Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права (КІГАП), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Адреса: Корпус 19, вул. Борщагівська 124, к.329, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-91-61
Сайт:
E-mail: fsp.kgap.kpi[at]gmail.com
В.о. завідувача кафедри: Бевз Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент

Місією кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права (КІГАП) є фундаментальна підготовка високоосвічених юристів для державних структур, бізнес сектору та сфери ІТ, які здатні успішно реалізовувати професійний потенціал, незалежно мислити та бути прикладом лідера.

Кафедра є випусковою для фахівців за спеціальністю «Право» (бакалаври, магістри та доктори філософії в галузі права).

Для студентів бакалаврату пропонуються сертифікатні програми: «Бізнес-право» та «Право в інформаційній сфері», що дозволяють поглибити набуті правничі компетентності у відповідній сфері.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Господарське та адміністративне право і процес», під час навчання на якій студенти опановують сучасні тенденції господарського, адміністративного права і процесу та правове забезпечення ІТ-бізнесу; мають можливість широкого вибору дисциплін для вивчення у другому семестрі та місць для проходження практики у партнерів кафедри.

Протягом навчання у студентів формуються компетентності, необхідні для виконання професійних завдань в умовах інформаційного суспільства та навички практичного юридичного дослідження, аналізу, аргументації та складання процесуальних документів, що дає випускникам можливість вибору серед широкого спектру професій у судових та  правоохоронних органах, державних органах влади та бізнес-структурах, адвокатських бюро та об'єднаннях.