Цілі та завдання відділу:

  • методичне забезпечення та консультаційне супроводження процедур ліцензування всіх видів освітніх послуг, які надаються в університеті, акредитація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка і перепідготовка фахівців, та університету в цілому;
  • збір, накопичення та аналіз інформації щодо показників освітньої діяльності університету, інформаційне супроводження Державного реєстру вищих навчальних закладів України, підготовка та надання статистичних відомостей стосовно університету у встановлені терміни до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та державних статистичних органів України;
  • проведення разом з іншими структурними підрозділами департаменту навчальної роботи, інститутами і факультетами заходів, спрямованих на забезпечення високої якості навчального процесу та якості освіти випускників університету.

Контактна інформація:

Адреса: м.Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 303 acred@kpi.ua
Начальник відділу акредитації та ліцензування: Мельниченко Світлана Вікторівна