Робота департаменту здійснювалася з урахуванням особливостей  сьогодення, стратегії розвитку КПІ ім.Ігоря Сікорського та в тісній взаємодії  зі студентством. Ми намагалися гнучко реагувати на потреби та очікування наших стейкхолдерів і створювали умови для підготовки конкурентоспроможного випускника за рахунок сприяння розвитку його фахових компетентностей, компетентностей для життя, а також удосконалення системи мотиваційних важелів. 2020 рік та його виклики обумовили оновлення та вдосконалення нормативної бази університету за напрямами роботи департаменту, суттєво розширили нашу присутність в інформаційному полі університету й активізували налагодження зворотних зв'язків та інформування учасників освітнього процесу про актуальні питання університетського сьогодення.

* * *

Наталія СемінськаСтратегія роботи департаменту передбачає  взаємодію зі школярами та студентською молоддю на шляху їх визначення з майбутньою професією.

Для забезпечення синергії "мотивований школяр-вступник-студент" створено єдину профорієнтаційну платформу КПІАбітInfo, яка стала своєрідним навігатором у світ багатогранності КПІ. Ось лише деякі з її складових.

"КПІАбітFest" – оновлений формат Дня відкритих дверей. Його проведення викликає велике зацікавлення гостей. Під час карантинних обмежень  спільно з Медіалабораторією та Приймальною комісією  запроваджено концепцію проведення заходів "КПІабітFest-онлайн", а також створення та просування у медіапросторі фільмів про університет,  виконаних у форматі відкритого спілкування із залученням студентів і випускників.

Презентувати можливості та активності студентів у позанавчальний час дозволив  Інженерний фестиваль "ТехноАртКПІ онлайн", який вперше цього року став майданчиком, що об'єднав школярів, студентів, викладачів, учасників гуртків і Фестивалю "Sikorsky Challenge".

У пошуках талановитої молоді ми розширили співпрацю з Малою академією наук, школами та ліцеями. Особливо продуктивно – з технічною секцією КМАН та Політехнічним ліцеєм, учні яких є активними учасниками та призерами "ТехноАртКПІ", "Sikorsky Challenge", а також конкурсу "Еко-Техно Україна". Така співпраця дає свої позитивні наслідки: завдяки викладачам університету, які активно співпрацюють з КМАН та Політехнічним ліцеєм, до лав університету вступили майже 70 талановитих студентів, які сприяють зростанню іміджу КПІ у міжнародному просторі.

У відповідь на запит від вступників та їх батьків на отримання якісного та доступного інформаційного супроводу вступної кампанії, департамент у тісній взаємодії з Приймальною комісією та студентством активізував роботи в інтернет-медіапросторі. Проведено марафон інтерв'ю факультетів, розроблено каталог вступника та помічник-навігатор, які стали простими та зрозумілими провідниками для вступників і студентів.

Основні напрями роботи

Усі ці заходи  дозволили створити комфортний мікроклімат, забезпечити консультаційну та психологічну підтримку вступників та їхніх батьків під час вступної кампанії та подання оригіналів документів.

* * *

В умовах переходу на дистанційний режим навчання впродовж року здійснювалося максимально повне та актуальне інформування про перебіг освітнього процесу, епідеміологічну ситуацію в КПІ та рівень захворюваності на COVID-19. На початок пандемії припала ще й медична реформа. Департамент забезпечував організаційну підтримку медичного супроводу студентів. Було укладено меморандум про співпрацю зі Студентською поліклінікою та клінікою "Мій лікар". Це дозволило студентам під час карантину отримувати консультації лікарів навіть без декларацій. Адміністрацією студмістечка створено місця для самоізоляції студентів, організовано контроль їх самопочуття, спільно з факультетами та активом студентів здійснювалося чергування, забезпечення продуктами харчування та медикаментами.

Задля задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти та вступників з дотриманням санепідеміологічних вимог впроваджено комплекс заходів з безпечного поселення та проживання в гуртожитках студмістечка.

Спільно з профільними департаментами та представниками студентських організацій оновлено та  впроваджено регуляторні документи та здійснювалось формування модулів в "Електронному кампусі".  Ці заходи  уможливили ефективну  роботу впродовж навчального року.

Для прийняття виваженого та ґрунтовного рішення щодо режиму навчання у осінньому семестрі проведено опитування студентів і працівників університету. Його детальний аналіз ліг у підґрунтя прийняття адміністративних  рішень, для реалізації яких було розроблено покрокові алгоритми починаючи з організації вступної кампанії і закінчуючи організацією навчального процесу на рівні  факультетів/інститутів/кафедр.

Особливу увагу приділялося роботі з 1-м курсом. Вибудовано чітку траєкторію взаємодії між першокурсниками, усіма ланками адміністрування, кураторами, студкураторами, викладачами.

У межах ознайомлення студентів з університетом на кожному факультеті/інституті в режимі онлайн проведено День першокурсника. Для адаптації першокурсників спільно з ДООП організовано та проведено 8 очних тижнів навчання, під час яких здійснювався постійний супровід першокурсників з боку відповідальних на факультетах/інститутах, кураторів та студкураторів груп. Адаптації першокурсників також сприяла серія заходів у рамках започаткованого цього року ознайомчого марафону "KPI First Year", який дозволив студентам зануритись у КПІшну спільноту та усвідомити можливості, які перед ними відкриває університет.

* * *

Дистанційний режим і результати навчання. Аналізуючи контингент за якісними критеріями, варто відзначити, що більше ніж 93% здобувачів навчаються на денній формі навчання, причому  понад 84% – на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Відсоток студентів, які без заборгованостей склали семестровий контроль, на низці факультетів залишився у звичайних межах. І лише на деяких  спостерігалося певне зростання.

Змінився якісний розподіл оцінок – зріс відсоток студентів, які склали семестровий контроль з оцінками "відмінно", "добре" та "дуже добре", і зменшився відсоток тих, хто склав контрольні заходи з оцінками "достатньо" та "задовільно".

Середня кількість студентів, відрахованих за результатами 2019/2020 н.р., залишилась на рівні минулих років – приблизно 5,41%. 

Найбільше студентів, незалежно від режиму навчання, як і в минулі роки, відраховано з перших курсів. Проте зберігається тенденція низьких результатів навчання частини студентів магістратури, відрахування з першого курсу якої найчисленніше.

Тим не менше, загальна успішність складання семестрових контролів студентами дещо зросла, що обумовило зменшення відсотка відрахованих студентів по університету загалом.

Динаміка успішності

Зменшенню відсотка відрахованих також сприяло запровадження в минулому році можливості повторного вивчення дисциплін. Підбиваючи підсумки проведення семестрових контролів, слід зазначити, що набутий досвід ведення освітнього процесу в умовах карантину довів необхідність мінімізації та уніфікації процедур щодо документального супроводу контингенту студентів, у тому числі відрахування, поновлення тощо.

* * *

Введення до складу департаменту студентського відділу кадрів та відділу супроводження документів здобувачів вищої освіти дозволило розпочати активну роботу зі створення системи "Єдиного вікна" та покращення  сервісного обслуговування студентів.

В умовах карантинних обмежень було своєчасно замовлено та видано студентські квитки студентам першого курсу. Здійснювалась активна робота спільно з факультетами/інститутами щодо замовлення та видачі студентських квитків нового зразка студентам старших курсів. Оформлення та видачу документів про вищу освіту також  було здійснено своєчасно.

Академічні та іменні стипендії є одним із дієвих інструментів  стимулювання студентів до навчання. Їх надають за результатами успішного навчання та активної участі в науковій і  громадській діяльності. Тож для справедливого їх розподілу розроблено прозору та уніфіковану систему врахування додаткових балів до рейтингу успішності, що дозволяє використовувати єдині показники для нарахування академічних стипендій та конкурсних відборів на інші проєкти у сфері фінансової підтримки здобувачів вищої освіти.

Лауреати стипендій

Це спростило і можливості отримання додаткового стипендіального забезпечення та стимулювало зростання кількості стипендіатів іменних стипендій як державного рівня, так і тих, що засновані організаціями-партнерами. Ми тісно співпрацюємо з компаніями для залучення нових комерційних стипендій. Прикладом такої співпраці стало отримання цього року стипендії від "Монобанку"  для кращих студентів ІТ-галузі, поряд з уже традиційними стипендіями від "Мелексіс" та "Енергоатом" для студентів технічних спеціальностей.

Продовжуємо здійснювати облік та нормативно-правовий супровід пільгових категорій студентів, кількість яких  щороку зростає. Для підтримки найвразливіших категорій студентів спільно з департаментом економіки і фінансів прийнято рішення про збільшення вдвічі норм їхнього матеріального та фінансового забезпечення.

На виконання постанови КМУ спільно з профільними департаментами розроблено та впроваджено Положення та процедури надання державних пільгових кредитів для здобуття освіти. Загальна сума кредитів, наданих протягом 2020 року, становить шістдесят дві тисячі гривень.

* * *

Враховуючи підвищення психологічної вразливості студентів в умовах карантинних обмежень, наші зусилля було спрямовано і на забезпечення психологічної підтримки. Всього за рік психологами соціальної служби та студмістечка було проведено понад 2000 консультацій. Для зручності запису на онлайн або офлайн-консультації на оновленому сайті Соціальної служби встановлено відповідний сервіс. Також проводилися вебінари, лекції на актуальні теми.

Одним із пріоритетних напрямів роботи департаменту є сприяння розвитку в університеті інклюзивного освітнього середовища. Розпочалося впровадження в роботу Положення про інклюзію, діяльність робочої групи  з питань розвитку інклюзивного освітнього середовища, підтримка відповідних проєктів компаній-партнерів, забезпечення представництва КПІ у Раді з інклюзії Міністерства цифрової трансформації,

Задля розвитку комунікативних навичок, вміння працювати в команді студентів долучали до реалізації концепції громадського служіння у просторі університету. Представники ССС організовували традиційні заходи: День донора, квартирники, вебінари та ін. Активнішим став і волонтерський рух.

* * *

Розширити культурний і фаховий світогляд студентів дозволяє участь у програмах академічної мобільності. Пандемія та локдауни в різних країнах позначилися на мобільності, але повністю цей процес не зупинили, тож протягом року підтримувалась співпраця з партнерами з двадцяти трьох країн.

Показники мобільності

За програмою "Еrasmus+" КА1 активно діяли 55  угод. Загальна сума індивідуальних грантів, отриманих учасниками, перевищила за поточним курсом 20 млн грн.

Учасниками програм мобільності стали 186 здобувачів вищої освіти та 17 НПП.  Вхідна мобільність, з огляду на карантинні обмеження, має дещо нижчі показники – КПІ відвідали 17 здобувачів та 2 НПП.

Зберігалася активність і за програмами ініціативної мобільності, в яких взяли участь 40 здобувачів.

Варто зазначити, що кількість учасників програм розподіляється по факультетах/інститутах дещо нерівномірно.

Для надання додаткових академічних можливостей оновлено нормативну базу. Особливу увагу приділено організаційному і документальному супроводу програм подвійних дипломів із зарубіжними закладами.

Нині за програмами подвійних дипломів співпраця відбувається  за 16 угодами,  участь у яких взяли 29 здобувачів вищої освіти.

Для розширення ініціативної мобільності представлено нові можливості через залучення університету до 48 стипендіальних програм.

* * *

Сприяння набуттю студентами фахових компетентностей та обміну досвідом з провідними фахівцями здійснювалося Центром розвитку кар'єри шляхом активного залучення працедавців до співпраці та партнерства. Спільно з профільними департаментами розроблено Типовий договір про співпрацю та створено загальноуніверситетську базу, яка вже налічує понад 350 договорів – вони є у відкритому доступі.

На реалізацію концепції "Єдиного вікна" Центр розвитку кар'єри за півріччя уклав 35 договорів. Варто зазначити, що зацікавленість партнерів не обмежується одним факультетом або спеціальністю. Це надало змогу укладати комплексні договори в тісній взаємодії між факультетами/інститутами та партнерами. Усі угоди виставлено на інформресурсах Центру – на оновленому його сайті, телеграм-каналі та на сторінці у мережі "Фейсбук", де також розміщується інформація  про відкриті вакансії, програми стажувань та  актуальні новини. Для організації прямої взаємодії студентів і роботодавців уперше на спеціально розробленій платформі в режимі онлайн проведено "Ярмарок вакансій". Участь у ньому взяли 30 компаній та майже 1000 студентів і викладачів.

Загалом за період карантину 46 компаній-партнерів провели 120 онлайн-вебінарів для студентів і викладачів.

* * *

Для реалізації концепції патріотичного виховання через особистісне зростання КПІшника за рахунок формування ціннісного ставлення  до Батьківщини, держави, альма-матер, рідної мови, навернення до ідей доброчесності, добротворчості і відданості було проведено більше 20 заходів: лекції, публікації, флешмоби, конкурси, виставки.

Задля розвитку  фахових компетентностей у позанавчальний час забезпечувалось залучення студентів до участі в гуртках, олімпіадах, конкурсах, хакатонах та ін. Протягом року відбулося переформатування роботи гуртків, яка тепер оцінюється за визначеними критеріями. Для полегшення пошуку індивідуальної траєкторії особистісного зростання студентів розроблено зручні  каталоги гуртків за спрямуваннями. Також  створено онлайн-сервіс "Гурток за інтересами". Всього торік за новими вимогами зареєстровано та перереєстровано 116 студентських гуртків, а в їх роботі задіяно понад 1000 студентів. Їхня діяльність реалізується в тісній взаємодії з департаментом науки та інноватики,  суголосна з напрямами роботи наукових груп університету, що реалізує концепцію "навчання через дослідження".

Діяльність гуртків

Ми приділяємо значну увагу розвитку і популяризації олімпіадного руху. Розроблено каталоги олімпіад за напрямами. Нині на базі КПІ  щорічно проводяться 53 перші та 8 других етапів Всеукраїнських олімпіад. За рішенням МОН України проведення других турів олімпіад 2020 року було скасовано. Це внесло корективи і в проведення щорічної Міжнародної студентської олімпіади "KPI-OPEN", у першому етапі якої взяли  участь 70 команд. Як альтернативу проведено міжфакультетську студентську олімпіаду "КПІ онлайн", до якої долучилися 27 команд із 7 факультетів та інститутів. А щоб під час пандемії активні студенти не втрачали прагнення до участі в олімпіадних змаганнях, департамент активно залучає їх до проєктів, ініційованих компаніями-партнерами, – і в них уже взяли участь майже 900 осіб.

У позауніверситетських заходах наші студенти здобули 17 перемог та відзнак.

Окремо варто відзначити роботу створених при департаменті гуртків, які працюють у Центрі консолідації студентів, – Міжнародну організацію студентів "BEST KYIV", яка цього року за підтримки університету провела національні та регіональні інженерні змагання ЕВЕС із залученням понад 100 студентів КПІ, вокальну студію "Натхнення" та  ESTIEM. Таким чином, у Центрі створено творчий осередок студентів з різними зацікавленнями, здібностями та талантами.

Важливим кроком популяризації науково-інженерної культури серед молоді став створений при департаменті Навчально-науковий центр "Інжинірингова школа Ноосфера КПІ". Це – майданчик для заходів  інженерного  спрямування. До складу команд увійшли як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і школярі.

Розвивати творчі здібності студентів продовжує ЦКМ, який в умовах карантину не зупинив свою діяльність і проводив її в режимі  онлайн.

Ми маємо ще багато задумів та планів. Дуже сподіваємося,  що наша  співпраця з усіма університетськими підрозділами, що базується на взаємоповазі, взаєморозумінні та підтримці, зміцнюватиметься на благо розвитку КПІ.