Начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності: Шишолін Андрій Павлович
Адреса ВЗД: пр-т Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна, корп. 1, каб. 259
тел.: +38 044 236 62 81
e-mail: forea[at]kpi.ua

Відділ зовнішньоекономічної діяльності (ВЗД) є координуючим підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва НТУУ "КПІ" та забезпечує реалізацію Стратегії розвитку міжнародної діяльності університету до 2020 року в частині забезпечення надходження коштів від зовнішньоекономічної діяльності університету.

Структура Відділу: сектор митного супроводу, сектор інформаційно-аналітичного супроводу, сектор міжнародного трансферу освітніх послуг, сектор спільних навчально–наукових структур за кордоном

Основними завданнями Відділу є:

  • участь в розробці стратегії зовнішньоекономічної діяльності університету;
  • координація дій структурних підрозділів НТУУ «КПІ» у сфері міжнародного співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності;
  • вивчення кон'юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг і формування портфеля продажів освітніх послуг університету з подальшою організацією та здійсненням процесу трансферу освітніх послуг;
  • ведення переговорів з іноземними партнерами;
  • координація розробки та забезпечення реалізації заходів з організації та створенню комерційної присутності НТУУ «КПІ» за кордоном;
  • та інші.