Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем (СПСКС), Факультет прикладної математики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 15, вул. Політехнічна 14, к.102, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 8102,
Електронна пошта: spscs.kpi.ua(at)gmail.com,
Сайт:

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем є структурним підрозділом факультету прикладної математики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Романкевич Віталій Олексійович.

Кафедра веде підготовку фахівців з інструментального забезпечення інформаційних технологій відповідно до наступних

    освітніх рівнів:
  • бакалавр (4 роки)
  • магістр професійного спрямування (1.5 років)
  • магістр наукового спрямування (2 років)

Форми навчання:

  • денна (бюджет; контракт),
  • без відриву від виробництва (контракт).

Підготовка бакалаврів та магістрів ведеться за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”.

Зміст діяльності фахівців з КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленні і застосуванні комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

За спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» підготовка фахівців здійснюється за ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ».

Навчання на 1-4 курсах провадиться за програмами, орієнтованими на поглиблене вивчення програмування і технічних засобів комп’ютерних систем та мереж, що дозволяє студентам професійно володіти сучасною комп’ютерною технікою.

Навчальні дисципліни, що вивчаються студентами на 1–4 курсах, поділяються на такі цикли:

Загально-математичні дисципліни - математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія.
Спеціальні математичні дисципліни - дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, алгоритми і методи обчислень.
Фундаментальні та природничо-наукові дисципліни - фізика, теорія електричних кіл, теорія інформації і кодування, комп’ютерна електроніка, прикладна теорія цифрових автоматів.
Дисципліни програмування - програмування, структури даних і алгоритми, паралельні та розподілені обчислення, об’єктно-орієнтоване, логічне, функціональне, системне програмування, моделювання, комп’ютерна графіка.
Структурно-схемотехнічні дисципліни - комп’ютерна схемотехніка, периферійні пристрої, автоматизація проектування комп’ютерних систем.
Архітектурно-системні дисципліни - архітектура комп’ютерів, комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, операційні системи, організація баз даних, захист інформації в комп’ютерних системах.

Програмою підготовки передбачено оволодіння знаннями та практичними навичками для роботи з сучасними інструментальними програмними системами та мовами програмування:
C/C++, C#, Assembler, DSP Assembler, Modula-2, Visual Prolog, Lisp, Access, PL/SQL, Oracle, PHP, Java Script, Action Script, Verilog, VHDL, MicroCap тощо.

Під час навчання в магістратурі (1-2 курс другого рівня вищої освіти) студенти отримують теоретичні знання та практичні навички технології розроблення, реалізації, супроводження, модернізації технічних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення; опановують сучасні методи розроблення апаратних засобів спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж різного призначення, сучасні інформаційні технології; вчаться використовувати теоретичні знання для створення широкого кола технічних додатків, знаходити оптимальне співвідношення між програмною й апаратною реалізацією, визначати оптимальну топологію, структуру й організацію комп’ютерних систем, виконувати адаптацію для спеціалізованих застосувань, розробляти інтерфейси обчислювальних систем тощо.

Випускники можуть працювати системними адміністраторами та програмістами, адміністраторами мереж, спеціалістами з розроблення, супроводження або експлуатації технічних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж різного призначення.

Випускники працюють у багатьох організаціях, серед яких «Укртелеком», «Vodafone», «Kyivstar», «Квазар-Мікро», «Samsung», «Motorola», «DataArt», «GlobalLogic Україна», «Iнком», «Softline», «Infopulse», «EPAM Systems», «Техноком-АТ», ДП «Антонов», УДППЗ «УКРПОШТА», «Інформаційні програмні системи», «Лабораторія технологій безпеки», «Матеріалайз Україна», «Квант», «Інтернет Україна», «Універсальні Інформаційні Технології»; Український антивірусний центр; науково-дослідні інститути Національної академії наук України; українські банки – Національний банк України, Райффайзен Банк Аваль, Credit Agrocole, Приватбанк, Ощадбанк та ін.; науково-аналітичні підрозділи СБУ, МВС, митної та податкової служб України, Міністерство фінансів, Верховний суд, інші державні та недержавні установи та підприємства, а також за кордоном.