Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

У цьому році кафедра філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського відзначає 60-річчя свого заснування. До цієї дати її колектив провів Міжнародну науково-практичну конференцію, яка стала символічним місцем зустрічі різних поколінь академічної спільноти кафедри.

Конференція пройшла 31 травня. Її відкрив вітальним словом випускник кафедри філософії, декан факультету соціології і права, вчений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського к.філос.н. Анатолій Анатолійович Мельниченко. Далі до присутніх звернувся завідувач кафедри філософії д.філос.н, проф. Борис Володимирович Новіков. Він звернув особливу увагу слухачів на той істотний внесок у розвиток кафедри, що зробили його троє попередників на посаді завідувача.

П.В.КопнінКонференція називалася "Філософська спадщина П.В.Копніна і сучасна філософія". Згадка імені Павла Васильовича Копніна в назві наукового заходу є невипадковою, адже саме цей видатний радянський філософ став фундатором та першим очільником новоствореної у 1958 році кафедри філософії в тогочасному Київському політехнічному інституті. Закономірно, що саме цій історичній постаті було присвячено чимало доповідей у рамках пленарного та секційного засідань. Зокрема, запрошені на конференцію представники Інституту філософії НАН України, який, до речі, в 60-х рр. минулого століття очолював саме П.В.Копнін, член-кореспондент НАН України А.М.Єрмоленко та проф. В.І.Кузнєцов у своїх виступах усебічно висвітлили різні аспекти наукової та творчої біографії філософа.

Утім, на конференції доволі ґрунтовно було представлено життєвий, науковий і творчий шлях інших колишніх завідувачів кафедри філософії. Зокрема, к.філос.н. декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Людмила Віталіївна Рижак, донька професора Віталія Івановича Войтка (зав. каф. філософії КПІ у 1959–1972 рр.), у своєму виступі перегорнула сторінки з наукового та педагогічного життя філософа, а також акцентувала увагу на особливому ставленні В.І.Войтка до проблем формування оптимістичного науково-спроможного світогляду у підростаючих поколінь.

Особливий інтерес серед присутніх на пленарному засіданні викликав виступ онука Софії Іллівни Черкасової (зав. каф. філософії у 1972–1987 рр.), колишнього випускника кафедри філософії Андрія Андрійовича Черкасова, який відкрив деякі щемливі факти з особистої біографії своєї бабусі в період Другої світової війни, а також захоплено повідав про період життя С.І.Черкасової на посаді завідувача кафедри, її самовіддану працю та любов до науки.

Подальші виступи учасників пленарного засідання були присвячені низці актуальних питань, тем та проблем сучасної філософії, що конституюють як її власне дослідницьке поле, так і поле гуманітаристики в цілому.

Продовженням наукової частини конференції стало секційне засідання, лейтмотивом якого була своєрідна "мандрівка" сторінками історії кафедри. Зануренню в контекст минулого сприяв зроблений свого часу аспірантами кафедри філософії стенд "Вони були, є і будуть…", на якому представлені ілюстрації з архівних матеріалів, що стосуються різних періодів історичного поступу кафедри філософії. Також саме до ювілею кафедри була підготовлена виставка книг та навчально-методичних матеріалів, авторами яких є П.В.Копнін, В.І. Войтко, С.І. Черкасова, Б.В. Новіков, а також різні колективи викладачів кафедри під їх керівництвом (деякі з них з авторськими підписами).

Урочисте святкування ювілею минуло, залишивши по собі, на наше переконання, приємні спогади у запрошених гостей, викладачів, аспірантів і студентів кафедри, а також усіх, хто в той чи інший спосіб долучився до його відзначення. А кафедра філософії, в особі членів її академічної спільноти, продовжує "писати власний життєпис", і лишається їй побажати якомога більше "світлих" сторінок у ньому!

Мар'яна Колотило, к. філос. н., викладач кафедри філософії

Дата події