19 квітня 2024 року у рамках навчальних заходів з антикорупційної тематики з метою реалізації Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського і формування нульової толерантності до проявів корупції, відбувся перший міні-тренінг на тему «Конфлікт інтересів».

Відповідно до Розпорядження ректора №РП/117/24 від 05.04.2024 «Про проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики», міні-тренінги будуть проводитись у всіх структурних підрозділах університету. У першому міні-тренінгу, який був організований і проведений уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, доцентом кафедри теорії та практики управління Яною Цимбаленко, взяли участь понад ста науково-педагогічних працівників радіотехнічного факультету та факультету біомедичної інженерії. Щирої подяки заслуговує організація заходу працівниками факультетів.

В умовах розвитку сфери освіти проблема розв’язання конфліктів інтересів працівниками університету набуває особливої актуальності. Оскільки працівники цієї сфери надають освітні послуги широким верствам населення, то їхня діяльність перманентно може здійснюватися в умовах конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів є елементом, що зумовлює корупційні ризики та прояви. Тому уникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників університету є подоланням корупції в освітній сфері і надзвичайно актуальною темою діяльності освітньої установи. На її вирішення мають бути спрямовані активна антикорупційна діяльність професійних уповноважених, рішучі дії керівництва університету та й всіх учасників освітнього процесу.

В ході тренінгу уповноважена особа окреслила основні проблеми виникнення конфлікту інтересів серед осіб, які працюють у галузі освіти й науки, зазначила важливість заходів щодо недопущення їх виникнення та назвала шляхи врегулювання.

Учасники зустрічі мали можливість задати питання, а також ознайомитись з контактами та інформацією щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема в соціальних мережах.

Дата події

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК