Кафедра електронної інженерії (ЕІ), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 12, Політехнічна 16, к.415, 03056, Київ, Україна

Телефон: +38 044 204 8050,
Електронна пошта: info[at]ee.kpi.ua
Сайт:

Кафедра здійснює підготовку фахівців в області інтегральної мікро- і наноелектроніки, розробки та впровадження комп’ютерних медичних діагностичних комплексів, комп’ютерного моделювання роботи мікроелектронних приладів і пристроїв, проектування компонентів телекомунікаційних систем, створення систем автоматичного аналізу даних вимірювань.

Кафедра є одною із найбільших кафедр факультету електроніки. Викладачі кафедри читають лекції по основних предметах фундаментальної підготовки інженерів-електронщиків також і студентам інших кафедр і факультетів КПІ. Багато викладачів кафедри поєднують викладацьку діяльність і роботу на промислових підприємствах та у наукових інститутах, що дозволяє їм знайомити студентів із сучасним станом справ у спеціальності та вести підготовку на найвищому рівні.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю «153 - Мікро- та наносистемна техніка» (4 роки та 2 роки), за двома спеціалізаціями: «Електронні біомедичні системи і технології» та «Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах»
Основною перевагою підготовки фахівців на кафедрі є те, що першочергова увага приділяється ґрунтовній підготовці студентів по фундаментальних дисциплінах: математиці, програмуванню, роботі із сучасним програмним забезпеченням для проектування і моделювання електронних схем PSpice, OrCAD, P - CAD, аналоговій та цифровій схемотехніці комп’ютерній схемотехніці, мікросхемотехніці, сучасній мікропроцесорній техніці, обробці сигналів і зображень, медичній інтроскопії. Ці знання стають основою для вільного вибору спеціалізації магістерської підготовки.

У результаті ґрунтовної підготовки наші випускники є конкурентноздатними на ринку праці й можуть знайти своє покликання в будь-якій високотехнологічній області, пов’язаній з електронікою, комп’ютерною технікою, медичною електронікою та телекомунікаціями.