Керівник відділу координації міжнародної проєктної діяльності: проф. Шукаєв Сергій Миколайович
Адреса: 03056, м.Київ, пр.Перемоги 37, корпус 1, кiмната № 171
Тел.: +38 044 204 8019, +38 044 204 8277
E-mail: s.shukayev[at]kpi.ua

Відділ координації міжнародної проєктної діяльності входить в структуру Департаменту міжнародного співробітництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Основним завданням відділу є координація діяльності університету в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та забезпечення участі у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах.

Основні завдання відділу

 • Сприяння участі у програмах багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками.
 • Сприяння залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання в Університеті наукових програм.
 • Створення спільних наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями.
 • Забезпечення участі Університету та окремих підрозділів у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах (пошук, підготовка, контроль та забезпечення виконання, облік, аудит, аналіз результатів).
 • Участь у розробці стратегії трансформації Університету до моделі міжнародного навчально-наукового, інноваційного та інформаційного комплексу європейського рівня.
 • Впровадження принципів і механізмів міжнародної експертизи діяльності Університету.
 • Розбудова мережі міжнародних офісів при керівниках підрозділів як двигунів розвитку міжнародної діяльності.
 • Розвиток діяльності Національних контактних пунктів Рамкових програм ЄС («Горизонт 2020»).
 • Взаємодія з міжнародними і національними університетськими рейтингами.
 • Залучення фінансування за рахунок міжнародних освітніх програм для розвитку інфраструктури Університету.
 • Створення в Університеті середовища, сприятливого для розбудови міжнародної діяльності.
 • Посилення міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності, міжвузівської співпраці та інших форм міжнародних контактів на рівнях ректорату, факультетів, інститутів, кафедр, науково-дослідних інститутів, інших підрозділів, органів студентського самоврядування та на індивідуальному рівні.
 • Забезпечення зв’язків Університету у питаннях міжнародного науково-технічного співробітництва з державними органами України, а також з її закордонними представництвами, громадськими об’єднаннями, зарубіжними науковими установами та фірмами, міжнародними науково-технічними організаціями та фондами.
 • Сприяння розвиткові наукових досліджень в Університеті за напрямами і проектами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва.