Приймальна: 03056, м. Київ, вул. Михайла Брайчевського, 5а, корпус 31, кімн. 1-04
Години прийому: п’ятниця з 1400 до1600
тел.: 204-80-01, e-mail: dnvr[at]kpi.ua

Діяльність ДНВР базується на реалізації принципів відповідальності, демократичності, об’єктивності та спрямована на:

  • забезпечення дотримання чинного законодавства в сфері навчально-виховної діяльності студентів,  роботи підрозділів університету з питань патріотичного та правового виховання, профілактики правопорушень серед студентів;
  • організація поселення студентів у гуртожитках студмістечка та контроль за умовами їх проживання та побуту;
  • налагодження внутрішньодержавних та міжнародних зв’язків з метою розвитку програм академічної мобільності студентів, реалізація та розвиток  програм обміну та подвійного диплому, координація проектів кредитної мобільності за програмою «Erasmus +»;
  • соціальне та стипендіальне забезпечення, соціальний захист пільгових категорій студентів, цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету;
  • робота з Малою академією наук та здійснення заходів програми «Майбутнє України», сприяння професійному визначенню учнівської молоді та фаховому зростанню здобувачів вищої освіти, допомога у пошуку роботи з забезпеченням максимальних можливостей для самореалізації;
  • соціально-профілактична робота в студентському середовищі, психологічний супровід здобувачів вищої освіти, популяризація волонтерського руху, благодійницької діяльності, здорового способу життя та соціальної активності серед студентської молоді;
  • взаємодія та співпраця зі студентськими організаціями та Центром консолідації студентів з метою реалізації спільних проектів, організації та проведення студентських олімпіад, технічних конкурсів, заходів наукового, спортивно-оздоровчого та культурно-масового спрямування;
  • забезпечення інформаційної підтримки подій та заходів в КПІ ім. Ігоря Сікорського через засоби масової інформації;
  • формування інформаційної політики КПІ ім. Ігоря Сікорського, популяризація традицій КПІ ім. Ігоря Сікорського та підтримка його позитивного іміджу.

Департамент навчально-виховної роботи включає такі підрозділи: