Спільний Українсько-німецький центр машинобудування, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактная информация:
Адреса СУНЦМ: пр-т Берестейський, 37, пов.3, к.301а, навчальний корпус 1, 03056, Київ, Україна

Тел: +38 067 765 18 99
E-mail: olehlevch@gmail.com
URL:
Директор: к.т.н., доцент Левченко Олег Васильович

Спеціальності (напрямки підготовки)

 • 131 Прикладна механіка;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 136 Металургія;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 Комп'ютерні науки;
 • 142 Енергетичне машинобудування;
 • 143 Атомна енергетика;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка;
 • 171 Електроніка;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Створення

27 травня 2002 року створено Спільний Українсько-німецький центр машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке (Німеччина).

Мета

Мета створення Спільного Українсько-німецького центру машинобудування – удосконалення підготовки фахівців для задоволення потреб підприємств України та спільних українсько-німецьких підприємств, а також фахівців, які володіють сучасною технікою, науково-ємними технологіями, європейськими стандартами та німецькою мовою.

Засновниками виступають із боку Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке – Факультет машинобудування та Факультет електро- та інформаційної техніки, з боку КПІ ім. Ігоря Сікорського - Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут, Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.А. Патона, Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Навчально-науковий інститут з енергозбереження та енергоменеджменту, Факультет електроенерготехніки та автоматики, Радіотехнічний факультет та Факультет електроніки.
Навчання студентів провадиться на платній основі з компенсацією витрат на додаткові освітні послуги та поглиблене вивчення німецької мови.

Концепція

Підготовка, післядипломне підвищення та перепідготовка спеціалістів з урахуванням досвіду КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке проводиться за чотирнадцятьма спеціальностями (напрямами підготовки): 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 136 Металургія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка. Навчання студентів у Спільному українсько-німецькому центрі машинобудування розпочинається у Києві, у навчальних групах, які формуються зі студентів наступних інститутів (факультетів):

Протягом перших чотирьох навчальних років студенти Спільного Українсько-німецького центру навчаються у спільних потоках зі студентами відповідних факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Додатково вони поглиблено вивчають німецьку мову (8-10 академічних годин на тиждень). Починаючи з 3-го курсу, частина дисциплін за фахом викладається німецькою мовою за участю професорів Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке. Наприкінці четвертого року навчання, після підготовки та захисту атестаційної роботи студенти отримують дипломи бакалавра українського державного зразка. Їх подальше навчання в магістратурі відбувається в університетах Магдебурга та Києва. Необхідною умовою для цього є успішне складання іспиту TestDaF (іспит з німецької мови для іноземних абітурієнтів). Після захисту магістерської роботи в Німеччині студенти отримують диплом Магістра наук німецького зразка, а після захисту в Україні - аналогічний диплом українського зразка. Окрім знань та навичок за базовим фахом, навчання в Спільному Українсько-німецькому центрі дає змогу досконально оволодіти німецькою мовою, вивчити європейські стандарти, системи сертифікації та управління якістю продукції, вміти працювати з міжнародною технічною документацією тощо.