23 квітня 2014 р. відсвяткував свій 80-річний ювілей Анатолій Павлович Гавриш – провідний науковий співробітник ВПІ НТУУ "КПІ", заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, відомий у країні та за її межами вчений у галузі технології машинобудування. Багатий і плідний його трудовий шлях.

Народився А.П.Гавриш в Одесі. У 1936 р. разом з батьками переїхав до Києва, де в 1950 р. із золотою медаллю закінчив школу і вступив на механічний факультет Київського політехнічного інституту. Після закінчення у 1955 р. КПІ й отримання диплома інженера-механіка Анатолій Павлович працював технологом на "Уралмашзаводі", у 1957–1959 рр. – на заводі "Арсенал" на посадах конструктора, заступника головного конструктора систем оборонного призначення.

У 1959–1961 рр. навчався в аспірантурі КПІ. З 1961 по 1979 р. працював у НВО "Маяк" на посадах начальника лабораторії, сектора, відділу, головного технолога, начальника технологічного відділення. З 1974 р. за сумісництвом очолював базовий технологічний відділ 8-го Головного управління Міністерства оборонної промисловості СРСР. У цей час А.П.Гавриш сформувався як кваліфікований спеціаліст-науковець машинобудівної галузі й оборонної промисловості, який  плідно працював над створенням нової техніки та організацією її серійного виробництва. У 1967 р. А.П.Гавриш захистив кандидатську, а в 1974 р. – докторську дисертації. У 1975–1979 рр. за сумісництвом працював на посаді штатного професора КПІ, у 1979–1999 рр. очолював кафедру технології машинобудування, у 1999–2009 рр. обіймав посаду професора кафедри ТМ, а з 2012 р. працює у ВПІ провідним науковим співробітником.

Анатолій Павлович Гавриш – винахідник, життєлюб і романтик. При розв'язанні складних життєвих і творчих завдань віддає перевагу оригінальним методам і підходам, що найчастіше викликають до життя нові ідеї, прогнози та переконання. Відомою є його наукова школа з прецизійних методів оброблення високолегованих матеріалів для аерокосмічних систем та автоматизації виробничих процесів із застосування гнучких виробничих систем на базі верстатів з числовим програмним керуванням і промислових роботів. Багатогранність таланту А.П.Гавриша виявилась у широкому спектрі наукових досліджень, що знайшло своє відображення у 34 монографіях, 4 підручниках і 2 навчальних посібниках, понад 360 статтях та 300 авторських свідоцтвах і патентах на винаходи. Творче натхнення, впевненість у досягненні мети і позитивних результатів у житті, виробничій, науковій та педагогічній сферах є основними рисами А.П.Гавриша. Своїм життєвим прикладом, багатим досвідом та інтуїтивним передбаченням він надихає вихованців, учнів та колег на вирішення складних наукових й інженерних завдань. Анатолій Павлович підготував 25 докторів та 55 кандидатів технічних наук, у т.ч. 5 для зарубіжних країн.

Як викладач і вчитель А.П.Гавриш користується повагою і заслуженим авторитетом серед друзів і колег. Він підтримує дружні відносини зі своїми друзями по навчанню, по роботі в промисловості, колегами з інших університетів та країн близького й дальнього зарубіжжя, зі своїми численними учнями, співпрацює з ними для вирішення складних технічних проблем і виховання нової технічної й наукової еліти України. Він любить і поважає своїх учнів, легко знаходить підхід до пробудження творчої ініціативи та працездатності студентів, завжди об'єктивно оцінює знання і ставлення молоді до навчання. Після зустрічей з ним з'являється готовність працювати, творчо рости, йти вперед, не зупинятись на досягнутому.

Діяльність А.П.Гавриша має широке суспільне визнання. Він заслужений професор НТУУ "КПІ" (1998 р.), почесний професор НТУ "ХПІ", заслужений професор Донбаської державної машинобудівної академії, почесний професор Житомирського державного технологічного університету тощо. У 1989 р. професору А.П.Гавришу присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 1996 р. йому була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. Професор А.П.Гавриш нагороджений трьома медалями та довічною Державною стипендією Президента України.

Наші вітання, Анатолію Павловичу! Творчого натхнення Вам та позитивних результатів у всіх сферах життя й надалі!

Колектив ВПІ НТУУ "КПІ"

Дата події