Списування і плагіат. Як законно можуть анулювати диплом? Дмитро М’яч, 1-й курс магістратури ФІОТ. CAMPUS

Списування і плагіат: чи можна чуже видати за своє? Як перевіряють оригінальність робіт студентів? На яких підставах можуть анулювати диплом? Де дозволено плагіатити й списувати? Чи всі знають про академічну доброчесність?

Документи про освіту

Як отримати документи про попередню освіту випускникам або студентам, які не завершили навчання?

Отримати документи про попередню освіту випускникам чи їх представникам, відрахованим студентам (які не завершили навчання) або студентам для їх копіювання; на що звернути увагу перед відвідуванням відділу навчально-виховної роботи.

Бланки, вимоги до оформлення, зразки оформлення дипломного проекту

Де можна отримати бланки, вимоги до оформлення, зразки оформлення диплому?

Нормативним документом університету, який визначає вимоги до організації дипломного проектування та державної атестації випускників усіх ступенів вищої освіти, є "Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів"

Оцінювання дипломних проектів

У зв'язку з наближенням державної атестації студенти деяких фа­культетів та інститутів звертаються із запитаннями стосовно системи оці­нювання захисту дипломних проектів (робіт) та державних екзаменів.

Перевірити справжність диплому

Як я можу підтвердити справжність диплома одного з нових співробітників моєї фірми?

Підтвердження диплому КПІ ім. Ігоря Сікорського (а також інших ВНЗ України) або інших документів ВНЗ можна отримати (ідентифікувати), починаючи з 1999 року, на сайті Державного підприємства «Інфоресурс», яке належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Отримати диплом із запізненням

Після захисту дипломної роботи в КПІ я не зміг забрати диплом магістра. Як мені отримати свій диплом.

Документи про вищу освіту зберігаються протягом одного року з дати видачі вказаної в документі.

Відновити диплом & додаток до диплому

Я загубив диплом КПІ. Куди треба звертатися, щоб його відновити.

Куди треба звертатися, щоб відновити диплому КПІ?

Для замовлення дубліката диплома або додатка до диплома, у разі втрати, пошкодження тощо, випускник має звернутись в деканат свого факультету/інституту та подати наступний пакет документів:

Підписка на Диплом