Ціль сталого розвитку 7. Доступна та чиста енергія представляє дослідження університету, пов’язані з енергетикою, використання енергії та політику, а також відданість просуванню енергоефективності в ширшій спільноті.

Організації

Освітні програми

Публікації

Комплексна програма університету “Енергетика сталого розвитку”

ІАТЕ

Petrichenko, L., Sauhats, A., Diahovchenko, I., & Segeda, I. (2022). Economic viability of energy communities versus distributed prosumers. Sustainability, 14(8), Article 4634. https://doi.org/10.3390/su14084634
https://atep.kpi.ua/persha-shkola-stalogo-rozvytku-vid-schneider-electr…

НДР «Управління ризиками сталого розвитку території з використанням методів штучного інтелекту», Д/р 0120U105256, 2020 – 2024. Керівники роботи к.т.н. Шпурик В.В., к.е.н. Караєва Н.В. Відповідальний виконавець ст. викладач Бандурка О.І.
https://ipze.kpi.ua/research-directions/

ФЕА

Докшина С.Ю., Розен В.П., Реуцький М.О., Сталий розвиток –ХХІ століття, Дискусії 2020: Монографія /нац.., ун-т Києво-Могилянська академія /За ред.. проф.. Хлобистова Є.В., - К.: 2020 – 476с.

Міжнародний проєкт «Cталі енергетичні системи України». https://vde.kpi.ua/?page_id=854

ІЕЕ

“Енергетика. Екологія. Людина.” Збірник наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2021. – 192 с. https://en.iee.kpi.ua/files/2021/dopovidi2021.pdf
У збірнику представлено статті молодих фахівців з питань перспективних розробок та нових рішень в енергетиці сталого розвитку на ХIIІ науково-технічній конференції «Енергетика. Екологія. Людина»

Денисюк С.П. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах [Текст] / С.П. Денисюк, В.А. Таргонський В.А. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №3.

Стрелкова Г.Г. Науково–освітній семінар: «Норвезько – Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях в сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем». Дата: 05.04.2017 – 06.04.2017. Місце проведення: Україна, Київ, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського

Стрелкова Г.Г. «Круглій стіл»: Освітня та наукова співпраця у наукових дослідженнях в сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем між, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та Університетським коледжем Південно–Східної Норвегії (за участі Радник–консультанта Центру міжнародної освіти Норвезького центру міжнародного співробітництва в галузі освіти,Норвегія) Дата:30.05.2017.Місце проведення: Україна, Київ, ІЕЕНТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Науково-дослідні роботи

Новини