Згуровський Михайло Захарович - Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, професор

Михайло Захарович Згуровський (30.01.1950, м. Скала-Подільська Тернопільської області) - доктор технічних наук, професор, ректор НТУУ "КПI" (з 1992), директор Інституту прикладного системного аналізу МОН України та НАН України (з 1997) академік Національної академії наук України (обраний: 14.04.1995, спеціальність: інформатика та обчислювальні системи) і Академії педагогічних наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1999, 2005), лауреат премії ім. В. Глушкова НАН України (1994), премії ім. В. Михалевича НАН України (2000). Нагороджений орденами "За заслуги" III (1996), II (1998) і I (2005) ступенів, Почесною відзнакою Президента України (1996), а також державними нагородами В’єтнаму, Італії, Франції, Естонії, Японії.

У 1986-1987 роках працював заступником начальника управління науково-дослідних робіт Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, у 1994-1999 — Міністром освіти України.

Член багатьох українських та зарубіжних наукових товариств. Член правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), національний представник України в комітеті Світової системи даних (WDS, Париж, Франція), національний представник України в Міжнародній раді з науки (ICSU, Париж, Франція), національний представник України у Комітеті з даних у науці і технологіях (CODATA, Париж, Франція), член Ради керівників Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (Москва, Росія), представник НТУУ «КПІ» в Мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN, Констанція, Румунія), президент Центральносхідноєвропейського інституту сталого розвитку.

Випускник КПІ, факультет систем управління, спеціальність "Автоматизовані системи управління", 1975 року. Кандидатська дисертація "Оптимальне дискретне управління одним класом розподілених процесів нестаціонарного теплообміну" (1979), докторська дисертація "Автоматизоване проектування та оптимальне управління нестаціонарними процесами і полями в умовах невизначеності даних" (1984). З 1975 року — інженер, старший інженер, старший науковий працівник, професор кафедри технічної кібернетики, проректор з навчальної роботи Київського політехнічного інституту. З 1992 року — ректор інституту (тепер Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут").

Автор і співавтор більш ніж 300 наукових праць, у тому числі 38 монографій та підручників, виданих в Україні, Німеччині, Польщі, Росії, Японії та інших країнах. Головний редактор журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» Національної академії наук України.