Де можна отримати бланки, вимоги до оформлення, зразки оформлення диплому?

Нормативним документом університету, який визначає вимоги до організації дипломного проектування та державної атестації випускників усіх ступенів вищої освіти, є "Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів".

Актуальну та необхідну інформацію щодо оформлення та порядку здачі дипломних робіт та проектів можна отримати кафедрі, на якій заплановано захист роботи. Спеціально для зручності студентів призначаються консультації з нормоконтролю оформлення дипломів.

Нормативну документацію для опрацювання під час роботи над дипломами оприлюднюють сайти підрозділів, або її можна отримати на кафедрі у відповідального за нормоконтроль.

Зауваження:

  • випускників просять не користуватись порадами сторонніх осіб;
  • випускників просять не користуватись минулорічними бланками та вимогами до оформлення, оскільки вони можуть змінюватися;
  • випускників просять не користуватися методичними матеріалами та бланками інших кафедр, оскільки там можуть бути інші вимоги.