Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 (КАМГС3), Факультет лінгвістики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т. Берестейський, 37к, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 05,
Електронна пошта: kamgs3(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 організована в 2006 році. Завідує кафедрою професор, доктор педагогічних наук Cімкова Ірина Олегівна.

Викладачі кафедри проводять науково-педагогічну діяльність на 9 факультетах/інститутах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедра забезпечує викладання дисциплін “Англійська мова”, “Англійська мова професійного спрямування”, “Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)”, на таких факультетах /інститутах:

  • Факультет соціології та права
  • Факультет інформатики та обчислювальної техніки
  • Видавничо-поліграфічний інститут
  • Факультет менеджменту та маркетингу
  • Факультет прикладної математики
  • Факультет біотехнології і біотехніки
  • Радіотехнічний факультет
  • Факультет біомедичної інженерії
  • Інститут прикладного системного аналізу