27–29 вересня 2018 р. в нашому університеті пройшла ХVII Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання історії науки і техніки", яка була присвячена 120-річчю Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 20-річчю Державного політехнічного музею і 120-річчю від дня народження академіка АН УРСР В.В. Данилевського – відомого українського вченого в галузі історії техніки. У конференції взяли участь близько ста дослідників з Києва, Харкова, Львова, Миколаєва, Дніпра, Шостки, Житомира, Переяслава-Хмельницького, Первомайська, Ніжина, Коростеня.

Пленарне засідання відкрив голова оргкомітету конференції, президент Асоціації працівників музеїв технічного профілю д.т.н., проф. Леонід Гріффен. Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Ільченко.

Першою прозвучала доповідь "Київській політехніці – 120", яку зробив зав. відділу історії КПІ ДПМ при КПІ ім. Ігоря Сікорського Віталій Татарчук. Директор ДПМ Наталія Писаревська висвітлила тему "Політехнічний музей в системі освіти та цікавого дозвілля (До 20-річчя створення музею)". Розбудові досліджень з історії науки і техніки в Україні і ролі академіка АН УРСР В.В.Данилевського у цій справі була присвячена доповідь представників Інституту досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України – провідного наукового співробітника д.і.н. Алли Литвинко і наукового співробітника к.і.н. Олександра Луговського. Проблему глобальних і локальних періодизацій історії науки розглянув головний науковий співробітник відділу логіки та методології науки Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України д.філос.н. Володимир Кузнєцов. Про десять (!) ректорів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара періоду 1930–1933 рр. розповів професор цього університету д.і.н. Варфоломій Савчук. Зав. кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного д.і.н., проф. Андрій Харук висвітлив маловідоме питання історії модернізації військової авіаційної техніки в Україні. Зав. кафедри історії, етнології та археології Інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського д.і.н., проф. Надія Рижева розповіла про те, як миколаївські дослідники багато років шукали в архівах матеріали, що стосуються першого військового судна – фрегата "Св. Николай", яке було споруджено у Миколаєві наприкінці XVIII сторіччя. Віце-президент Українського фізичного товариства д.ф.-м.н., проф. Василь Шендеровський зробив доповідь про історію Товариства українських інженерів Америки. На завершення пленарного засідання Микола Тумаркін поділився з присутніми спогадами  про розробку в Києві магнітофонів спеціального призначення, один з яких побував у космосі разом з першим космонавтом Юрієм Гагаріним.

Далі учасники конференції працювали у трьох секціях: "Дослідження розвитку науки і освіти", "Розвиток техніки в історичному аспекті", "Внесок у науку і техніку видатних учених та інженерів".

Тематика доповідей була надзвичайно широкою. Були доповіді, присвячені розвитку фізичних уявлень про електрику, історії біохімії, історії політичної економії та ін. Низка доповідей стосувалася історії наукових і навчальних закладів, у тому числі Всеукраїнської академії наук (ВУАН), Київської, Харківської та Львівської політехнік, Ніжинського ремісничого училища. У частині доповідей викладались результати досліджень історії промислових підприємств України – Харківських тракторного і електромеханічного заводів, металургійних комбінатів "Азовсталь" та "Запоріжсталь", Київського заводу верстатів-автоматів та ін. У багатьох доповідях ішлося про історію техніки. Тут можна було почути і про виробництво екскаваторів, і про електричні годинники Києва, і про друкарську машинку "Ятрань", і про конотопський бронепоїзд "Гандзя", і про пасажирський флот для малих річок. Були також доповіді, присвячені видатним ученим та інженерам.

Видано  збірник матеріалів конференції. З ним можна ознайомитись у НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дата події