Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ), Інженерно-хімічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Політехнічна 39, к.203, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-82-87, 204-84-00,
Електронна пошта: ynk(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедру машин та апаратів хімічних виробництв (з 1997 року - кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв - МАХНВ) засновано у 1928 році на хіміко-технологічному факультеті, а через десять років переведено на новостворений факультет хімічного машинобудування (з 1999 року - інженерно-хімічний факультет)

Випускники кафедри успішно працюють менеджерами підприємств різних форм власності що проектують та експлуатують обладнання хімічної, машинобудівної, нафтохімічної, фармацевтичної, целюлозно-паперової галузей промисловості та лісового комплексу; спеціалістами в організаціях, що здійснюють моніторинг попиту продукції нафтогазової галузі, екологічного стану довкілля, нагляд за проектуванням, виробництвом, впровадженням та експлуатацією біотехнологічного обладнання, реалізацією картонно-паперових виробів.

За час навчання студенти оволодівають знаннями та уміннями проводити сучасні наукові дослідження; навчаються комп’ютерному проектуванню машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ресурсоенергозберігаючого екобезпечного обладнання переробки нафти і газу, виробництва та переробки полімерів, мембранного розділення, інтенсифікації та оптимізації технологічних процесів; набувають навичок експлуатації, проведення монтажу, ремонту та діагностики обладнання хімічних виробництв.