Факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФЕА: вул. Політехнічна, 37, навчальний корпус 20, кiмн.238, 322, 03056, Київ, Україна

Деканат денної форми навчання: +380 44 204 9239, деканат заочної форми навчання: +380 44 204 9240
Декан: професор Яндульський Олександр Станiславович
Сайт:

Telegram-канал

Кафедри Факультету електроенерготехнiки та автоматики

Логотип ФЕАІсторія факультету електроенерготехніки та автоматики починається з перших днів існування Політехнічного інституту створенням лабораторії електротехніки і одночасно наукової школи з електротехніки професорів М.А. Артем’єва та А.А. Соколова. Рішення про відкриття електротехнічного факультету було оприлюднено у вигляді постанови уряду гетьмана П. Скоропадського 31 серпня 1918 р.

В процесі свого розвитку факультет декілька разів змінював назву: електротехнічний (ЕТФ), електроенергетичний (ЕЕФ), після поділу на два факультети — електротехнічний факультет і електроенергетичний факультет, а у 1988 р. ці факультети знову об'єднані у факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв для сучасної технологiчно розвиненої галузi електроенергетики та електротехнiки, якi здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати сучаснi електроенергетичнi та електромеханiчнi системи, здiйснювати управлiння технологiчними процесами електроенергетичних пiдприємств та їх автоматизацiю на основi широкого застосування iнформацiйних та комп'ютерних систем.

Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв енергопостачальних компанiй, енергооб'єднань та систем, науково-дослiдних та проектно-конструкторських закладiв, електротехнiчних промислових установ рiзних форм власностi в Українi та за її межами.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФЕА

Кафедра Відновлюваних джерел енергії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка д.філософії (о)
Електричні станції бакалавр (о)
Електричні станції магістр опп (о,з)
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії бакалавр (о)
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії магістр опп (о)
Електроенергетика та електромеханіка магістр онп (о)
Кафедра Електричних мереж  та систем
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка д.філософії (о)
Електричні системи і мережі бакалавр (о,з)
Електричні системи і мережі магістр опп (о,з)
Електроенергетика та електромеханіка магістр онп (о)
Кафедра Автоматизації  енергосистем
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка д.філософії (о)
Управління, захист та автоматизація енергосистем бакалавр (о,з)
Управління, захист та автоматизація енергосистем магістр опп (о,з)
Електроенергетика та електромеханіка магістр онп (о)
Кафедра Теоретичної електротехніки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка д.філософії (о)
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні  комплекси бакалавр (о)
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні  комплекси магістр опп (о)
Електроенергетика та електромеханіка магістр онп (о)
Кафедра Електромеханіки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка д.філософії (о)
Електричні машини і апарати бакалавр (о,з)
Електричні машини і апарати магістр опп (о,з)
Електроенергетика та електромеханіка магістр онп (о)
Кафедра Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка д.філософії (о)
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність бакалавр (о)
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність магістр опп (о)
Електроенергетика та електромеханіка магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Наукова діяльність факультету зосереджена на трьох напрямах:

  1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук;
  2. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці;
  3. Нові комп’ютерні засоби та технології інформації суспільства.

На факультеті працює науково-дослідна лабораторія Мінпаливенерго України, яка займається розробкою і впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління електромережами вищих класів напруги з метою енергозбереження, підвищенням якості електроенергії та проблемою упорядкування ринкових взаємовідносин між споживачами, електропередавальними і електропостачальними організаціями в Україні.