24 червня 2010 року виповнюється 70 років видатному науковцю та педагогу, професору кафедри конструювання верстатів і машин, доктору технічних наук Юрію Миколайовичу Кузнєцову.

Народився Ю.М. Кузнєцов 24 червня 1940 року в м. Херсоні в сім’ї військовослужбовця. Після закінчення зі срібною медаллю Київської середньої залізничної школи вступив у 1957 р. на механіко-технологічний факультет Одеського політехнічного інституту. У 1959 р. перевівся до КПІ на механіко-машинобудівний факультет, який закінчив у 1962 р. за фахом “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. Вся його подальша трудова діяльність пов’язана з КПІ, де він пройшов шлях від асистента до професора.

У 1969 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1984 р. – докторську (в Московському вищому технічному училищі ім. М.Е.Баумана) – на тему “Синтез затискних механізмів пруткових автоматів”. У 1977 р. читав лекції з курсів “Верстати-автомати”, “Технологія обробки деталей на верстатах з ЧПУ” у Вищому машино-електротехнічному інституті (ВМЕІ) м. Габрово (Болгарія). Більше 30 років є відповідальним виконавцем міжнародного договору про співробітництво між КПІ і ВМЕІ (нині ТУ Габрово). Читає лекції за сумісництвом і надає науково-методичну допомогу спорідненим кафедрам технічних університетів Луцька, Кіровограда, Тернополя, Херсона, Черкас, Чернігова.Ю.М. Кузнєцов заснував три наукові школи. Першу – з синтезу і аналізу затискних механізмів, пристроїв автоматичного маніпулювання різними об’єктами і технологічним оснащенням для металорізальних верстатів і гнучких виробничих систем; другу – зі створення верстатів-автоматів та верстатів з ЧПУ, верстатних комплексів нового покоління на модульному принципі, у тому числі і з механізмами паралельної структури для високошвидкісної і прецизійної обробки; третю – з проблем науково-технічної творчості (креатологіі) і інтелектуальної власності. Підготував 6 докторів і 33 кандидати технічних наук. Він створив спеціалізований диференціально-морфологічній метод пошуку нових технічних рішень в галузі затискних механізмів на рівні винаходів, видав низку підручників, начальних посібників, монографій про верстати та їхні механізми. У 1998 р. Ю.М. Кузнєцов розробив концепцію підготовки інтелектуальної еліти у ВНЗ України, підготував навчальні програми для магістрів і спеціалістів, видав підручник “Патентознавство та авторське право” і декілька навчальних посібників з нових дисциплін, у тому числі і для нової спеціальності “Інтелектуальна власність”. Ю.М. Кузнєцов – автор понад 700 наукових робіт, 55 книг, близько 400 винаходів.

Юрій Миколайович веде велику громадську роботу. Впродовж багатьох років був членом експертної ради при ВАК України, членом редакційної ради видавництва “Техніка” і редколегій ряду збірників, членом Комітету з державних премій в галузі науки і техніки, головою Ради новаторів Жовтневого району м. Києва та ін. Нині він – голова експертно-консультаційної комісії з питань інтелектуальної власності департаменту науки і інноватики НТУУ “КПІ”, член науково-методичної комісії МОН України з інженерної механіки, спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, академік-секретар загальнотехнічного відділення АН вищої освіти України. У 1995 р. він був обраний академіком АН вищої школи України, з 2002 р. по 2007 р. був її віце-президентом.

Ю.М.Кузнєцов – заслужений винахідник УРСР (1991 р.), заслужений працівник народної освіти України (1998 р.), заслужений викладач КПІ (1998 р.), Doсtor Honoris Causa ТУ Габрово (2003 р.), переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід – 2004”, нагороджений золотою і срібною медалями та грамотами ВДНГ СРСР, нагрудними знаками “Изобретатель СССР”, “Творець”.

Колектив співробітників і студентів ММІ щиро зичить ювіляру здоров’я і щастя, подальших вагомих успіхів у науковій та педагогічній діяльності, а також здійснення добрих справ!