Новіков Олексій Миколайович, директор Навчально-наукового Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор, член-кореспондентом НАН України, відомий учений в галузі аналізу та синтезу складних систем кібербезпеки.

Народився 1 грудня 1954 року. В 1982 році закінчив факультет систем управління Київського політехнічного інституту, до якого поступив в 1975 році, після закінчення строкової служби а армії. Трудову діяльність в Київському політехнічному інституті розпочав 1982 році інженером-дослідником, загальний стаж роботи - 47 років, науково - педагогічний стаж - 26 років. Кандидат технічних наук (1987 р.), доктор технічних наук (1994 р.), в 2001 році присвоєне вчене звання професора кафедри інформаційної безпеки, в 2021 році обраний член-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Кібербезпека».

З 1995 року Новіков О.М. – декан новоствореного фізико-технічного факультету Київського політехнічного інституту подвійного (Національної академії наук України та Міністерства освіти та науки України) підпорядкування. З 1999 по 2013 роки – директор, а з 2014 по 2019 роки – науковий керівник Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. З 1999 по 2014 роки – завідувач кафедри інформаційної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського. З 2013 по 2019 роки – проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського з перспективного розвитку, з 2019 року – директор Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Результати наукових досліджень Новікова О.М. представлені у 3 монографіях, 1 підручнику з грифом МОН України, 2 охоронних документах на об’єкт права інтелектуальної власності, 5 свідоцтв про авторське право на програмний продукт, понад 120 друкованих працях в наукових фахових виданнях. Під його керівництвом підготовлено 7 кандидатів наук.

Наукова діяльність Новікова О.М. зосереджена на дослідженнях властивостей безпеки складних систем, він є відомим ученим в галузі аналізу та синтезу структурно - складних систем з заданими властивостями безпеки. На основі логіко-ймовірнісного методу розроблено низку моделей та методів розрахунку ймовірності переходу структурно-складних систем до небезпечного стану. Було розвинуто методи оптимального синтезу складних систем, зокрема, було вирішено задачі оптимального розміщення механізмів захисту та побудови безпечної топології інформаційно-комунікаційних мереж, створено низку сценаріїв протидії зовнішнім кібернетичним атакам, програмних засобів спеціального призначення.

Новіков О.М. - заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), нагороджений орденом «За заслуги» 3 ступеня (2008 р.).