З 7 по 11 жовтня в НТУУ "КПІ" відбулася IV Міжнародна конференція з високих технологій HighMatTech-2013, присвячена обговоренню останніх досягнень у галузі матеріалознавства. 

Її організаторами виступили Українське матеріалознавче товариство,  Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України (директор – академік НАН України В.В.Скороход), інженерно-фізичний факультет НТУУ "КПІ". Ця конференція користується підтримкою таких організацій, як Федерація європейських матеріалознавчих товариств (FEMS) та Європейське матеріалознавче товариство (E-MRS).

У конференції взяли участь близько 300 провідних фахівців та вчених з 13 країн світу, в тому числі 75 іноземних учасників з Італії, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Словакія, Алжиру, Французької Республіки, Турецької Республіки, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Республіки Польща, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Грузії та Вірменії.

До програми конференції були включені найпроблемніші питання сучасного матеріалознавства: його фундаментальні основи; моделювання технологічних процесів одержання матеріалів та їх властивостей; металеві матеріали і технології  їхнього одержання й обробки; високоентропійні сплави; порошкова металургія; новітні матеріали на основі дисперсних часток; наноматеріалознавство: технології і матеріали; кераміка функціонального й конструкційного призначення; високотемпературні й жаростійкі матеріали; новітні розробки в галузі створення полімерних матеріалів з поліпшеними характеристиками; композиційні матеріали; інженерія поверхні; сучасні технології з'єднання матеріалів; устаткування і методики для визначення властивостей матеріалів; науково-організаційна й комерційна підтримка досліджень у сучасному матеріалознавстві тощо.

У рамках конференції проходила перша Всеукраїнська школа-семінар учнів Малої академії наук України "Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології". Протягом тижня обдаровані учні з 15 областей України слухали лекції, робили стендові доповіді та мультимедійні презентації своїх власних досліджень, брали участь у практичних заняттях з розв'язання задач, інтелектуальних іграх, виконували експериментальні дослідження в лабораторіях інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ".

За інф. ІФФ

Дата події