Після захисту дипломної роботи в КПІ я не зміг забрати диплом магістра. Як мені отримати свій диплом.

Документи про вищу освіту зберігаються протягом одного року з дати видачі вказаної в документі. [Відповідно до ПОРЯДКУ замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-16#Text]

Якщо випускник не отримав документ про вищу освіту, він впродовж року від дати видачі, вказаної в документі, може звернутися на факультет/інститут з заявою на ім’я декана/директора на його отримання.

У разі завершення терміну зберігання документу про вищу освіту, замовляється повторне його виготовлення. Випускник має звернутись в деканат свого факультету/інституту та подати наступний пакет документів:

- заява на ім’я проректора;
- копія паспорта громадянина України й паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі відсутності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, випускник подає заяву, у якій вказує Ім’я та Прізвище латиницею за правилами транслітерації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55, погоджуючи таким чином транслітерацію Імені та Прізвища);
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- квитанція про оплату;
- згода на обробку персональних даних;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану (у випадку зміни прізвища тощо);
- копія попереднього документа про вищу освіту (диплом або атестат);
- довідка з архіву або з факультету/інституту (залежно від року закінчення навчального закладу) в якій підтверджено навчання даної особи.