12 жовтня 2012 року в НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ "КПІ"  пройшов семінар-практикум “Стан і перспективи розвитку наукової періодики України”.

Учасниками семінару стали понад сто представників редколегій та редакцій наукових фахових видань, бібліотекарів, фахівців інформаційної сфери з різних міст України. Метою заходу було обговорення поточного стану та перспектив розвитку науково-видавничої галузі України, зокрема, в аспекті впровадження у практику роботи редакцій наукових журналів та університетських бібліотек видавничої системи Open Journal Systems (OJS).

Зі вступним словом до учасників звернувся голова Ради Асоціації "УРАН", перший проректор НТУУ "КПІ" академік НАН України Ю.І. Якименко. У своєму виступі він наголосив, що питання розвитку науково-видавничої галузі мають розглядатися як важливий аспект державної реформи наукового сектору. Констатувалося, що Україна сьогодні має значний потенціал для збільшення своєї частки у світових інформаційних потоках, проте серйозною проблемою вітчизняного науково-інформаційного ринку є розпорошеність видавничих інфраструктур, відсутність у державі потужних видавничих концернів чи інших структур, здатних вести системну роботу щодо інноваційного розвитку галузі та інтеграції вітчизняних інформаційних ресурсів у світові бази даних та системи.

Про сутність проекту "Наукова періодика України" і перспективи інтеграції локальних впроваджень OJS у загальнодержавну платформу з розширеним пошуковим та наукометричним інструментарієм учасників поінформував координатор цього проекту, співрозробник OJS від України та країн СНД, зав. сектору НТБ НТУУ "КПІ" Д.В.Солов'яненко. Він повідомив, що станом на 2012 р. на локальному рівні систему OJS використовують наукові журнали десятків вітчизняних видавців, серед них НТУУ "КПІ", Вінницький національний технічний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний університет "Києво-Могилянська академія" та ін. В умовах, що склалися, важливо не допустити розпорошення національного науково-інформаційного ресурсу та об'єднати в єдиному впровадженні OJS веб-сайти видавців, які обирають однаковий шлях технологічного розвитку своїх наукових видань. Це дасть змогу на національному рівні консолідувати науково-інформаційний ресурс, створити загальнодержавний центр технологічної підтримки видавців наукової періодики, надасть науковцям можливість здійснювати науково-інформаційну діяльність за принципом "єдиного вікна", дозволить започаткувати Український індекс наукового цитування та створить передумови для ведення конструктивного діалогу з міжнародними агрегаторами науково-інформаційних ресурсів щодо інтеграції і серйозного збільшення частки українських наукових видань у світових науково-інформаційних потоках.

Учасники обговорили питання вдосконалення телекомунікаційної інфраструктури науково-інформаційної діяльності. Керівник технічного відділу Головного центру керування мережею "УРАН" у Києві Є.В.Мелешко закцентував увагу присутніх на проблематиці переходу Інтернет-користувачів України до стандарту IPv6. Асоціація "УРАН" уже готова надавати науковим та освітнім установам України всі технічні можливості для роботи за стандартом IPv6, проте інтерес українських користувачів до переходу на цей прогресивний Інтернет-стандарт поки гальмується недостатньою кількістю науково-інформаційних ресурсів, доступних на IPv6-серверах. Проект "Наукова періодика України" як об'ємне сховище національних науково-інформаційних ресурсів має стати для вітчизняного академічного сектору істотним чинником інтенсифікації впровадження стандарту IPv6.

Про європейський досвід впровадження системи OJS у практику видавничої та бібліотечної діяльності поінформувала учасників семінару менеджер програми "Відкритий доступ eIFL.net" Ірина Кучма. Доповідачка наголосила, що OJS сьогодні є найпопулярнішим технологічним рішенням в індустрії наукового видання, станом на липень 2012 р. у світі нараховується понад 15 тис. впроваджень цієї системи. В окремих державах впровадження OJS функціонують як національні або транснаціональні журнальні платформи, які консолідовано обслуговують десятки-сотні назв наукових журналів. Серед держав, які мають або розгортають національні науково-інформаційні платформи на базі OJS, були названі Білорусь, Іспанія, Литва, Норвегія, Португалія, Сербія, Хорватія та ін. Такий підхід вбачається доцільним також для інших країн, які не мають потужних видавничих корпорацій, здатних представляти національний науково-інформаційний продукт у глобалізованому конкурентному середовищі.

Більшу частину регламенту засідання було виділено для обговорення практичних аспектів впровадження та використання системи OJS редакціями та бібліотеками України. Редакція видання "Східно-Європейський журнал передових технологій" (Харків) провела для присутніх майстер-клас "Відкрита редакція". Провідний фахівець редакції А.В.Селезньова висвітлила всі основні аспекти налаштування сайту та редакційно-видавничих алгоритмів журналу на платформі OJS. Аспекти організації роботи співробітників у OJS розкрив директор редакції журналу Д.О.Дьомін. У режимі реального часу було продемонстровано повний цикл підготовки та видання випуску наукового журналу: від моменту подання авторами рукописів до часу публікації нового випуску на сайті та експорту даних про опубліковані статті у зовнішні системи. Технічний консультант проекту "Наукова періодика України" А.В.Кузнецов проаналізував типові помилки видавців на початкових етапах знайомства з системою OJS та дав відповіді на практичні запитання щодо функціональних можливостей системи.

У ході плідної дискусії були визначені пріоритетні напрями подальшого розвитку проекту "Наукова періодика України". Увага зверталася на необхідність вироблення видавцями-учасниками проекту засад спільної видавничої політики, корпоративних стандартів та правил. Загальне схвалення аудиторії отримали пропозиції щодо започаткування постійно діючого Інтернет-форуму видавців наукової періодики та організації спеціалізованих семінарів-практикумів у регіонах України.

Д.В.Солов'яненко, зав. сектору НТБ НТУУ "КПІ"

Дата події