Сайт "Фізика - філософія життя" створено для забезпечення якісної підготовки абітурієнтів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, а також підтримки навчального процесу в технічному університеті.

На сайті розміщено оригінальні матеріали з фізики, які розроблено викладачами кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також посилання на матеріали, що вільно доступні в мережі Інтернет.