XII студентська наукова конференція з такою назвою пройшла 22-23 квітня в НТУУ “КПІ”. Її організаторами виступили кафедра історії факультету соціології і права, Державний політехнічний музей і Науково-технічна бібліотека.

У роботі конференції взяли участь понад 250 студентів – насамперед інститутів та факультетів нашого університету – ІТС, ФСП, ТЕФ, ФЕА, РТФ, ФЕЛ та ін. Відгукнулися на запрошення й представники інших ВНЗ столиці – Держуніверситету інформаційно-комунікаційних технологій, Державного економічно-технологічного університету транспорту, КНУ ім. Т.Шевченка, Інституту міжнародних відносин, КНУ внутрішніх справ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Національного університету біоресурсів і природокористування України. Радо вітали в Києві й делегацію з дружнього нам НТУ “ХПІ”. Не змогли приїхати до Києва студенти з інших країн та регіонів України, хоча чимало з них попередньо виявили бажання долучитися до участі в конференції.

Гаслом цьогорічної конференції став вислів видатного українського поета, публіциста і громадського діяча М.Рильського “Хто не знає свого минулого, той не гідний свого майбутнього”, а її метою – сприяння міждисциплінарним дослідженням молоді у сфері гуманітарного (насамперед історичного), соціального і науково-технічного знання, поглиблення співпраці між ВНЗ і науковими установами. Поза будь-яких сумнівів, досягнути поставленої мети вдалося, і найкращий доказ цього – виявлені на всіх етапах роботи конференції активність та гарні здібності студентів до творчої наукової праці.

Пленарне засідання відкрив заступник першого проректора д.т.н., проф. В.Тимофєєв. Від імені Асоціації істориків вищої школи молодь привітав проф. Б.Ковальський. Завідувач кафедри історії проф. С.Костилєва розповіла про важливу роль дисциплін гуманітарного циклу в підготовці майбутніх технічних спеціалістів. З цікавістю присутні заслухали доповіді директора ДПМ Н.Писаревської та представниці НТБ І.Булах. Учасникам також була презентована виставка книжок з історії Другої світової війни, приурочена до 65-ї річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

Пленарне засідання продовжили доповіді аспірантів кафедри історії ФСП О.Короткової, Ю.Хмеленка, а також студентів – учасника заключного туру Всеукраїнської олімпіади з історії Д.Герчанівського (ФСП), В.Міщенка (ВІТІ), І.Зеленої (КНУВС), М.Лазебника (НУБіПУ) та ін.

Далі робота тривала по секціях. Питання етнокультурного і етнополітичного розвитку України обговорювались на першій секції. Окрема підсекція була присвячена проблемам історичної регіоналістики і топоніміки. Під час роботи другої секції “Досвід державотворення та правотворення” обговорювались питання, пов'язані з історією становлення і розвитку державності України, формуванням її конституційних засад, функціонуванням її державно-правових інститутів. Визначні постаті минулого і сьогодення, що уособлюють образ епохи, а також історія конкретних соціальних явищ, соціальних процесів історичної трансформації обговорювались учасниками третьої секції “Особистість, соціум в історичному вимірі”. Учасники четвертої секції представляли наукові здобутки щодо вивчення основних етапів, процесів і подій історії науки і техніки з давніх часів до сьогодення в контексті основних тенденцій розвитку світу.

Загалом учасники продемонстрували неабияку зацікавленість історією науки і техніки. У цьому, безперечно, є певна заслуга професорсько-викладацького складу кафедри історії, яка вже більше десяти років з незмінним успіхом викладає студентам вітчизняну історію науки і техніки в контексті загального курсу “Історія України: соціально-політичні аспекти”. Нині ж кафедрою історії розроблено новий навчальний курс “Історія науки і техніки”, який, на відміну від опрацьованих у минулому “класичних схем”, зорієнтованих переважно на дослідження історії природознавства і техніки, націлений на охоплення всіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного.

Другий день конференції пройшов у форматі круглого столу на тему “Україна в контексті геополітичних реалій першої половини XVIII ст. (до 300-річчя Полтавської битви)”.

На завершення було відзначено кращі доповіді та визначено низку актуальних завдань для подальшої наукової роботи студентів. Потім була екскурсія до ДПМ, що її провів доцент кафедри історії М.Ховрич. Конференція традиційно пройшла у дружній співпраці професорсько-викладацького складу та студентів.

С.Костилєва, зав. кафедри історії, д.і.н., професор

Дата події