Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях (ІТТ), Інститут телекомунікаційних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний, 2, к.312-1, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-82-99, 204-81-96,
Електронна пошта: kryvoshapka[at]its.kpi.ua
Сайт:
В.о. зав. кафедрою – Правило Валерій Володимирович, к.т.н., доцент

Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях готує фахівців за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка та освітніми програмами: Інформаційно-комунікаційні технології, Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти)
Особливістю підготовки студентів кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях (ІТТ) є отримання знань в сфері інформаційних технологій для розробки сучасних інфокомунікаційних систем та подальшої підтримки їх функціонування.
Під час навчання студенти вивчають сучасні мови і технології програмування, середовища розробки програмних продуктів, процес створення сервісів, програмних web-агентів, автоматизованих бізнес процесів, а також засоби їх моделювання, аналізу, оптимізації та інтеграції. Студенти набувають умінь проектувати, розробляти, впроваджувати та здійснювати підтримку функціонування інформаційних систем різного типу, зокрема у сфері надання телеком послуг, Інтернет-систем, хмарних дата центрів, систем підтримки прийняття рішень, які застосовують у глобальній Internet-базованій інфраструктурі.
На кафедрі значна увага приділяється роботі у сучасних програмних середовищах із реалізацією віддаленого доступу до реально функціонуючих дата центрів, банків даних та розподілених інформаційних систем. Така робота проводиться у режимі реального часу, а в якості точки входу використовується обладнання лабораторій кафедри. Цей процес розвиває у студентів навички дистанційної роботи з великими масивами гетерогенно-розподіленої інформації, які фізично зберігаються у сховищах розташованих по всьому світу.
Перелік навчальний дисциплін, які викладаються на кафедрі, модифікується у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інфокомунікаційних систем. З появою нових надсучасних технологій в навчальну програму введено дисципліни, які надають базові знання з основ Data Science (Наука о даних), Business analytics (Бізнес аналітика), Intellectual data processing (Інтелектуальний аналіз даних), BigData (Надвеликі Дані) та IoT (Інтернет речей), M2M (комунікація між машинами) .
Кафедра ІТТ є однією з «наймолодших» кафедр нашого університету з точки зору вікової класифікації викладачів. Однак, не зважаючи на молодий вік, 80% викладацького складу кафедри мають вчені ступені, наукові звання та є висококваліфікованими спеціалістами у галузі інфокомунікацій. Викладачі кафедри мають величезний практичний досвід завдяки паралельній роботі над проектами у провідних IT-компаніях України.
Протягом багатьох років кафедра співпрацює з відомими закордонними університетами, а саме: Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина), Anhalt University of Applied Science (Німеччина) та університетами Франції та Іспанії. Завдяки такій співпраці студенти мають можливість брати участь у спільних дослідницьких проектах, короткочасних наукових поїздках до цих університетів, а також програмі подвійної магістратури, приймаючи участь у якій студент отримує два дипломи за два роки паралельно проходячи навчання в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського та Технічному університеті Дрездена.
Випускники кафедри працюють у провідних компаніях-провайдерах інформаційних та комунікаційних послуг, таких як MicroSoft, Epam Systems, Luxoft, InCom, Samsung, Life Cell, Vodаfone, Київстар, Huawei та інші. Біля 40% випускників надають такі послуги закордоном.