримці обороноздатності країни. Виконуючи п'ять оборонних програм, розробляючи нові технології для військового застосування, КПІ фактично став у системі вищої освіти ключовим центром у сфері оборони та безпеки країни.

Наступним важливим напрямом розвитку університету стала цифрова трансформація його освітньої, наукової та управлінської діяльності. За останні роки в КПІ сформовано цілісну інформаційну екосистему, що забезпечує вирішення цих завдань і постійно розвивається. 

Шановні колеги! Чотири роки пандемії та війни істотно вплинули на якість освіти в Україні, насамперед шкільної. Це загострило проблему якісного поповнення КПІ і змусило нас суттєво підсилити профорієнтаційну та рекламну діяльність.

Кількість зарахованих на перший курс бакалаврату у 2023 році становила 5278 осіб, в магістратуру – 2523 особи, на програми доктора філософії – 331 особу. Таким чином, узагальнені результати прийому до КПІ у 2023 році у порівнянні з довоєнним станом не знизилися, що свідчить про збереження високого авторитету та  популярності нашого університету.

Традиційно проводився комплексний моніторинг якості залишкових знань першокурсників і щорічний ректорський контроль залишкових знань студентів старших курсів. З метою забезпечення якісної фундаментальної підготовки, Центр інноваційного моніторингу якості освіти проводив адаптаційні курси, які надавали можливість студентам усунути недоліки в знаннях з фундаментальних дисциплін.

Протягом 2023 року ми постійно збільшували кількість освітніх компонент, за якими окремі види занять проводилися в очному форматі. Загалом кількість студентів, які отримували освіту очно, зросла утричі порівняно з минулим роком і досягла 10 тисяч.

Активно продовжувалася робота з формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів. Зокрема, розширювалися каталоги загальноуніверситетських та фахових вибіркових дисциплін, надавалися можливості зарахування результатів неформальної та інформальної освіти. Водночас, показники динаміки відрахувань студентів на рівні 5% від загального контингенту демонструють, що університет не знизив вимоги до якості підготовки.

Шановні колеги! Важливу роль в нашій роботі відіграє система внутрішнього забезпечення якості навчання, складовими якої є прозорий конкурсний відбір науково-педагогічних працівників, система звітності та рейтингування, внутрішня та зовнішня акредитації освітніх програм, їх постакредитаційний моніторинг.

Кадрова політика університету традиційно була спрямована на підтримання високого професіоналізму, поєднання досвіду кваліфікованих педагогів і вчених та енергійної молоді, дотримання гендерної рівності. Водночас, продовжувалося омолодження колективу НПП шляхом залучення до викладацької діяльності випускників магістратури та аспірантури. У 2023 році прийнято на посади НПП 83 такі особи. Нині середній вік науково-педагогічних працівників складає 50,2 роки.

Водночас, однією з необхідних умов професійного зростання та вдосконалення викладацької майстерності НПП є підвищення кваліфікації. У 2023 році в Інституті післядипломної освіти пройшли навчання 550 слухачів, а 171 викладач мав закордонне стажування.

В умовах обмеженого державного фінансування університет активно співпрацював із зовнішніми партнерами з метою оновлення навчально-лабораторної бази. Так, на ФЕЛ спільно з ГО "Асоціація  Ноосфера" облаштовано сучасну технологічну лабораторію. На ФЕА компанією "Siemens" створено навчальну-дослідницьку лабораторію в галузі автоматизації енергетичних процесів. Компанія "Хуавей-Україна" надала обладнання для створення лабораторій в галузі сучасних систем зв'язку на ФЕА і РТФ та в укриттях КПІ.

Дуже напруженим став минулий рік за кількістю акредитаційних процедур НАЗЯВО. Було акредитовано 113 освітніх програм. Загалом за останні три роки акредитовано 208 освітніх програм, з яких 11 – з визначенням "зразкова". А до кінця 2024 року число акредитованих освітніх програм планується збільшити до 245. Одночасно у 2023 році міжнародними агенціями було проведено європейську акредитацію 5 освітніх програм.

Шановні колеги! Навчально-виховна робота зі студентською молоддю була дуже активною і багатоплановою. Особливу шану ми маємо висловити тим нашим студентами, які виявляють дійсний патріотизм, вірять в Україну і стали на її захист. Нині ці студенти під керівництвом науковців університету виробляють системи радіоелектронної боротьби, антидронові рушниці, скидні пристрої для дронів та інші види військової техніки.

Окремо варто акцентувати увагу на національно-патріотичному вихованні студентів. Зокрема, у 2023 році 280 студентів КПІ пройшли навчання за "Програмою національного спротиву" та отримали відповідні сертифікати.

Центр консолідації студентів, на базі якого проводилися благодійні заходи та функціонували численні гуртки і клуби за інтересами, у 2023 році охопив своєю діяльністю понад 800 студентів. Центр культури та мистецтв КПІ провів більше 80-ти благодійних концертів, виступів, виставок та інших заходів.

Однією із мотиваційних складових для студентів є стипендія. Зокрема, у звітному році кількість стипендіатів, які отримували академічну стипендію, склала 5,8 тис. (з них 1,4 тис. – за особливі успіхи у навчанні). Також призначено 42 іменні академічні, 54 стипендії від підприємств і 1570 соціальних стипендій.

Шановні делегати конференції!  Розвиток науки та інновацій залишався одним із головних пріоритетів нашого університету. Загалом, у звітному році в університеті виконувалося 29 НДР, 6 фундаментальних, 20 прикладних, 3 науково-технічні розробки, 7 НДР молодих вчених. Більшість із них були спрямовані на підвищення обороноздатності держави. Фінансування наукової діяльності здійснювалось за рахунок коштів загального фонду Бюджету України та за рахунок коштів вітчизняних й іноземних замовників. У 2023 році обсяги фінансування науки КПІ сягнули 26,7 млн грн із загального фонду, 69,4 млн грн зі спеціального фонду, загалом – на 30% більше, ніж у 2022 році. Лідерами за обсягами наукових досліджень стали НН ІМЗ, НН ФТІ, НН ІЕЕ, ХТФ.

Відбулося значне збільшення фінансування за грантами Національного фонду досліджень України та за проєктами міжнародного співробітництва. У 2023 році це фінансування склало 40,5 млн грн, що на 26,3 млн більше ніж у попередньому році.

В умовах скорочення обсягів національного фінансування науки стабільно зростала участь науковців КПІ у міжнародних проєктах. У 2023 році було виконано 8 проєктів Програм Єврокомісії, 3 проєкти за Програмою НАТО "Наука заради миру і безпеки", 5 білатеральних проєктів. Розпочалося виконання проєктів за рахунок зовнішньої допомоги ЄС і НАТО на загальну суму 9,1 млн грн.

Активно працював Інститут передових оборонних технологій. Він забезпечував реалізацію космічної програми КПІ, програм гуманітарного розмінування, розвитку БПЛА, радіоелектронної боротьби. Вагомим результатом космічної програми університету став успішний запуск 3 січня 2023 року третього дослідницького супутника КПІ "PolyITAN-НР-30". Триває робота над новими супутниками – "PolyITAN-12U" та  "PolyITAN-3-PUT".

Продовжував роботу Державний політехнічний музей імені Бориса Патона. Торік його відвідало понад 28 тисяч осіб, було проведено близько 400 екскурсій та лекцій з історії КПІ. Створено 9 нових тематичних виставок, поповнено експозицію на 706 одиниць основного та допоміжного фондів.

Важливою справою університету було проведення 115 наукових конференцій, 90 з яких були міжнародними. Подією національного значення стало проведення у жовтні 2023 року дванадцятого Фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2023", участь у якому взяли 862 учасники з 18 країн світу. 70% фіналістів та 50% переможців Фестивалю були представниками КПІ.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у минулому році мала позитивну динаміку. До аспірантури вступила 331 особа, відбулися захисти 59-ти дисертацій докторів філософії, докторів і кандидатів наук.

Традиційно високі досягнення наших науковців були відзначені сімома Преміями Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних технологій, трьома Преміями Верховної Ради України молодим ученим. Дев'ять молодих учених стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.

Протягом 2023 року проводилося оновлення наукового обладнання, на це витрачено понад 4,1 мільйона гривень. Зокрема, було встановлено нову наземну станцію в центрі управління університетськими супутниками.

Важливим завданням університету була публікаційна політика. Серед 27-ти наукових журналів КПІ до категорії "А" увійшло 7, до категорії "Б" – 20. У базі даних Scopus індексуються 4 журнали, у Web of Science – 3.

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка є нині великим просвітницьким центром, провідником політики відкритої науки та академічної доброчесності в Україні. На постійній основі в комфортному та безпечному середовищі бібліотеки проводиться навчання, дослідження, культурно-просвітницькі заходи університетського і національного масштабів.

Шановні делегати конференції! У 2023 році університет докладав значних зусиль для розвитку міжнародних відносин. Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС змінило зміст і форми діяльності КПІ на міжнародній арені, що дозволило на 40% збільшити кількість міжнародних заходів, втричі – кількість конференцій, семінарів, літніх шкіл.

У 2023 році зросла кількість активних угод та учасників програм академічної мобільності. Загальна сума грантів за цим напрямом роботи збільшилася на 36% і досягла 32 млн грн. Зокрема, за програмою мобільності "ERASMUS+" реалізовувався 71 проєкт з університетами 25-ти країн Європи.

Нині європейські проєкти виконують вчені 13-ти підрозділів, а частка КПІ у виграних проєктах зросла в 1,5 рази. Загалом надходження від міжнародної проєктно-грантової діяльності в 2023 році склало 102 млн грн, що майже в 30 разів перевищило показники 2022 року.

Активно продовжувалася робота університету в 6-ти Альянсах і в 8 Асоціаціях європейських університетів. Завдяки "Ініціативі Єднання" Уряду Великої Британії КПІ тісно співпрацював з університетами Глазго, Кінгстона та Шеффілду. Важливим стало рішення Шеффілдського університету про передачу КПІ потужного обладнання для Центру суперкомп'ютерних обчислень.

Шановні делегати конференції! Господарська діяльність у цей складний рік першочергово була спрямована на забезпечення життєдіяльності університету та утримання і розвиток його майнового комплексу. Він налічує 32 навчальних корпуси, 21 гуртожиток, Центр культури та мистецтв, Науково-технічну бібліотеку, господарські споруди, 6 житлових будинків і 4 бази відпочинку.

За минулий рік в університеті обладнано і проведено атестацію ДСНС 17 укриттів у навчальних корпусах та 14 у гуртожитках студмістечка. Сьогодні кількість атестованих місць в укриттях КПІ становить 10200, що на 35% більше у порівнянні з 2022 роком. Серед них варто виокремити "розумне укриття" на 500 місць Науково-технічної бібліотеки. Воно обладнане сучасними технічними засобами і дозволяє проводити освітній процес, захисти дисертацій, організовувати зустрічі, семінари, конференції  тощо.

План облаштування укриттів на 2024 рік передбачає створення додатково ще 2500 місць і збільшення загальної їх кількості до кінця року до 12700. Водночас було розроблено необхідне нормативне забезпечення для функціонування системи цивільного захисту, проведені тренування відповідальних  за цю роботу осіб.

Для уникнення ситуацій, коли діяльність підрозділів університету могла б бути призупинена через ймовірні блекаути, обладнано 10 пунктів незламності на території студмістечка та 11 – у навчальних корпусах, а також підготовлено генератори електроенергії загальною потужністю 300 кіловат.

Департамент безпеки забезпечував охорону громадського порядку, цілодобовий допуск до укриттів під час повітряної тривоги, перепускний режим до навчальних корпусів, здійснювались спільні патрулювання території університету з працівниками поліції. Встановлено 23 нові камери відеоспостереження. Загалом їх тепер 215. До кінця 2024 року планується встановити ще 50 камер.

Одним із важливих інструментів допомоги нашим воїнам на фронті стало функціонування "Благодійного фонду підтримки Збройних Сил України "Київський політехнік". Упродовж 2023 року з цього фонду профінансовано придбання БПЛА, засобів РЕБ, інших видів озброєння на загальну суму понад 4 млн грн.

До 125-річчя КПІ було проведено роботи з оновлення фасадів 1-го, 4-го та 35-го навчальних корпусів, проведено капітальні та поточні ремонти Великої фізичної та Великої хімічної аудиторій, навчальних аудиторій у 15-ти навчальних корпусах, 146-ти житлових кімнат і місць загального користування в 14-ти гуртожитках, виконано асфальтування дорожнього покриття на Парковій алеї.

Завершено роботи з благоустрою "Парку Нескорених" вздовж вулиці Борщагівської, в якому висаджено понад 650 нових дерев. Здійснено заміну понад 300 хворих дерев у парку КПІ вздовж Берестейського проспекту. На території кампусу було встановлено дві нові архітектурно-художні композиції: "Юність", присвячену студентській молоді, та "Першим підкорювачам неба", присвячену піонерам авіації КПІ.

Споживання та заощадження енергоносіїв залишається однією з ключових проблем університету. Так, витрати на комунальні послуги за минулий рік коштували бюджету КПІ 6,5% його загального обсягу. Враховуючи зростання тарифів на енергоносії, було запроваджено систему дистанційного енергомоніторингу і це дозволило в онлайн-режимі проводити спостереження та фіксацію енергоспоживання об'єктами університету. Встановлено 20 водолічильників з можливістю дистанційного зняття показників. У 1-му, 4-му, 18-му, 28-му та 35-му навчальних корпусах та 4-му і 20-му гуртожитках здійснено  заміну старих вікон на енергоефективні.

Шановні делегати конференції! Стабільність фінансово-економічної діяльності університету в умовах війни забезпечувалось ефективним фінансовим менеджментом, постійним моніторингом виконання кошторису, вчасним здійсненням усіх видів виплат: заробітної плати, стипендії, матеріальної допомоги, сплатою комунальних послуг, податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

Зокрема, у 2023 році університетом було виплачено: 37,2 млн грн допомоги працівникам на оздоровлення; 17,7 млн грн квартальних премій; 8 млн грн заробітної плати працівникам, які проходять військову службу; 5 млн грн до 125-річчя КПІ; 700,0 тис. грн премій за публікації у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах; 1,6 млн грн щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам; 0,3 млн грн матеріальної допомоги за заявами.

Шановні колеги! Нові реалії змусили додати до стратегії розвитку університету складові підвищення обороноздатності держави і базові засади національного спротиву.

КПІ суттєво розширив підготовку кадрів для оборонних відомств і ЗСУ. Так, за різними програмами управління у сфері оборонно-промислового комплексу підготовлено 169 магістрів для ОПК. Перепідготовлено 109 службовців ЗСУ. За програмою "Сил національного супротиву" пройшли навчання 20 співробітників і 280 студентів.

Шановні делегати конференції! Сьогодні університет не лише робить усе можливе для Перемоги, але й напрацьовує стратегію інноваційної трансформації країни. За останні два роки війни економіка України набула кардинальних змін. Зазнали суттєвого руйнування важка, енергетична і гірничодобувна промисловість. Припинили роботу більшість великих стратегічних підприємств у галузі транспортного авіабудування, космічного ракетобудування, енергетичного, хімічного машинобудування та інших традиційних напрямів української промисловості, на запити яких переважно здійснювалася підготовка фахівців у КПІ. 

Водночас швидкими темпами почали розвиватися нові напрями: робототехніка, штучний інтелект, кібербезпека, засоби радіоелектронної боротьби, виробництво дронів, гуманітарне розмінування, протезування та реабілітація, блок-чейн технології та інші. Суттєво зріс суспільний запит на інновації в оборонній сфері.

За інерцією ми поки що готуємо фахівців за попередньою структурою спеціальностей та попередніми обсягами. Але після впровадження грантової системи фінансування вищої освіти нас невідворотно чекає зміна цих пропорцій та суттєва зміна характеру роботи університету.

Сутність грантів полягатиме у тому, що держава буде давати кошти громадянину, а той уже обиратиме університет і приноситиме їх туди. Держава буде давати замовлення лише за найбільш затребуваними інженерними спеціальностями для цілей оборони та розвитку критичної інфраструктури. Тобто фактично зміниться вектор підтримки держави.

Ці та інші обставини змусять КПІ здолати складний етап перебудови, що ляже на плечі нової команди управлінців КПІ усіх рівнів і нового ректора. Стратегія трансформації КПІ за таких умов вимагатиме комплексного підходу та стратегічного управління, щоб адаптуватися до нових вимог і залишатися в лідерах у сфері освіти, досліджень та інновацій в Україні.

Необхідно буде провести глибокий аналіз потреб нового ринку праці та тенденцій його змін у сфері технологій. Першочергову увагу потрібно буде приділити потребам сфери національної безпеки та оборони країни і виділити групи технологій, запити на які стабільно зростають. Під ці запити необхідно буде організувати постійне оновлення освітніх програм, методів навчання, впровадження нових спеціалізацій та курсів, що відповідають вимогам нової економіки.

У тісному зв'язку з реформуванням освітньої компоненти має розвиватися інноваційне середовище КПІ "Sikorsky Challenge", спрямоване на дослідження, інновації та комерціалізацію наукових розробок студентів, викладачів, науковців. Зазначені перетворення мають здійснюватися у тісній співпраці з промисловими партнерами та високотехнологічним бізнесом.

Шановні колеги! Переходячи до звіту про виконання Колективного договору, зазначу, що всі його пункти виконано повністю.

Відповідно до першого пункту, витрати на соціальні виплати, охорону праці, медичне обстеження були передбачені кошторисом університету та вчасно профінансовані. Забезпечувалася прозорість фінансової та економічної діяльності, на офіційних ресурсах розміщувалася інформація щодо штатного розпису та звіту про виконання бюджету.

Повністю виконано другий розділ, який стосується укладання та розірвання трудових договорів, оплати праці, створення сприятливих умов праці та соціального захисту під час правового режиму воєнного стану.

Повністю виконано розділ, присвячений охороні праці та здоров'я. Відділом охорони праці систематично проводились внутрішні перевірки підрозділів Університету. Проведено планову та позапланову атестацію робочих місць із визначенням шкідливих виробничих факторів та встановленням компенсації працівникам за шкідливі умови праці.

Четвертий розділ договору "Соціальне страхування, медичне обслуговування, організація санаторно-курортного лікування i відпочинку" також виконано повністю. Впродовж року здійснювалась робота зі збереження інфраструктури на базах відпочинку, що знаходяться на підконтрольній Україні території. Активізував роботу Центр фізичного виховання і спорту. Члени збірних команд працівників КПІ мали можливість отримувати пільгові та безоплатні послуги. Було забезпечено роботу 13-ти спортивно-оздоровчих секцій та 10-ти збірних команд з різних видів спорту.

П'ятий розділ, присвячений умовам праці й побуту жінок, надання їм допомоги у вихованні дітей, виконано повністю. Протягом року діяв "гнучкий" режим робочого часу для жінок, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Вживалися заходи, спрямовані на оздоровлення дітей працівників університету.

Пункти шостого розділу, присвяченого житлово-побутовим умовам, організації громадського харчування та забезпечення культурних потреб працівників, виконано повністю. Для співробітників, які внаслідок бойових дій втратили житло, університет надавав можливість поселення до гуртожитків. Відкрито та забезпеченно функціонування їдалень у корпусах №№1, 24, 27, 31.

Повністю виконано сьомий розділ договору, в якому йдеться про забезпечення профспілкового активу окремими приміщеннями, засобами зв'язку, сплатою комунальних витрат, наданням доступу до усіх службових матеріалів. Виборним працівникам профспілки для виконання профспілкових обов'язків надавався час в межах основної роботи зі збереженням оплати праці. Представники профкому працювали у складі рад, комісій, робочих груп за головними напрямами роботи КПІ.

Восьмий розділ, присвячений розподілу повноважень між адміністрацією, профспілками та трудовим колективом, виконано повністю. Керівники усіх підрозділів прозвітували перед своїми колективами та пролонгували колективні договори на наступний рік. Ректор прозвітував перед Наглядовою радою КПІ.

Шановні делегати конференції! Нашому університетові  завжди була притаманна роль лідера у втіленні масштабних планів і завдань. Запорукою цього є славетна історія КПІ, видатні традиції наших попередників, натхненна праця викладачів, науковців, співробітників, талановита молодь. Саме це забезпечать Київській політехніці гідний і нестримний поступ і в майбутньому. Щасти нам! Дякую за увагу!

Дата події