Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем (КІОНС), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.290a, 03056, Київ, Україна

Телефони: 204-85-02 (корп. 1, кімн. 290,а), 204-91-45 (корп. 1, кімн. 290,б – викладацька), 204-94-77 (корп.21, кімн. 704 - викладацька)
В.о. завідувача кафедри: Бурау Надія Іванівна, nburau[at]ukr.net, n.i.burau[at]gmail.com

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем (КІОНС) – єдина в Україні кафедра, яка готує фахівців за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні») для:

 • створення сучасних автоматичних цифрових систем орієнтації, стабілізації, навігації та керування рухом у просторі складними динамічними об‘єктами (в різних фізичних середовищах);
 • проектування цифрових оптико-електронних систем для роботів, розумних будинків, пристроїв віртуальної реальності, систем безпеки, безпілотних об'єктів;
 • розробки алгоритмічного та програмного забезпечення для інтелектуальних систем керування, візуалізації, орієнтації та навігації об‘єктів, моніторингу об'єктів та навколишнього середовища;
 • розробки алгоритмічного та програмного забезпечення для цифрової обробки сигналів та зображень, розпізнавання процесів та об'єктів методами штучного інтелекту в оптичних та навігаційних системах багатоцільового призначення.

Підготовку фахівців забезпечують науково-педагогічні працівники – відомі в Україні та за її межами вчені, серед яких:

 • 6 професорів, докторів наук;
 • 11 доцентів, кандидатів наук;
 • 3 старших викладача, кандидатів наук.

Місцями працевлаштування випускників є:

 • відомі державні підприємства України: КП СПБ «Арсенал»; ДП «АНТОНОВ»; ДП ДККБ «Луч»; ДП НДІ радіолокаційних систем «КВАНТ-РАДІОЛОКАЦІЯ»;
 • фірми по розробці та впровадженню програмного забезпечення: Google; Global Logic; Qualcomm;
 • підприємства, які працюють у галузі розробки сучасної електронної техніки: Melexis; Materialise; Ring; Scanner; Microsoft;
 • фірми – представники розробників авіаційної техніки та систем орієнтації і навігації: ТОВ «Прогрестех-Україна»; ТОВ «Гіротех»

На кафедрі КІОНС введено в дію сертифікатну програму «Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти для поглиблення компетентностей, що пов'язані зі складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, систем навігації і керування багатоцільовими автономними об'єктами.  Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій.

На кафедрі КІОНС працює франко-українська магістерська програма з оптичної інженерії та фотоніки Université du Maine та КПІ ім. Ігоря Сікорського. У магістерській програмі можуть брати участь випускники українських університетів, які мають диплом бакалавра за спеціальностями, які пов'язані з фізикою та оптичною інженерією. Зарахування громадян України на магістерську програму здійснюється  згідно правил вступу до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського, включаючи процедуру оцінювання рейтингів вступників за середньо - зваженим балом диплома бакалавра, екзаменаційною оцінкою зі спеціальності та іноземної мови та показників творчих досягнень. Кожний студент після успішного закінчення магістерської програми отримує український диплом магістра та французький диплом магістра з фізики за спеціальністю «Оптична Інженерія та Фотоніка».

Студенти залучаються до наукових досліджень і розробок кафедри за напрямками:

 1. Автоматизація методів випробування та калібрування приладів і систем.
 2. Розробка нових способів автоматичного визначення навігаційних параметрів, комп‘ютерно-інтегровані технології підвищення точності орієнтації та навігації.
 3. Розробка та вдосконалення мікропроцесорних систем для задач керування рухомими об‘єктами,  розробка та вдосконалення мікропроцесорних систем для роботів- маніпуляторів.
 4. Розробка та вдосконалення оптико-електронних систем для медичної та технічної діагностики.
 5. Розробка та вдосконалення модулів бездротової передачі даних в комп‘ютерно-інтегрованих системах керування, навігації, моніторингу складних просторових об‘єктів.
 6. Імітаційне моделювання поведінки складних рухомих об‘єктів у різних середовищах, розробка комп‘ютерно-інтегрованих систем керування, навігації, моніторингу складних просторових об‘єктів, безпілотних рухомих об‘єктів.
 7. Вдосконалення систем обробки інформації в задачах керування, навігації, моніторингу, дистанційного зондування; розробка методичного, алгоритмічного та програмного забезпечення.
 8. Інтелектуалізація засобів вимірювання та автоматичних систем керування, навігації, моніторингу.
 9. Розробка нейромережевих засобів для керування рухом складних просторових об‘єктів, для розпізнавання об‘єктів та їх функціонального стану.
 10. Розробка комп‘ютерно-інтегрованих систем дистанційного спостереження оточуючого середовища.

В рамках договору про співробітництво між КПІ ім.Ігоря Сікорського і фірмою Global Logic діє спільна учбова лабораторія. Фірма Global Logic є міжнародним розробником програмного забезпечення із штатом близько 5 тисяч співробітників в восьми країнах світу. Штаб-квартира фірми знаходиться в США, а в Україні Global Logic входить в п'ятірку найбільших вітчизняних розробників програмного забезпечення. В проведенні навчальних занять беруть участь провідні фахівці фірми-партнера. Це є практичним втіленням моделі дуальної освіти на базі закладів вищої освіти за участі провідних виробничих фірм. Студенти та аспіранти кафедри беруть участь в реальних проектах фірми, наприклад, по автоматизації керування автомобілем.

Роботи студентів кафедри КІОНС