Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей (МАтаТЙ), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.434, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 97 40,
Електронна пошта: matan(at)kpi.ua
Сайт:

У зв’язку з утворенням у 1996 році фізико-математичного факультету, кафедру Вищої математики №1 було перетворено в кафедру математичного аналізу та теорії ймовірностей і зроблено випускаючою кафедрою.

З 2012 р. кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор Клесов Олег Іванович.

Співробітники кафедри викладають такі навчальні курси та спецкурси студентам 1-6 курсів на факультетах: фізико-математичному, авіаційних та космічних систем, електроніки, інформатики та обчислювальної техніки, менеджменту та маркетингу, медико-інженерному, радіотехнічному та інститутах: військовому (телекомунікації і інформатизації), прикладного системного аналізу, спецзв’язку і захисту інформації, телекомунікаційних систем:

 • Вища математика
 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Дискретна математика
 • Комплексний аналіз
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Теорія міри та інтегралу
 • Функціональний аналіз
 • Вступ до теорії випадкових процесів
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія операторів
 • Статистика випадкових процесів
 • Інтегральні перетворення
 • Марковські процеси
 • Додаткові розділи математичного аналізу
 • Спеціальні розділи математики
 • Методика викладання математики у вищій школі
 • Методика розв’язування задач з вищої математики
 • Статистичний аналіз
 • Стохастичний аналіз та його застосування

Кафедра готує спеціалістів та магістрів математики. Випускники розподіляються на роботу у вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, школи, страхові компанії, банки тощо. Кращі з них залишаються працювати на кафедрі та навчатися в аспірантурі за спеціальностями:

01.01.01 – «Математичний аналіз»;

01.01.05 – «Теорія ймовірностей і математична статистика».